Výzva občanům: Zapojte se do rozhodování o části rozpočtu města

 

Lidé mají různá přání. Někdo by rád viděl kvetoucí parkovou úpravu v Jiráskových sadech, jiný by chtěl další dětské hřiště na Zdaboři, další ví, kde lze vybudovat parkoviště na Drkolnově. Doposud lidé mohli přednášet své návrhy zastupitelům nebo osadním výborům. Nyní přichází novinka – participativní rozpočet – kdy by o realizaci podobných nápadů mohli rozhodnout sami občané.

Participativní rozpočet zvyšuje účast všech občanů na rozhodování, posiluje důvěru veřejnosti a v neposlední řadě rozděluje finanční prostředky v souladu s míněním veřejnosti. Na druhou stranu pro město představuje další možnost, jak získat náměty na oživení veřejného prostoru, a v podstatě skvělou formu zpětné vazby.

VTÁHNOUT LIDI DO ROZHODOVÁNÍ
„Participativní rozpočet umožňuje občanům využít vyčleněný objem peněz z rozpočtu města na uskutečnění projektů, které si lidé sami vyberou,“ vysvětluje vedoucí Odboru kancelář města Zuzana Kučerová s doplněním, že příbramská radnice vymezí z městského rozpočtu pro pilotní ročník 2018 částku ve výši jednoho milionu korun. „Pokud návrh schválí zastupitelé při jednání o rozpočtu, začne projekt participativního rozpočtu už po Novém roce. Může být pak uskutečněno libovolné množství nápadů, jen finální suma nesmí být překročena,“ doplňuje.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na vylepšení města podílet. Celý proces je následující: obyvatelé radnici překládají návrhy, co by se za vyčleněné peníze mělo v Příbrami vylepšit a vybudovat. Radnice následně podané návrhy posoudí z pohledu realizovatelnosti. Nejdůležitější částí je veřejné hlasování o tom, které návrhy má město realizovat.

„V případě, že máte nápad, jaká veřejná místa by si zasloužila upravit, předložte jej a zapojte se do rozhodování o části rozpočtu města,“ vyzývá starosta města Příbram Jindřich Vařeka a dodává: „Může se jednat například o květinovou výsadbu, instalaci laviček, osvětlení, doplnění herních prvků či zvýšení bezpečnosti.“ Důležitými základními podmínkami je realizace na veřejném prostranství, na pozemku ve vlastnictví města Příbram, proveditelnost a dodržení finančního objemu.

Konkrétní informace o tom, jakým způsobem se budou podávat žádosti, zveřejní město do konce roku 2017. „Zatím můžete snovat plány. Pokud vše půjde správným směrem a tempem, již za rok bude možné vidět, jak alespoň některé z nich přicházejí v život,“ nastínil starosta.

 

VYBRANÁ MĚSTA, KTERÁ MAJÍ S PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTEM ZKUŠENOSTI 
Praha 8: 10 000 000 korun; vítěznými projekty z roku 2016 jsou např. venkovní učebna pro výuku předmětů přírodních věd nebo rekonstrukce venkovních herních ploch.

Brno: 20 000 000 korun; o projektech se bude hlasovat v listopadu 2017, ve hře jsou např. venkovní xylofony, skatepark, vybudování lávky, okružní vycházková trasa s alejí, agility prvky pro psy a psí pisoáry, komunitní zahrada. V případě Brna se jedná o velký celoměstský participativní rozpočet.

Zbraslav: 600 000 korun; vítěznými projekty z roku 2016 jsou venkovní workoutové hřiště, oprava komunikace, venkovní stoly na ping pong, pítko či úprava zahrady mateřské školy.

Žďár nad Sázavou: 600 000 korun; vítěznými projekty z roku 2016 jsou např. výstavba chodníku, obnova dětských hřišť a terénní úpravy.

  

Orientační harmonogram procesu participativního rozpočtu v Příbrami 
leden–únor 2018: sběr projektů
březen–duben 2018: posuzování proveditelnosti projektů
červen 2018: hlasování občanů o pořadí projektů k realizaci
srpen–prosinec 2018: realizace projektů 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 1215 | Aktualizováno: 03. 10. 2017