Zájemci o byt v KoDuS mohou začít podávat žádosti

Komunitní dům seniorů (KoDuS) v Žežické ulici sice ještě není dostavěn, ale zájemci o přidělení bytu v něm již od dnešního dne mohou začít podávat žádosti o jeho přidělení. Vzhledem k tomu, že se očekává velký zájem převyšující možnou nabídku bytů, žádosti budou losovány pod dohledem notáře. Řádně vyplněnou žádost i s přílohami je třeba odeslat nebo odevzdat na podatelnu Městského úřadu Příbram nejpozději do 6. ledna 2017.

Když v květnu loňského roku vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj historicky první výzvu pro výstavbu komunitních domů seniorů (KoDuS), měla příbramská místostarostka Alena Ženíšková jasno, že by takové zařízení mělo stát v Příbrami. „Je to skvělý nápad, který funguje v mnoha zemích po světě. Jde o model prostupného bydlení pro seniory, které je mezičlánkem mezi samostatným bydlením a domovem s pečovatelskou službou,“ říká. Po měsících jednání, čekání na dotaci a výstavby, která ještě probíhá, postupuje takzvaný KoDuS do klíčové fáze. A tou je výběr nájemníků pro 23 bytů, které se nacházejí v areálu bývalé základní školy v Žežické ulici.

Žádost o přidělení bytu je třeba doručit na podatelnu příbramského městského úřadu. Obecné podmínky k podání žádosti o byt v KoDuS stanovuje Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro přidělování a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram a spolu s dalšími informacemi vše zájemci naleznou zde

„Očekáváme velký zájem, který převýší možnou nabídku bytů. Proto po ověření všech žádostí počítáme se slosováním,“ přiblížila další postup Alena Ženíšková. Při losování dle legislativních podmínek budou za účasti notáře vybráni obyvatelé pro 23 bytů. Další případné žádosti budou slosovány do pořadníku. Pokud se tedy někdo nenastěhuje, nebo po čase KoDuS z nejrůznějších důvodů opustí, bude osloven další v pořadí. Pořadník se bude průběžně doplňovat, jak budou přibývat zájemci.

Předpokládaný termín dostavby KoDuS je únor 2017, s předpokládaným termínem stěhování nájemníků od 1. 4. 2017.

 

Kdo bude bydlet v KoDuS
Nájemcem bytu v KoDuS se může stát občan ve věku 60 let a více, který má v Příbrami hlášeno trvalé bydliště v souhrnu déle než 20 let. Jeho měsíční příjem za posledních 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nesmí převýšit jednonásobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR). V případě dvoučlenné domácnosti nesmí být v součtu obou příjmů vyšší než 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy.

Žadatel nesmí mít dluhy vůči městu. A podmínkou je také, aby v posledních třech letech nebydlel v bytu ve vlastnictví města nebo jiného vlastníka, ze kterého by dostal výpověď z důvodu neplacení nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy. Konečně posledním kritériem je, aby nový nájemce ani další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet, neměli ke dni podpisu smlouvy ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt nebo družstevní podíl.

Nájemní smlouva se uzavírá na dva roky. Pokud nájemce splní všechny podmínky pro podporované bydlení, tak bude automaticky obnovována v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

 

Fakta o KoDuS:
Počet bytů: 23, maximálně 46 osob
Dispozice: 1+kk o podlahové ploše 41–45 m2
Náklady: 19,8 milionu Kč
Financování: dotace 12,6 milionu Kč, 7,2 milionu Kč z městského rozpočtu
Výstavba: červen 2016–únor 2017
Vlastník: Město Příbram 

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbram 

 Počet zobrazení: 3532 | Aktualizováno: 28. 11. 2016