Oddělení přípravy a realizace projektů

Vedoucí: Ing. Pavel Bureš

Popis činnosti oddělení

  • komplexní technická a investiční příprava pozemních, dopravních a inženýrských staveb, výkon 
    technického dozoru při realizaci staveb
  • technická příprava investic v oboru vodovodů a kanalizací a výkon technického dozoru při realizaci 
    vodohospodářských staveb
  • odkup vodohospodářských sítí
  • zajišťování podkladů pro uzavírání hospodářských a autorských smluv
  • kontrola v ekonomické a hospodářsko-správní oblasti Odboru investic a rozvoje města
  • kontrola čerpání finančních prostředků ze zdrojů státního rozpočtu a vlastních zdrojů


Pracovníci:

Ing. Pavel Bureš
Ing. Eva Černá  
Ing. Vladimír Horek 
Ing. Vladimír Pôbiš 
Mgr. Daniel Poslušný 
Jakub Sládek
Ing. Dagmar Vlčková

 

Další informace 

Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram, schválené 16. 9. 2013Počet zobrazení: 7674 | Aktualizováno: 01. 10. 2020