Výzva pro zastupitele: členství v hodnotící komisi

Příbramští zastupitelé byli osloveni odborem vnitřních věcí ve věci členství v hodnotící komisi u zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

„V rámci co největší transparentnosti zadávání veřejných zakázek městem Příbram tak oslovujeme členy zastupitelstva. Všichni zastupitelé, samozřejmě i ti opoziční, mohou zasílat své návrhy na seznam hodnotitelů, ze kterého by byl ke každé zakázce, která je zadávaná dle výše uvedeného zákona, jmenován jeden zástupce jako člen hodnotící komise a jeden jako jeho náhradník,“ uvedl v této věci místostarosta města Příbrami Mgr. Václav Švenda s tím, že při nominaci osob by měl být brán zřetel na jejich odbornou stránku, tzn. zkušenosti s postupem při zadávání veřejných zakázek. Zastupitelé mohou své návrhy zasílat do 31. 5. 2015.

 Počet zobrazení: 1677 | Aktualizováno: 18. 05. 2015