Cena města Příbrami 2021

 

Dne 14. září 2020 schválilo Zastupitelstvo města Příbram statut Ceny města Příbrami.

Tímto oceněním chce město Příbram ocenit práci těch, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj našeho města a regionu, a přispěli tak k šíření jeho dobrého jména doma i ve světě.

Cena města Příbrami bude udělována zpravidla jednou ročně a může být udělena in memoriam.

 

Návrhy na ocenění

Návrhy na ocenění mohou podávat fyzické i právnické osoby, a to prostřednictvím formuláře, který je možné vyplnit:

- online

- případně lze formulář stáhnout do počítače a vyplněný poslat emailem na adresu cenamesta@pribram.eu, nebo ho odevzdat v Informačním centru Městského úřadu Příbram, Tyršova 106 v Zámečku-Ernestinu.

Ve formuláři navrhovatel uvede svoje jméno a kontakt. Na anonymní návrhy nebude brán zřetel. 

Je možné navrhnout jednotlivé osoby, ale i firmy, případně kolektivy. V případě, že se rozhodnete nominovat kolektiv, uveďte, prosím, kontakt na jeho zástupce.

 

Termín pro podávání návrhů

1. listopad - 31. prosinec 2020

Formulář zde

 

Hodnocení návrhů

Doručené návrhy budou posouzeny pracovní skupinou, jejíž členy jmenuje starosta města Příbram. Pracovní skupina návrhy vyhodnotí a doporučí radě města vhodného kandidáta či kandidáty. Zastupitelstvo města pak rozhodne, kdo z uvedených kandidátů ocenění získá.

 

Vyhlášení Ceny města Příbrami 2021

Cena města Příbrami bude předána během závěrečného koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka dne 8. června 2021.

 

Kontakt

Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Příbram
Tyršova 106
261 19   Příbram I
Tel. 318 402 292, 318 402 299
Email: cenamesta@pribram.eu

 Počet zobrazení: 1040 | Aktualizováno: 27. 10. 2020