AKTUALIZOVÁNO: Změny jízdních řádů od 1. 7. 2016

Od 1. 7. 2016 dochází ke změnám jízdních řádů MHD Příbram. V rámci úsporných opatření došlo na některých linkách k redukci spojů z důvodu jejich malé vytíženosti. V praxi tak dochází ke sloučení některých spojů a tím prodloužení časového intervalu mezi nimi. Zcela nevytížené spoje byly zrušeny.

Z těchto důvodů je nutné věnovat pozornost výlepu nových jízdních řádů. Ty by měl dopravce na zastávkách vylepit v týdnu před začátkem jejich platnosti, tedy postupně v období od 27. 6. 2016 do 1. 7. 2016. V současné době jsou již jízdní řády zveřejněny v celostátním informačním systému jízdních řádů na adrese: http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=2 (ve vyhledávači nutno zadat počátek čísla linky 305) a také na webových stránkách města Příbram.

Městský úřad Příbram, sam. oddělení silničního hospodářství

 Počet zobrazení: 1862 | Aktualizováno: 28. 06. 2016