Jak chránit životní prostředí v Příbrami

Ekocentrum Zelená pumpa vydalo za podpory Města Příbram brožurku pro občany, která jim má usnadnit ochranu životního prostředí ve městě. Tzv. praktický rádce byl domácnostem v Příbrami na jaře 2009 distribuován zdarma jako příloha měsíčníku Kahan.

Publikaci Praktický rádce občana aneb Jak chránit životní prostředí v Příbrami vydalo Ekocentrum Zelená pumpa z grantové podpory města Příbram. Publikace má sloužit občanům Příbrami k tomu, aby se uměli správně rozhodnout v různých situacích souvisejících s životním prostředím. Aby věděli, jak se zachovat a hlavně, na jaké odborníky či instituce se v jednotlivých případech obracet. Praktický ekologický rádce v praktickém kapesním formátu obsahuje kapitoly Zeleň, živočichové, voda, ovzduší, odpady, veřejný pořádek, stavby a nakupování.

Občané se v kapitole Zeleň například dozví, jaká platí pravidla pro kácení či vysazování stromů ve městě nebo jak se zachovat, když někdo ničí veřejnou zeleň. Kapitola živočichové nabídne rady a kontakty související s ochranou živočichů, kapitola Voda zase informuje o tom, jak může aktivní občan napomoci, aby se voda ve městě neznečišťovala anebo o tom, jak si kvalitu pitné vody ověřit. V kapitole Ovzduší jsou řešeny často i občanskoprávní vztahy související se znečišťováním ovzduší (jako je např. obtěžování sousedů kouřem). Kapitola odpady odpovídá na řadu otázek, které se týkají recyklace odpadů v Příbrami, odstraňování speciálních druhů odpadů nebo také v poslední době se stále rozšiřujícího kompostování. Kapitoly Veřejný pořádek a Stavby mohou pomoci aktivnějším občanům, kteří se zajímají o své životní prostředí k tomu, aby správně nasměrovali své kroky či spolupráci s veřejnou správou. Poslední kapitola Nakupování obsahuje výstižné rady a pravidla pro každého, které napomohou tomu, abychom svými nákupy nepřispívali k devastaci životního prostředí.

 


Počet zobrazení: 3640 | Aktualizováno: 24. 12. 2009