Čechov

0 0 0

Spolupráce mezi městy Příbram a Čechov se začala rozvíjet v dobách minulého režimu. Dne 31. října roku 1994 byla podepsána smlouva o rozvoji přátelských vztahů mezi obyvateli města Čechov a města Příbram.

V současné době se partnerství rozvíjí na bázi oficiálních návštěv.

Pěvecký soubor z Čechova se několikrát zúčastnil mezinárodní přehlídky pěveckých souborů konané každoročně v Příbrami.

http://chekhov-city.ru

Informace o Čechovském okresu Čechovský okres se nachází na jihu Moskevské oblasti. Správním centrem je město Čechov. Historie města se datuje od r. 1175, kdy byl v Ipatjevské kronice poprvé vzpomenut újezd Lopasńa. V r. 1954 byl starý název změněn na památku pobytu velikého ruského spisovatele A. P. Čechova. V r. 2004 město Čechov oslavilo 50leté jubileum.

Na městském znaku je v hořejším modrém poli zobrazen stříbrný letící racek. Ve spodním zeleném poli je stylizovaná zlatá tiskařská matrice. Území Čechovského okresu představuje 85,8 tisíc ha. Žije na něm 109,6 tisíc obyvatel. Okres sousedí s Podolským, Domodědovský, Stupinským, Serpuchovským okresem a Kalužskou oblastí. Na území okresu leží 144 obydlených míst, mezi nimi i město oblastního podřízení - Čechov, městečko Stolbovaja, 142 osad a vesnic.

Čechovský okres má průmyslově-zemědělský hospodářský profil. Vedoucí místo v národním hospodářství okresu zaujímá průmysl. Na území Čechovského okresu pracuje 15 velkých a středních průmyslových podniků, jeden státní podnik (polygrafický kombinát), 4 uzavřené akciové společnosti („Krjukovský ventilátorový závod“, „Čechovský nábytkářský kombinát“, „Modul“, filiálka ZAO „Novostolbovský hutní závod“), 9 otevřených akciových společností („Hydrostal“, Regenerátovýzávod, „Továrna na cukrovinky“, „Korma“, „Čechovský závod energetického strojírenství“, „Ljubučanský závod na výrobu plastů“, s. r. o., „Danon-industrie“, S.r.o “Alkoa Si Es Aj Vostok“). Výrobou zemědělské produkce se zabývá 146 podniků: 5 akciových společností, 3 zemědělská družstva a 138 rolnicko-farmářských hospodářství. V tržním prostředí je strojírenský komplex oblasti představují tři vedoucí organizace: TOO“Leko“, akciová spol. “Sedo“ a akciová spol. „Čechovstroj“

Stavební komplex se aktivně podílí na přípravě a realizaci federálních i oblastních operačních programů, takových jako uskutečnění programu výstavby perspektivních sportovních zařízení na území Moskevské oblasti, vybudování tréninkové boxerské haly, unikátního polyfunkčního Paláce sportu „Olympijský“ pro 3500 diváků, který nemá v Rusku obdoby. V těchto sportovních zařízeních se uskutečňují sportovní zápasy jak v ruském, tak v mezinárodním měřítku.

Sféra zdravotnictví je tvořena dvěma okresními nemocnicemi, městskou poliklinikou, Ljubučanskou obvodní nemocnicí, stanicí první pomoci, oblastní psychiatrickou léčebnou č. 2, Moskevskou městskou psychiatrickou léčebnou č. 5, sanatoriem „Ruské pole“ MZRF, zařízení preventivní léčebné péče „Vlaštovka“ Čechovského polygrafického kombinátu, zařízení preventivní léčebné péče „Rodnik“ závodu Energomaš, "Fithydrostalservis“ Čechovského závodu „Hydrostal“.

Do systému vzdělávání patří: 34 škol, 43 předškolních zařízení, expozitury 3 institutů, zastoupení 5 institutů, 2 odborné školy, vyšší střední škola, odborné učiliště, Dům tvořivosti dětí a mládeže. Dětská sportovní škola, Centrum sociálně-pracovní adaptace a profesní orientace. V brzké době bude otevřena Dětská umělecká škola.

Ve městě a okresu jsou: Institut inženýrské imunologie, chovná farma laboratorních zvířat, PF NATI.

V Čechovském okresu představují kulturu: KTC „Družba“, Divadlo ruské kultury, 11 vesnických Domů kultury, 7 hudebních škol, 21 knihoven, “Muzeum paměti“, státní literárně-memoriální muzeum-rezervace A.P. Čechova „Melichovo“, muzeum rukopisů A.P.Čechova.

