Výjezdní zasedání Komise pro kulturu a památkovou péči v Příbrami

Ve středu 18. 2. 2015 proběhlo výjezdní zasedání Komise pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje v Příbrami. V jednu hodinu odpoledne přivítal krajskou návštěvu pan Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram, přímo na dole Vojtěch. Po krátké prezentaci muzea následovala i prohlídka expozic. Komise si udělala obrázek o práci zaměstnanců muzea, kteří mají ve správě mnoho objektů a exponátů, z nichž velkou část zachránili na poslední chvíli před demolicí či sešrotováním. Tím zachránili i kus příbramské historie.

Poté se komise přesunula do areálu firmy Diamo, kde se nacházejí historicky cenné důlní stroje, o jejichž záchraně a zařazení do muzejního fondu kraj s firmou Diamo v současné době jedná. „Věřím, že se podaří stroje a objekty zachránit. Příbramská hornická tradice není jen o těžbě stříbra, ale i o těžbě uranu. Přijít o věže, unikátní stroje i objekty, by byla nenahraditelná ztráta,“ uvedl Petr Stříbrnský, radní města Příbram a člen KKPP.

Výjezdní zasedání zakončila návštěva areálu Svaté Hory, kde přivítal delegaci pan Jan Sokulski, CSsR, administrátor Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, a také pan Václav Švenda, místostarosta města. Svatohorská basilika je poklad, jehož cenu si vedení středočeského kraje i města Příbram uvědomuje. „Příbram má Středočeskému kraji a jeho obyvatelům co nabídnout. Je potřeba jen lepší prezentace a podpora ze strany města. Tu mohu za příbramskou radnici přislíbit,“ uvedl Václav Švenda, místostarosta.

 Počet zobrazení: 1859 | Aktualizováno: 23. 02. 2015