Muzeum III. odboje

0 0 0

Muzeum III. odboje Konfederace politických vězňů ČR

Zámeček - Ernestinum
adresa: Tyršova 106, Příbram I
tel.: 318 628 606
otevřeno: úterý až neděle 10,00 - 16,00

Zámeček

Muzeum dokumentuje průběh protikomunistického odboje a jeho důsledky v období 1948-1989.

Proč pojmenování „Třetí odboj“? Po prvním odboji proti rakousko-uherské monarchii v letech 1914 – 1918 a druhém odboji proti nacistické okupaci v letech 1939 – 1945 došlo po únoru 1948 ke třetímu odbojovému hnutí proti uchvácení moci komunistickou stranou. Od té doby bylo do roku 1989 za tuto činnost odsouzeno k vysokým trestům na 250 000 osob, 241 politických vězňů bylo popraveno a více než 8 000 mužů a žen zemřelo ve věznicích a koncentračních táborech na následky věznění. Dalších 80 000 mužů a žen bylo bez soudů dle zákona 247/48 uvězněno v táborech nucených prací a muži ještě sloužili u PTP.

Expozice „Političtí vězni v uranových dolech 1948-1968“ dokládá na více než 400 dokumentechzločiny komunistického režimu. Jsou tu vystaveny i letecké snímky koncentračních táborů na Jáchymovsku, Slavkovsku a Příbramsku z let 1952 – 1953. Na fotozvětšenině je vyobrazen i lágr Vykmanov u Jáchymova, kde v letech 1954-56 bylo vězněno 81 kněží.

V Muzeu třetího odboje jsou přístupny další dvě expozice, a to „Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948 – 1968“ a „Z Čech do sibiřských gulagů“ o věznění ruských emigrantů československé státní příslušnosti v SSSR v letech 1944 –1960.

Muzeum má detašovanou expozici „Koncentrační tábory při uranových dolech na Jáchymovsku v letech 1949 – 1961“ umístěnou v Královské mincovně v Jáchymově.

Expozici Muzea třetího odboje naleznete též v Klášteře Teplá u Mariánských Lázní – s tématikou zaměřenou na perzekuci církví, kněží, řeholníků a řeholnic. Ve všech těchto stálých výstavách jsou veřejnosti zpřístupněny další četné originální doklady o tomto tragickém období našich dějin.

Historické události čtyřiceti let komunistické diktatury nesmějí být zatajovány, popřeny či zamlčeny! Nepoučit se z nich by se v budoucnu mohlo nevyplatit.

Expozice muzea jsou otevřeny denně kromě pondělí od 10,00 do 16,00 hodin

Větší skupiny návštěvníků prosíme hlásit předem.Počet zobrazení: 11997 | Aktualizováno: 25. 09. 2013