Vyjádření vedení města

Vážení spoluobčané, 

ve chvíli, kdy píši tuto zprávu, zeje již náměstí TGM prázdnotou. Ještě odpoledne opravdu bylo nač se těšit. Sluníčko svítilo, počasí přálo, náměstí bylo zaplněné stánky jako ještě nikdy předtím, hudba hrála a lidé začali plnit náměstí. Vedení města mělo připraveno řadu překvapení a slavnostní nálada a chuť se bavit rostla každým okamžikem.

Jediná výhružná zpráva zatím neznámého pachatele pokazila v okamžiku vše. Došlo ke statisícovým škodám na majetku města i těch, kteří do této slavnosti investovali své osobní peníze. Bolelo mne u srdce vidět stánkaře zdarma rozdávat opečené klobásy, pečivo a spousty jiných dobrot, které v ten moment ztratily možnost dalšího využití.

V této věci však nejde jenom o materiální škody. Kolik lidské energie bylo marně utraceno! Vždyť příprav se zúčastnilo mnoho desítek lidí. Účinkující se těšili na svá vystoupení před diváky a jejich blízcí se radovali z toho, že je uvidí na pódiu. Děti se těšily na ohňostroj a rodiče zas na jejich úžas ve tvářích.

Jak vypadá ten, kdo tolik škody pro nic a za nic způsobil? To by nás asi zajímalo všechny. Přišel se podívat na to, co způsobil? Byl tam někde mezi námi? Tetelil se blahem, když zjistil, že jeho zpráva rozpohybovala kordony policistů, pyrotechniků a dalších specialistů? Namísto dětských úsměvů náměstí plné policejních automobilů. Tohle opravdu někdo chtěl? Možná se to jednou dozvíme.

Jen stěží byste hledali něco, čemu by tato nešťastná událost mohla být ku prospěchu. Jedna taková věc však přeci jenom existuje. Díky této záležitosti se podařilo prověřit nový varovný systém obyvatelstva. Ten občan Příbrami, který v minulosti věnoval 20 vteřin svému zaregistrování do varovného a informačního systému, dostal varovnou SMS a bleskovou emailovou zprávu do 30 minut po rozhodnutí o zrušení slavnosti. 

Bohužel, zdá se, že pomalu, nenápadně, avšak s jistotou vplouváme do neklidné doby. V této souvislosti vedení města důrazně doporučuje občanům Příbrami, aby využili možnosti být varováni. Není moudré podceňovat nebezpečí, které může přijít v nečekané chvíli a v jakékoliv formě. Vichřice, požáry, přívalové deště, závažné dopravní zprávy anebo ohrožení, o kterých zatím slýcháme jen ze zahraničí. Přitom zaregistrování na: http://infoservis.pribram.eu/ nezabere ani půlminutu a je samozřejmě zcela zdarma.

Bezpečnostní rada města Příbram složená z policistů, požárníků, zdravotníků a dalších osob nezbytných pro krizové řízení pro případ ohrožení zasedne v pátek (27.11.) a rozhodne o dalším postupu. Chcete-li být aktuálně a nezkresleně informováni např. i v této věci, nezapomeňte se zaregistrovat.

V závěru bychom chtěli poděkovat především příslušníkům a vedení státní policie i městské policie za jejich vzorovou spolupráci, jakož i všem těm, kteří se na zvládnutí situace podíleli.

I přesto, co se v posledních hodinách stalo, přeje vedení města Příbram všem spoluobčanům příjemné prožití adventního času.

Ing. Jindřich Vařeka, starosta města Příbram

Bc. Alena Ženíšková, místostarostka města Příbram

Mgr. Václav Švenda, místostarosta města Příbram

 Počet zobrazení: 2689 | Aktualizováno: 27. 11. 2015