Kotlíkové dotace

0 0 0

Dokumenty ke stažení

Základní informace     Jak správně topit      Otázky a odpovědi

 

Od 01.09.2022 budou moci být provozovány pouze kotle na pevná paliva odpovídající 3. nebo vyšší třídě dle normy ČSN EN 303-5.

Občané využívající nevyhovující kotle ještě mohou využít dotace na výměnu starého kotle za nový zdroj vytápění. Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Možnost vyměnit si kotel s dotací budou mít i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

 

1. Kotlíkové dotace:

 • Poskytovatel: Středočeský kraj
 • Dotace zatím nejsou poskytovány – předpokládaný termín začátku přijímání žádostí: 6/2022
 • Určeno pro nízkopříjmové domácnosti (průměrný čistý roční příjem v roce 2020 - max. 170 900 Kč na osobu); domácnosti složené čistě z osob pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně; domácnosti, které čerpají příspěvek či doplatek na bydlení
 • Výše podpory: 95 %, max. 100 – 180 tis. Kč (dle druhu nového zdroje)
 • Účel: výměna starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj vytápění (dřevo, pelety, apod.)
  • Kotel na biomasu
  • Tepelné čerpadlo
  • Plynový kondenzační kotel - podmínkou je závazná objednávka nebo instalace nového kondenzačního kotle od 01.01.2021 - 30.04.2022, max. výše dotace 100 000 Kč (nebo 95 % ze způsobilých výdajů)
 • Žádosti bude možné podávat pravděpodobně pouze do: 31.08.2022
 • Kotlíková linka: 257 280 991 (pondělí a středa 8:00 – 12:00), e-mail: kotliky@kr-s.cz

https://kotlikovedotace-sk.cz/

Dotazníkový formulář pro zjištění předběžného zájmu o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+ ve Středočeském kraji. Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Jedná se pouze o průzkum předběžných zájemců o dotaci. Čím více zájemců se shromáždí, tím více finančních prostředků bude na výměny kotlů ve Středočeském kraji z Evropské unie poskytnuto. Poskytnutí kontaktních údajů zaručí, že Vám budou zasílány aktuální informace k připravované dotační výzvě.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee5aeEcM0ecYUOrDSq5AF7j4aCMnvijD4bwIK4SbjF3jBnlA/viewform

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu//kotlikove-dotace-2019-2023

 

2. Nová zelená úsporám

 • Poskytovatel: Státní fond životního prostředí
 • Příjem žádostí: již probíhá
 • Účel: výměna neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel (pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022 a s realizací či úhradou zálohy za realizaci v termínu 01.01.2021 - 30.04.2022)
 • Podpora určena pro vlastníky rodinných domů a bytových domů (včetně společenství vlastníků bytových jednotek),
 • Výše podpory – závisí na typu nového zdroje vytápění:
  • Rodinné domy: 30 – 100 tis. Kč
  • Bytové domy: 10 – 35 tis. Kč na bytovou jednotku
 • NOVĚ:

  • od 01.05.2022 nebude možné v rámci tohoto dotačního programu hradit výměnu neekologického kotle za plynovým zdrojem, tj. nebude podporována:
   • instalace nového plynového kondenzačního kotle,
   • instalace tepelného čerpadla s plynovým pohonem,
   • u bytových domů - kombinovaná výroba elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn nebo hybridní tepelné čerpadlo
   • u bytových domů - výměna stávajících plynových zařízení
  • od 01.07.2022 budou z podpory vyjmuty novostavby (nízkoenergegické budovy) využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních paliv, včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu, apod. (Nevztahuje se na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem, která využívají uvedená paliva.)
 • Bezplatná infolinka: 800 260 500

https://novazelenausporam.cz/

 

AKTUALITY: 

 

 

 

 Počet zobrazení: 938 | Aktualizováno: 15. 12. 2021