V okresu pracuje 649 podniků obchodu. Z toho je 48 podniků veřejného stravování, 57 podniků bytových služeb, 5 městských, 1 komunální a 5 venkovských tržišť. V průběhu r. 2003 byly postaveny obchodní tržnice na prostranství u nádraží, opravily se a otevřely nové obchody a pavilony, na prostranství U Nádraží byl postaven druhý komplex krytého trhu a provedena rekonstrukce a provedena rekonstrukce obecní tržnice, vytvořena báze na základě komunálního podniku podle realizace alhokolické produkce. Rozvinutá infrastruktura, zdroje, kvalifikovaná pracovní síla, ale také uvážlivá politika vedení okresu, zaměřenou na vytvoření příznivých podmínek pro činnosti potenciálních investorů, dělají oblast atraktivní pro investování. V r. 2003 v Čechovském okresu přistoupili k uskutečnění investiční činnosti následující podniky: Ruští investoři – OAO (akciová společnost otevřeného typu) „Elektroštít“, podnik na výrobu vysokonapěťových aparatur. Předpokládaný objem investic představuje více než 1 milion dolarů. S. r. o. „Obchodní čtvrť Čechů“ – výstavba obchodně zábavného komplexu s parkovištěm. Předpokládaný objem investic představuje něco kolem 2 milionů dolarů. ZАО (akciová společnost uzavřeného typu) "NISKO INDUSTRI" - výroba teploizolačních desek z pěněného polystyrénu (stavební materiály). Předpokládaný objem investic představuje 3-5 milionů dolarů. Zahraniční investoři: ZАО "FM (fázová modulace) S.E. JIH" - výstavba skladového komplexu (logistické základny). Celkový objem investic představuje 40-45 milionů dolarů. S.r.o " MILTON TNP (spotřební zboží)" (Vietnam)

2. úsek – výroba obuvi a polymerních materiálů a zboží národní spotřeby. Předpokládaný objem investic představuje 5 milionů dolarů. S. r. o. „Ritter Sport Rus“ ‚Německo" – závod na výrobu čokolády. Objem investic představuje kolem 100 milionů dolarů. Celková suma investic v r. 2003 byla 3,35 milionů dolarů. V zájmu ekonomického a sociálního rozvoje Čechovského okresu, a také s cílem zvýšit její image a status mezi městy a okresy Moskevské oblasti se prováděly práce zaměřené na rozvoj nových mezinárodních i ruských partnerských, ekonomických a kulturních vztahů mezi zeměmi a městy. Čechovský okres udržuje partnerské vztahy s městem Příbram (Česko), městem Saratoga Sprinte (USA, stát New York), městem Železnogorsk (Kurská oblast), Kolymským okresem (Bělorusko), Krasnogvardějským okresem (Krym), Očamčirským okresem (Abcházie). V červenci r. 2003 byla podepsána dohoda o spolupráci s městem Nabatija republiky Livan. Na probíhajícím třetím kongresu historických měst a regionů Ruska v Kostrově získaly 4 kandidatury z našeho města cenu za uchování historicko-kulturního a přírodního dědictví Ruska. Turistické pamětihodnosti zahrnují překrásné parky s lípami a břízami.

V posledních letech bylo ve městě obnoveno a postaveno nově devět parků, fontány, zpřístupněny památky. Hosté ze zemí blízkého i vzdáleného zahraničí s potěšením navštěvují historické památky, které jsou na území Čechovského okresu. „Melichovo“ – muzeum – rezervace A. P. Čechova pozorně uchovává památku na Čechova – spisovatele, lékaře, veřejného činitele. V koncertním a divadelním sále probíhají vystoupení známých hudebníků, divadelních souborů. Komplex usedlostí Lopasňa-Začatjevskoje uchovává památku na pobyt dětí a vnuků A. S. Puškina na těchto místech. Zde jsou pochováni potomci velikého básníka. Ve vesničce Novyj Byt leží Svato-Vozněsenská Davidova poustevna – starobylý klášter, založený v r. 1515. U kláštera jsou hospodářské a ubytovací budovy. V osadě Talež od nepaměti vyvěrá vydatný zdroj pramenité vody, kam se táhnou poutníci napít se z pramene a ponořit se do jeho požehnané vody.


Návštěva z Čechova 2004

Zástupci Čechovské oblasti přijeli v květnu 2004 na zahájení XXXVI. ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka do Příbrami. Shlédli zahajovací koncert - houslový recitál Pavla Šporcla - a byli velice nadšeni. Hosté zůstali v Příbrami pět dní, připravili jsme pro ně zajímavý program a odjíľděli velice spokojeni. Tato návštěva jistě přispěla k dalšímu rozvoji partnerství mezi oběma městy.

500: Čechov (184.50 kB)Počet zobrazení: 4916 | Aktualizováno: 25. 09. 2013