Začíná školní rok

Při pohledu do kalendáře se ani nechce věřit, že dnešním dnem končí prázdniny a zítra začíná nový školní rok 2016-2017.

Ve školních budovách se během prázdnin pilně pracovalo.
Většina prací byla již dokončena, některé ještě probíhají, ale počáteční nepohodlí bude po skončení prací jistě zapomenuto.

Důležitou zprávou je, že školní jídelna Základní školy v ulici Bratří Čapků bude prozatím mimo provoz. V průběhu opravy a modernizace kuchyně školní jídelny probíhající v letních měsících došlo po odkrytí stropů v suterénu budovy ke zjištění jejich havarijního stavu. V současné chvíli se na základě posouzení statikem vypracovává dokumentace, podle které budou muset proběhnout práce na odstranění tohoto havarijního stavu. Na základě vypracované dokumentace bude stanoven rozsah prací a jejich časový harmonogram. Termín dokončení opravy a modernizace prozatím není znám. Ředitelka školy zajistila pro žáky náhradní stravování ve školní jídelně ve Školní ulici. Podrobnosti budou rodičům sděleny vedením školy.

V Mateřské škole v Jungmannově ulici procházejí opravou dvě z umýváren. Termín dokončení stavebních prací je stanoven na  4. 9.2016, dokud nebudou tyto stavební práce dokončeny, budou děti umístěny v jiných třídách školy.

Vážení rodiče, milí žáci, vážení učitelé a školští pracovníci,
přejeme vám nový školní rok plný úspěchů, pochopení a vzájemné tolerance.

Městský úřad Příbram

 

Zde jsou fotografie z některých oprav a rekonstrukcí:

  
V Mateřské škole Kličkova vila byly vyměněny kotle na topení.

 

 
V Mateřské škole Klubíčko je zrekonstruovaná umývárna.

 

 
Také MŠ Pohádka se může chlubit novou umývárnou.

 

  
Budova MŠ Rybička má nová okna.

 

 
Umývárna Speciální MŠ také prošla rekonstrukcí.

 

 
Na budově školní jídelny K Zátiší byly provedeny práce vedoucí k odvlhčení.

 

 

 

 Počet zobrazení: 1434 | Aktualizováno: 31. 08. 2016