Změny v komisích

 

Rada města na svém jednání na podnět zastupitelů zřídila další komisi. Zahraniční komise bude mít za úkol vytvářet podmínky a prostor pro zapojení města do spolupráce a partnerství evropských měst.

Zahraniční komise má sedm členů, jsou jimi: Michal Gerčák (předseda), Josef Šašek, Tomáš Mosler, František Caithaml, Simona Luftová, Jakub Svoboda a Tomáš Trávníček.


Mimo vytvoření nové komise, coby svého poradního orgánu, rada města rozhodla také o změnách v komisích stávajících. Komise kulturní, letopisecká a památková byla rozšířena. Z původní sedmičlenné se stala komisí devítičlennou – novými členy jsou Jiří Paul a Antonín Schejbal.

Více členů bude mít také Komise pro mládež, tělovýchovu a sport. Zde došlo k navýšení z devíti na třináct členů. Novým členy komise jsou: Petr Janota, Jan Hadraba, Radek Eliáš a Milan Vančát.

Komise Smart city byla rozšířena o dva členy. Novými jmény ve třináctičlenné komisi jsou Filip Ondřejek a Filip Boháč. O dva členy byla navýšena také Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě. Zde devítičlenný tým doplnil Martin Lukeš a Václav Černý.

Výše uvedené komise byly rozšiřovány, v Komisi pro realizaci majetku města došlo ke změně ve vedení. Původní předseda Martin Buršík se členství v komisi vzdává, s ohledem na to, že coby místostarosta může jednání komise pravidelně navštěvovat, a na jeho postu jej nahradil Petr Pintner.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 1271 | Aktualizováno: 26. 02. 2019