Ztratili jste občanský průkaz nebo cestovní pas?

Informace pro občany – „Jak postupovat v případě ztráty  nebo odcizení občanského průkazu a cestovního dokladu?

Ztrátu nebo odcizení osobních dokladů ohlásíte neprodleně orgánu příslušnému k jeho vydání (MěÚ Příbram, oddělení OPaCD, Příbram I, Gen. R. Tesaříka 19), nebo matričnímu úřadu a nebo nejbližšímu útvaru Police České republiky.

V zahraničí ohlásíte tuto skutečnost nejbližšímu zastupitelskému úřadu České republiky, popřípadě orgánu policie cizího státu a po návratu do České republiky ještě orgánu příslušnému k jeho vydání.

Včasné ohlášení ztráty nebo odcizení může zabránit zneužití ztraceného nebo odcizeného osobního dokladu, protože tyto doklady se zavedou do: 
- Informačního systému evidence osobních dokladů, který využívá především Police České republiky,
- Schengenského  informačního systému a databáze Interpolu, které využívají kromě Policie České republiky i policejní orgány cizích států,
- internetových stránek Ministerstva vnitra, které jsou přístupny komukoliv.

 

Upozornění:
- Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost těchto dokladů.
- Pokud naleznete osobní doklady, jejichž ztrátu nebo odcizení jste ohlásili, odevzdejte je orgánu, kterému se ohlašuje jeho ztráta nebo odcizení.

Nalezený občanský průkaz a cestovní doklad nepoužívejte k cestám do zahraničí. Vystavujete se zbytečným problémům, protože při kontrole na letištním hraničním přechodu v České republice nebo i za pobytu v zahraničí policie z informačních systémů snadno zjistí, že nalezené doklady jsou neplatné.Počet zobrazení: 1510 | Aktualizováno: 22. 07. 2016