Samostatné oddělení silničního hospodářství

 

Vedoucí: Ing. Zuzana Štěrbová

Popis činnosti oddělení:

  • Vykonává působnost silničního správního úřadu a výkon státního dozoru ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
  • Stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích.
  • Vykonává působnost dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu.
  • Zajišťuje dopravní obslužnost území města formou MHD a její podrobnou analýzu.

MHD ve městě

Úklid komunikací ve městě

Zimní údržba - Silnice dle vlastníků

 

Úřední hodiny:
pondělí     8.00 - 12.00     13.00 - 17.00
úterý                                 13.00 - 15.00
středa       8.00 - 12.00     13.00 - 17.00

V případě nutnosti lze vyřídit žádost i mimo úřední hodiny. Toto však je možné pouze po předchozí telefonické dohodě (tel.č. 318 402 552 - 554). 

 

Upozornění pro řidiče: V Rožmitálské ulici byl zprovozněn úsekový měřič rychlosti. 

 

 

Seznam činností

povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, nebo jeho úpravě popř. zrušení připojení: Ing. Zuzana Štěrbová, Eva Palivcová

povolení uzavírky pozemní komunikace: Ing. Zuzana Štěrbová, Eva Palivcová

povolení činnosti v silničním ochranném pásmu: Ing. Zuzana Štěrbová

stanovení dopravního značení: Ing. Zuzana Štěrbová, Bc. Radka Buchová

stanovisko k územním plánům a regulačním plánům: Ing. Zuzana Štěrbová, Eva Palivcová, Bc. Radka Buchová

vydávání závazného stanoviska pro územní a stavební řízení: Ing. Zuzana Štěrbová, Eva Palivcová, Bc. Radka Buchová

zvláštní užívání komunikace - audiovizuální tvorba: Ing. Zuzana Štěrbová

zvláštní užívání komunikace - povolení jízdy samojízdných pracovních strojů: Ing. Zuzana Štěrbová, Eva Palivcová

zvláštní užívání komunikace - povolení pro pásová vozidla Armády ČR: Eva Palivcová

zvláštní užívání komunikace - povolování sportovních, kulturních a podobných akcí: Ing. Zuzana Štěrbová, Eva Palivcová

zvláštní užívání komunikace - provoz stánků a jiných prodejních nebo podobných zařízení: Ing. Zuzana Štěrbová, Eva Palivcová

zvláštní užívání komunikace - umístění inž. sítí, nadzemního nebo podzemního vedení na PK: Ing. Zuzana Štěrbová, Eva Palivcová

zvláštní užívání komunikace - umísťování a provozování reklamních zařízení: Ing. Zuzana Štěrbová, Eva Palivcová

zvláštní užívání komunikace - zřizování vyhrazeného parkování: Eva Palivcová

zřízení a povolování reklam v silničním ochranném pásmu: Ing. Zuzana Štěrbová

licence pro provozování MHD, schvalování jízdních řádů MHD, výdej rezidentních parkovacích karet, řešení odtahů vozidel z místních komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (vraky, blokové čištění místních komunikací): Ilona Eberlová

opravy místních komunikací a jejich součástí a příslušenství, provoz městského turistického vláčku: Ing. Simona Žďánská 

koordinátor městské mobility: Bc. Denisa Kotková

 

Návody a formuláře ke stažení

Povolení k připojení komunikace nebo sousední nemovitosti ke komunikaci, povolení k úpravě existujícího připojení nebo k jeho zrušení

Povolení uzavírky komunikace

Povolení k činnosti v silničním ochranném pásmu

Stanovení dopravního značení

Zvláštní užívání komunikace – audiovizuální tvorba

Zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost

Zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády ČR nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručem

Zvláštní užívání komunikace – pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

Zvláštní užívání komunikace – zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení

Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech

Zvláštní užívání komunikace – umisťování a provozování reklamních zařízení na silnici, místní komunikaci nebo silničním pozemku

Zvláštní užívání komunikace – zřizování vyhrazeného parkování

Povolení ke zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu

Žádost o schválení jízdního řádu linky MHD

Žádost o udělení licence pro provozování linky MHD



Počet zobrazení: 12356 | Aktualizováno: 03. 09. 2019