AKTUALIZOVÁNO: Vyhlašujeme 2. výběrové řízení na zápůjčky z FOZ

 

Odbor ekonomický MěÚ Příbram vyhlašuje 2. výběrové řízení na poskytování zápůjček na vnitřní i vnější úpravy staveb pro bydlení a na opravy a údržbu nemovitých věcí ve vlastnictví města Příbram na území města, a to v zájmu zlepšování úrovně bydlení ve městě, životního prostředí, vzhledu města a zvelebování majetku města podle dále stanovených pravidel a podmínek z Fondu zápůjček města Příbram pro rok 2019.

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena do úterý dne 13. 8. 2019.

Výběrové řízení podaných žádostí proběhne ve středu dne 14. 8. 2019.

„Zápůjčku lze využít i na předfinancování výměny kotlů v rámci právě probíhající kotlíkové dotace“.

 

 

Vyhlášení 2. výběrového řízení 

Statut FOZ

 Počet zobrazení: 1124 | Aktualizováno: 05. 08. 2019