Výměna parkovacích průkazů

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Městský úřad Příbram, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, upozorňuje občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a kterým bylo vydáno zvláštní označení do vozidla pro parkování:

Výměna parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen parkovací průkaz) s platností do 31.12.2015 proběhne na základě předložené nového průkazu osob se zdravotním postižením, který vydává Úřad práce ČR od dubna 2015. Pro účely vydání parkovacího průkazu je třeba doložit aktuální fotografii (rozměr 35 mm x 45 mm), občanský průkaz, nový průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz ZTP nebo ZTP/P), stávající zvláštní označení do vozidla - parkovací průkaz.

 Počet zobrazení: 1796 | Aktualizováno: 05. 11. 2015