Školství

Výkon státní správy a samosprávy v mateřských školách, základních školách, základních uměleckých školách a samostatných školních jídelnách.

Zaměstnanci: Mgr. Věra Holá, Bc. Marta Pávková, PhDr. Marie Pilíková

Seznam činností:

  • metodické poradenství pro školy
  • poradenská činnost pro rodiče dětí a žáků ve školním vzdělávání
  • metodické řízení oblasti primární prevence sociálně patologických jevů ve všech základních a mateřských školách
  • spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí
  • vyřizování podnětů, stížností, petic
  • vyřizování přestupků na úseku školství a výchovy mládeže
  • dotace v oblasti výchovy a vzdělávání
  • koordinace projektů na úseku školství a výchovy mládeže

Školy a školská zařízení


S odborem školství, kultury a sportu spolupracuje realizační tým projektu Místní akční plán ORP Příbram. Místní akční plán (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb. Pravidelně aktualizované informace o tomto projektu jsou k dispozici na webových stránkách partnera projektu - Místní akční skupiny Podbrdsko.

  


Návody a formuláře ke stažení

Dotace v oblasti výchovy a vzděláváníPočet zobrazení: 9720 | Aktualizováno: 19. 03. 2014