Září: měsíc kontroly pejskařů Městskou policií Příbram

Tisková zpráva 26.8.2015

Měsíc září 2015 je vyhlášen jako měsíc „Psí amnestie“. Městská policie Příbram se při této akci intenzivněji zaměří na kontrolu dodržování vyhlášky č. 5/2005, která upravuje pohyb psů na veřejných prostranstvích a dodržování čistoty na veřejných prostranstvích a vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku ze psů.

„Strážníci městské policie budou kontrolovat, zda mají majitelé své pejsky řádně na vodítku, případně s náhubkem a zda si po svém miláčkovi uklízí. Zároveň bude probíhat i kontrola zaplacení místního poplatku za psa,“ uvedla velitelka Městské policie Příbram JUDr. Jaroslava Vodičková s tím, že kontroly budou intenzivně probíhat po celé září a to ve všech lokalitách města Příbram. „Za porušení vyhlášek města mohou strážníci udělit pokutu do výše 1.000,- Kč či  přestupek postoupit na příslušný odbor Městského úřadu Příbram k dalšímu řešení,“ doplňuje velitelka městské policie.

„Když si pořídím pejska, vzniká mi tím i řada povinností. Psa musím nejdříve přihlásit, zaplatit za něj příslušný poplatek a musím po něm sbírat exkrementy. Zdaleka ne všichni pejskaři jsou však uvědomělí. Dostává se mi stůl řada stížností, z nichž mnohé jsou bohužel oprávněné,“ vyjadřuje se k důvodům zvýšených kontrol starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka.

Poplatek za psa se podle vyhlášky o místním poplatku ze psů platí podle místa trvalého pobytu majitele a za psa staršího tří měsíců.

K 1.7.2015 evidujeme 2.752 držitelů psů, z toho 92 držitelů místní poplatek ze psů neuhradilo, což představuje částku cca 60.000 Kč. Nedoplatky na místním poplatku ze psů jsou vymáhány platebními výměry a následně daňovou exekucí – týká se těch, kteří neuhradí na základě platebního výměru.

„V měsíci září 2015 proto majitelé, kteří dosud nemají své miláčky přihlášeny k místnímu poplatku, mají v rámci akce „Psí amnestie“ možnost vše napravit,“ uvádí k této akci místostarostka města Alena Ženíšková s tím, že strážníci Městské policie Příbram budou v září  samozřejmě shovívaví a pejskaře na nedostatky budou upozorňovat. „Nicméně pokud se jejich přestupky budou opakovat, musí být majitelé připraveni i na výše uvedené sankce,“ dodává na závěr místostarostka.

Bližší informace k místnímu poplatku ze psů občané naleznou zde: http://www.pribram.eu/mesto-pribram/dulezite-pravni-predpisy/vyhlasky.html

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram   

 

 

 

 Počet zobrazení: 1677 | Aktualizováno: 26. 08. 2015