Kácení ve Střelovně a Zátiší

Projekt Regenerace zeleně vybraných ploch města Příbram – 4. etapa

Předmětem projektu Regenerace zeleně vybraných ploch města Příbram – 4. etapa je regenerace stromového a keřového patra parků Střelovna a Zátiší a ulice Nad Kaňkou na základě inventarizace zeleně provedené v roce 2010. Inventarizaci a následný projekt regenerace zpracovala firma SAFE TREES, s. r. o., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice.
Park Střelovna o rozloze 2,25 ha se nachází v blízkosti středu města Příbram. Byl vysazen z popudu barona Wolfganga Julia von Schönau v letech 1840-41.
Dnes v parku najdeme dětské hřiště, dřevěný altán a budovu bývalých městských lázní. Park slouží jako odpočinková plocha, obyvateli města je využíván k procházkám a posezení. Dřevinné patro parku tvoří jednak zachovalé staleté stromy vysazené pravděpodobně při vzniku parku v polovině 19. století, jednak přerostlé nálety, přestárlé stromy a keře či nahodilé výsadby s nevhodnou druhovou skladbou.
V parku Střelovna bylo v rámci projektu hodnoceno 362 ks stromů a 50 skupin dřevin. 53 ks stromů bylo navrženo ke kácení, především z provozně bezpečnostního hlediska, u ostatních dřevin projekt navrhuje zásahy vedoucí k zabezpečení a dlouhodobému zachování dřevin na stanovišti - zdravotní, bezpečnostní, případně redukční řezy, bezpečnostní vazby a podobně. Nové výsadby stromového patra spočívají především v náhradní výsadbě za odstraněné jedince, popřípadě se jedná o doplnění stromořadí či jejich částečnou obnovu. Ve Střelovně má být v rámci projektu vysazeno 32 stromů, 195 keřů a 241 m2 půdopokryvných keřů.
Střelovna - plán kácení
Střelovna - plán výsadeb
Park Zátiší vznikl na konci 19. století jako uměle vytvořené prostranství obklopené školami, sokolovnou a hřbitovem v blízkosti historického centra města.Park slouží především jako průchozí plocha, shromažďují se zde žáci a studenti okolních škol, ve vstupním prostoru hřbitova dochází k setkávání smutečních hostů. Přibližně ve středu parku je umístěno sousoší Milenců, na části lokality se nachází dětské hřiště.
V rámci projektu bylo v Zátiší hodnoceno 41 stávajících stromů a 11 skupin dřevin. 19 ks stromů bylo navrženo ke kácení, především z provozně bezpečnostního hlediska, u ostatních dřevin projekt navrhuje zásahy vedoucí k zabezpečení a dlouhodobému zachování dřevin na stanovišti – především zdravotní a bezpečnostní řez. Projekt předpokládá výsadbu 12-ti nových stromů a 86 keřů.
Zátiší - plán kácení
Zátiší - plán výsadeb
Ulice Nad Kaňkou navazuje na Svatohorskou alej – historickou cestu na Svatou Horu. Oboustrannou uliční alej tvoří 24 ks stromů. Ty dnes rostou v bezprostřední blízkosti staveb či pozemní komunikace, kořenová zóna je často zakryta povrchem nepropustným pro vodu a vzduch. Tomu odpovídá i zdravotní stav stromů. Projekt navrhuje opatření, která mají za úkol zlepšit nebo alespoň zachovat současný zdravotní stav stromů, jejich vitalitu a zajistit perspektivu jejich dalšího růstu na daném stanovišti.
Zpracovala Běla Komancová, září 2013


Počet zobrazení: 3332 | Aktualizováno: 24. 12. 2009