Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Informace o ptačí chřipce

Ptačí chřipka nebyla zatím na území města Příbram zaznamenána. Avšak vzhledem k výskytu této choroby ptáků v ČR uveřejňujeme následující preventivní doporučení.

Obecné zásady ochrany člověka před nákazou

Doporučení při nálezu uhynulých ptáků ve městě Příbram

Zásady pro drobnochovatele drůbeže

Informace Státní veterinární správy

Pravidla pro řešení situací s výskytem vysocepatogenní aviární influenzy pro období jaro 2017 ve Středočeském kraji

 


 Obecné zásady ochrany člověka před nákazou


Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální.

Je třeba:

 • chránit se kontaktu s podezřelými zvířaty, uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů,
 • poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží,
 • nezpracovávat nemocnou drůbež,
 • dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží),
 • informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu,
 • ochrana domácích miláčků - psů, koček apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky,
 • při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat trhům s drůbeží,
 • nekonzumovat zde jídla na ulici. Dbát dalších doporučení vydaných Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvem zdravotnictví, která jsou zveřejněna na www.mzcr.cz  

 


Doporučení při nálezu uhynulých ptáků ve městě Příbram


Uhynulých vodních ptáků se raději nedotýkejte.

Při nálezu v přírodě nebo na místech , kde není znám majitel nebo správce území informujte:

   Uhynulí vodní ptáci (i jednotlivé kusy)

 • MěÚ Příbram, odbor životního prostředí, tel.: 318 402 474 nebo 731 114 312, e-mail: ozp@pribram.eu 

 

   Uhynulí ptáci ostatních druhů (i jednotlivé kusy)

 • Technické služby Příbram (v pracovní dny, od 6.00 do 14.30 hod) tel.: 800 162 354 nebo 318 624 191 
 • Městská policie Příbram (v ostatní dobu) tel.: 156 nebo 318 624 245

   Město Příbram ve výše uvedených případech odpovídá za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů.

  

Při úhynu většího počtu ptáků v domácím nebo komerčním chovu nebo zjištění příznaků ptačí chřipky:

 • informujte soukromého veterinárního lékaře nebo Krajskou veterinární správu pro Středočeský kraj (krizová linka – 720 995 204).

  


Zásady pro drobnochovatele drůbeže


V tomto období výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy.

 • ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem,
 • slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží,
 • v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,
 • krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,
 • pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,
 • pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci,
 • venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany),
 • pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,
 • zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
 • oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,
 • nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.

 

Ing. Petr Walenka
vedoucí odboru životního prostředí

 Počet zobrazení: 3067 | Aktualizováno: 24. 02. 2017