Využívání sociálních služeb na Příbramsku

Cena města Příbrami 2021

 

Dne 14. září 2020 schválilo Zastupitelstvo města Příbram statut Ceny města Příbrami.

Tímto oceněním chce město Příbram ocenit práci těch, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj našeho města a regionu, a přispěli tak k šíření jeho dobrého jména doma i ve světě.

Cena města Příbrami bude udělována zpravidla jednou ročně a může být udělena in memoriam.

 

Návrhy na ocenění

Návrhy na ocenění mohou podávat fyzické i právnické osoby, a to prostřednictvím formuláře, který je možné vyplnit:

- online

- případně lze formulář stáhnout do počítače a vyplněný poslat emailem na adresu cenamesta@pribram.eu, nebo ho odevzdat v Informačním centru Městského úřadu Příbram, Tyršova 106 v Zámečku-Ernestinu.

Ve formuláři navrhovatel uvede svoje jméno a kontakt. Na anonymní návrhy nebude brán zřetel. 

Je možné navrhnout jednotlivé osoby, ale i firmy, případně kolektivy. V případě, že se rozhodnete nominovat kolektiv, uveďte, prosím, kontakt na jeho zástupce.

 

Termín pro podávání návrhů

1. listopad - 31. prosinec 2020

Formulář zde

 

Hodnocení návrhů

Doručené návrhy budou posouzeny pracovní skupinou, jejíž členy jmenuje starosta města Příbram. Pracovní skupina návrhy vyhodnotí a doporučí radě města vhodného kandidáta či kandidáty. Zastupitelstvo města pak rozhodne, kdo z uvedených kandidátů ocenění získá.

 

Vyhlášení Ceny města Příbrami 2021

Cena města Příbrami bude předána během závěrečného koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka dne 8. června 2021.

 

Kontakt

Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Příbram
Tyršova 106
261 19   Příbram I
Tel. 318 402 292, 318 402 299
Email: cenamesta@pribram.eu

 Počet zobrazení: 841 | Aktualizováno: 27. 10. 2020
Využívání sociálních služeb na Příbramsku