Zrušení adventu v Příbrami

Tisková zpráva 27. 11. 2015

Krizový štáb rozhodl o zrušení zahájení adventu

Rozhodnutí zrušit provedení slavnostního zahájení adventu v Příbrami padlo dnes ráno na příbramské radnici. Stalo se tak zejména na základě doporučení Policie České republiky. Včerejší hrozba anonyma hrozícího nástražným výbušným systémem při slavnostním zahájení adventního času byla naštěstí planá. Reálné nebezpečí podle policie občanům sice nehrozí, avšak riziko vzniku paniky, která by mohla při větším soustředění osob na jednom místě vzniknout, je veliké a následky by mohly být tragické. Vánoční stromeček na náměstí T. G. Masaryka a další překvapení budou rozsvícena v průběhu dnešního dne.

„Policie České republiky nemůže fungovat a chovat se jiným způsobem, než jak se chovala včera při oznámení hrozby nástražným výbušným systémem. Vždy to bude tak, že musíme vyklidit daný prostor, který je v tu dobu v ohrožení. Musíme v dostatečném čase provést předepsaná opatření: prohlídky, evakuaci obyvatel a další,“ vysvětluje npor. Bc. Michal Wolf, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Příbram s tím, že v době, kdy domnělé nebezpečí hrozí, na tato místa není možné lidi vpustit.

Krizový štáb ORP Příbram (obce s rozšířenou působností) složený z vedení města, zástupců Hasičského záchranného sboru, Policie České republiky, Městské policie Příbram a Městského úřadu Příbram nakonec zejména z důvodu možného vzniku paniky slavnostní zahájení adventu zrušil, a to bez náhrady.

„Bohužel o hrozbě nebezpečí slyšíme zejména z médií každý den. Avšak její daleko reálnější podoba je v tom, že může vzniknout nečekaná panika. Na jejím základě může dojít k ohrožení na zdraví, v horším případě i na životě našich občanů,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a zmiňuje včerejší incident, kdy kdosi při nejapném žertu odhodil několik dělbuchů, což ve vypjaté situaci kolem náměstí u znejistělých obyvatel vyvolalo panické reakce. „Může dojít k tlačenici, a není v silách policie, a to ani v poměrně velkých počtech včetně hasičského záchranného sboru a dalších, v této situaci dav korigovat tak, aby nedošlo ke zraněním nebo v horším případě k úmrtím osob,“ doplňuje npor. Wolf důvody doporučení policie.

„Jen stěží byste hledali něco, čemu by včerejší nešťastná událost mohla být ku prospěchu. Jedna taková věc však přeci jenom existuje. Díky této záležitosti se podařilo prověřit nový varovný systém obyvatelstva. Ten občan Příbrami, který v minulosti věnoval 20 vteřin svému zaregistrování do varovného a informačního systému, dostal varovnou SMS a bleskovou emailovou zprávu do 30 minut po rozhodnutí o zrušení slavnosti,“ zdůraznil již včera starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

To, že varovný systém města může být užitečný i v rámci ochrany obyvatel při vzniku mimořádných událostí a krizových stavů, potvrdil na dnešním jednání krizového štábu i plk. Ing. Tomáš Horvát, PhD., ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru ČR Příbram. „Například povodně, větrné smrště, případně mimořádné události většího rozsahu v lokalitě města, jako jsou velkorozměrové požáry a tak dále. Zejména z hlediska rychlosti tohoto systému vidím pozitivum v tom, že můžeme informovat o vzniklých rizicích a o nebezpečích ve velice krátkém čase velké množství lidí z dané lokality tak, aby se urychlila záchrana nebo evakuace,“ uvedl Horvát.

„Máme v rukách velice silný prostředek varování obyvatelstva před nebezpečím. Ověřili jsme si, že tento prostředek funguje výborně, výkonně a efektivně, ale pouze za té podmínky, že se občané do tohoto systému přihlásí,“ doplňuje místostarosta města Příbrami Václav Švenda a místostarostka Alena Ženíšková dodává, že svět čelí ještě daleko větším hrozbám a je třeba takto efektivní nástroj mít. „V těchto situacích mnohdy rozhodují vteřiny,“ uvedla Ženíšková.

Město proto důrazně doporučuje všem občanům, aby se ve vlastním zájmu zaregistrovali do Infoservisu města Příbrami na adrese http://infoservis.pribram.eu/. Registrace je zdarma.

„Záchranný varovný systém je schopen pomoci pouze těm, kteří sami zájem o takovou službu projeví,“ uvedl na závěr starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

Dnešní jednání krizového štábu.

Včerejší okamžik, kdy vedoucí územního odboru Policie ČR plk. Mgr. René Peták spolu se starostou města Příbrami Jindřichem Vařekou ohlašují, že se z bezpečnostních důvodů zahájení adventu ruší.Počet zobrazení: 2558 | Aktualizováno: 27. 11. 2015