Zastupitelé budou jednat o výši poplatku za odpady

0 0 0

 

Mezi každoročně aktualizované obecně závazné vyhlášky patří také vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu. O výši poplatku budou jednat zastupitelé.

 

Mezi body pondělního jednání zastupitelstva je také projednávání výše poplatku za odpady. Tento poplatek je projednáván každoročně a jeho výpočet se řídí dle výše skutečných nákladů předešlého roku. To znamená, že výše poplatku pro rok 2021 je vypočítána z celkových skutečných nákladů roku 2019. Při stanovení výše poplatku je třeba mimo jiné dbát na to, aby částka byla dělitelná dvanácti.

„Zastupitelé nebudou mít v pondělí jednoduché jednání. V programu je hned několik zásadních bodů, mezi které patří také projednávání výše poplatku za svoz odpadů. Jak bylo uvedeno, výpočet se řídí skutečnými náklady roku 2019, které činí 19 207 821 Kč. Po rozdělení této částky mezi počet poplatníků se dostáváme po haléřovém zaokrouhlení na 590 Kč,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Roční poplatek se v Příbrami od roku 2015 drží na výši 552 Kč. „Na jednání rady města padly tři návrhy, mezi kterými bylo jak ponechání poplatku na současné výši, tak i relativně mírné navýšení. Radní ani v jednom z návrhů nebyli jednotní. Uvidíme tedy, jaký názor projeví zastupitelé,“ dodal starosta Konvalinka. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 Počet zobrazení: 386 | Aktualizováno: 04. 12. 2020