Vyhlášky zastupitelstva města

Zde naleznete platné obecně závazné vyhlášky zastupitelstva města Příbram ke stažení ve formátu pdf.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 ze dne 13. listopadu 2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o změně OZV č. 2/2017 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 ze dne 24.04.2017 o stanovení školského obvodu mateřských škol zřízených městem Příbram

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Příbram

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 ze dne 5. září 2016 o stanovení školského obvodu základních škol zřízených městem Příbram

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se vydává Požární řád města Příbram

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 ze dne 29.06.2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 ze dne 29.06.2015, o znaku a vlajce města Příbram
OZV č. 3/2015 Příloha č. 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ze dne 23.3.2015, o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství
Grafické vymezení prostor veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholu Příbram

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 ze dne 16. prosince 2014, o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

OZV č. 1/2011 ze dne 24. ledna 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Grafická příloha k OZV 1/2011 č. 1-7
Grafická příloha k OZV 1/2011 č. 8-16
Grafická příloha k OZV 1/2011 č. 17-25


Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

OZV č. 4/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity


Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

OZV č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č. 6/2006

OZV č. 6/2006 o závazných částech Změny č. 3 Územního plánu města Příbrami

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006

OZV č. 3/2006 o závazných částech Regulačního plánu Příbram, Sázky - Barandov

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005

OZV č. 5/2005 vyhláška o čistotě ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o pohybu psů na veřejném prostranství


Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

OZV č. 4/2005, kterou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu městské části Příbram - Žežice


Obecně závazná vyhláška č. 3/2005

OZV č. 3/2005 o závazných částech změny č. 2 územního plánu města Příbrami


Obecně závazná vyhláška č. 3/2004

OZV č. 3/2004 - Vyhláška o závazných částech změny č.1 územního plánu města Příbram

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

OZV č. 1/2004 - Vyhláška o zřízení Městské policie Příbram


Obecně závazná vyhláška č. 6/2002

OZV č. 6/2002 - Vyhláška o závazných částech územního plánu města

 Počet zobrazení: 7204 | Aktualizováno: 06. 01. 2016