Palivcová Eva

 
Telefon: 318 402 553

e-mail: eva.palivcova@pribram.eu
Budova: Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I.
Patro: 2.
Číslo dveří: 309

Odbor: Odbor silničního hospodářství
Činnost: Silniční správní úřad ve věcech místních komunikací - povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, nebo jeho úpravě popř. zrušení připojení, zvláštní užívání komunikace - zřizování vyhrazeného parkování, povolení uzavírky pozemní komunikace, zvláštní užívání komunikace - povolení jízdy samojízdných pracovních strojů, zvláštní užívání komunikace - povolení pro pásová vozidla Armády ČR, zvláštní užívání komunikace - povolování sportovních, kulturních a podobných akcí, zvláštní užívání komunikace - provoz stánků a jiných prodejních nebo podobných zařízení, zvláštní užívání komunikace - umístění inž. sítí, nadzemního nebo podzemního vedení na PK, zvláštní užívání komunikace - umísťování a provozování reklamních zařízení, stanovisko k územním plánům a regulačním plánům, vydávání závazného stanoviska pro územní a stavební řízení

 

QR vizitkaPočet zobrazení: 7960 | Aktualizováno: 09. 01. 2014