Jak ušetřit - dotace nejen občanům v oblasti životního prostředí

0 0 0

 

Dokumenty ke stažení

    Jak ušetřit na energiích      Upozornění - zákaz používání kotlů   

ODKLAD ZÁKAZU PROVOZU "STARÝCH KOTLŮ"

Senát Parlamentu ČR schválil návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kterým se pro rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci odkládá zákaz provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace nesplňujících požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o 2 roky.

Od 01.09.2024 budou moci být provozovány pouze kotle na pevná paliva odpovídající 3. nebo vyšší třídě dle normy ČSN EN 303-5.

 

1. Kotlíkové dotace - pro nízkopříjmové domácnosti

   • Poskytovatel: Středočeský kraj
   • Příjem žádostí: od září 2023 do 31. srpna 2024
   • Předmět dotace: podpora výměny původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za:
    - tepelné čerpadlo,
    - kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním včetně akumulační nádrže,
    - kotel pouze na biomasu s automatickým přikládáním.  
   • Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95% ze způsobilých výdajů s následujícími limity: 

     Typ zdroje tepla :

a. Kotel na biomasu s ručním přikládáním, včetně akumulační nádoby do výše 130.000,- Kč
b. Kotel na biomasu s automatickým přikládáním do výše 130.000,- Kč
c. Tepelné čerpadlo do výše 180.000,- Kč 

Dotaci lze čerpat dvěma způsoby:

- dotace je poskytnuta konečnému uživateli zpětně, tj. po ukončení dílčího projektu.

- dotace je poskytnuta konečnému uživateli formou zálohy po oboustranném podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na základě doložení zálohové faktury vystavené dodavatelem. 

Důležité: na příspěvek máte nárok, pokud všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení

2. Nová zelená úsporám

    • Poskytovatel: Státní fond životního prostředí
    • Příjem žádostí: pro bytové domy od 19.9.2023 od 10:00 hod
                                pro rodinné domy od 26.9.2023 od 10:00 hod
    • Účel: výměna neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel (pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022 a s realizací či úhradou zálohy za realizaci v termínu 01.01.2021 - 30.04.2022)
    • Podpora určena pro vlastníky rodinných domů a bytových domů (včetně společenství vlastníků bytových jednotek),
    • Výše podpory – závisí na typu nového zdroje vytápění:
     • Rodinné domy: 30 – 100 tis. Kč
     • Bytové domy: 10 – 35 tis. Kč na bytovou jednotku
    • Podporu můžete získat na:

     Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
     Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
     Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
     Solární termické a fotovoltaické systémy
     Zelené střechy, venkovní stínicí techniku
     Akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, využívání odpadní vody
     Využívání tepla z odpadní vody
     Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT, rekuperace)
     Výměnu neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle či lokální zdroje na biomasu, plynové kondenzační kotle
     Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla
     Výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů 

    • V závislosti na energetické úspoře získáte obecně až 50 % z celkových přímých realizačních výdajů (v případě kombinace s kotlíkovými dotacemi pro domácnosti s nižšími příjmy až 60 %). Konkrétní výše podpory je závislá na provedených opatření a jejich rozsahu.

    • Žádost o podporu lze podat elektronicky na webové stránce www.novazelenausporam.cz. Pokud byste si s podáním nevěděli rady, můžete se obrátit na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, kde s vámi celý postup osobně projdou.

    • Žádost o dotaci v rámci programu lze podávat do 30.6.2025.  

    • Bezplatná infolinka: 800 260 500

https://novazelenausporam.cz/

CO NOVÉHO NOVÁ ETAPA PŘINESE:

Přesnější zacílení podle typu vlastníka nemovitosti

• Možnost zálohové dotace na komplexní renovace

Navýšení jednotkových dotací u vybraných opatření

Zjednodušení administrace (méně požadovaných dokumentů)

NOVĚ – Výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla

Zvýhodnění rodin s nezaopatřenými dětmi

• Zohlednění nízkopříjmových domácností v bytových domech

Od roku 2024 výhodný úvěr od stavebních spořitelen

https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/

Prezentace "INVESTICE do energetických úspor rodinných a bytových domů" od září 2023 "Nová zelená úsporám"

3. Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

   • Poskytovatel: Státní fond životního prostředí
   • Příjem žádostí: probíhá od 9.1.2023
   • Účel: podpora snadno realizovatelných a časově nenáročných opatření menšího rozsahu jako:
    • zateplení fasády
    • zateplení střechy, podlahy nebo stropu
    • výměna oken a vchodových dveří
   • Nově od 2. května 2023 i další opatření:
    • instalace systému na ohřev vody pomoci sluneční energie
 • Kam se obrátit? Zástupci místních akčních skupin, pro oblast Příbramska se jedná o:
  MAS Brdy (Jince) - Ing. Aneta Palková, tel. 775 884 275, reditelka@masbrdy.cz
  MAS Brdy - Vltava (Dobříš) - Mgr. Markéta Dvořáková, DiS., tel. 733 327 934, brdy-vltava@brdy-vltava.cz
  MAS Podbrdsko (Rožmitál pod Třemšínem) - Jana Filinová, tel. 723 435 274, reditel@maspodbrdsko.cz
  MAS Sedlčansko (Krásná Hora) - Ing. Vojtěch Mujgoš, tel. 777 020 841, mas.sedlcansko@email.cz
 • důležité: na příspěvek máte nárok, pokud všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení
 • výše podpory – až 150 tis., stejnou částku lze čerpat rovněž na zateplení fasády, na zateplení střechy stát přispěje až 120 tisíci korun, na zateplení podlahy 60 tisíci a na zateplení stropu 50 tisíci korun
  • Dotace ve výši 90 tisíc korun na vybudování fotovoltaického nebo termického systému na ohřev vody. Na rozdíl od zateplení, které je možné realizovat i svépomocí, musí instalaci provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
  • Dotace ve výši 150 tisíc korun na rychlé zateplení fasády, střechy, stropů i podlah a na výměnu oken a vchodových dveří.
  • Zájemci z řad seniorů a domácností s nižšími příjmy tak mohou získat až 240 tisíc korun na posílení energetické nezávislosti a ušetřit na výdajích za energie i do budoucna. Žádost v Nové zelené úsporám Light je možné podat před, v průběhu i po realizaci úsporných opatření a finanční prostředky mohou být vyplaceny předem.
 • Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – NZÚ light a další dokumenty a formuláře naleznete na adrese: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/.

 

Light              light2 

 

 4. Nová zelená úsporám „Oprav dům po babičce“

 • Nový dotační program „Oprav dům po babičce“ nabídne domácnostem zálohové financování komplexních renovací nemovitostí.
 • Úspěšní žadatelé zároveň získají možnost čerpat zvýhodněný úvěr ze stavebních spořitelen.

 Poskytovatel: Státní fond životního prostředí

 • Příjem žádostí: od září 2023
 • Účel: komplexní zateplení stávajících rodinných domů a rekreačních objektů (+možná kombinace s dalšími oblastmi podpory: FVE, TČ, Dešťovka….)
 • Podpora  je určena především pro mladé rodiny, podmínkou je ekonomická aktivita žadatele. Žádat mohou pouze fyzické osoby vlastnící rodinný nebo rekreační dům.

     Kolik program přispěje:

o    Investiční dotace až 50 % vynaložených nákladu;

o    Podporována nejvyšší kategorie (optimální) zateplení;

o    Dotace formou ZÁLOHY;

o    Na zateplení až 1 000 000 Kč a na další opatření dle limitů podpory;

o    Možnost čerpat výhodný úvěr od stavebních spořitelen od nového roku;

o    Rodinný bonus 50 000 Kč na každé nezaopatřené dítě

 • Dotace se vztahuje na tato opatření:
  • Podmínkou čerpání zálohové dotace z programu Oprav dům po babičce je realizace optimálního zateplení, kterým bude dosaženo požadovaných energetických úspor. V žádosti o dotaci na optimální zateplení je pak možné současně požádat i o podporu dalších úsporných opatření, jako je třeba instalace fotovoltaiky, výměna zdroje tepla, ohřev vody, dešťovka, dobíjecí bod pro automobil a další.
 • Dotaci je možné žádat pouze 1x za dobu trvání programu. Podmínka trvalého bydliště po dobu 10 let (od doložení realizace). Požádat o dotaci lze i zpětně – způsobilé výdaje od 1.1 2021.

 Na koho se můžete obrátit:

 • Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR:
  • poradenství k poskytovaným dotacím;
  • administrace programu
 • Od ledna síť poboček stavebních spořitelen:
  • možnost vyřízení dotace i zvýhodněného úvěru na jednom místě;
  • poradenství v oblasti dotací a úvěrů
  • získání kontaktů na certifikované odborníky (energetičtí specialisté, projektanti,…)
  • pomoc při vytváření finančního plánu k návrhu na rekonstrukci
  • asistence při elektronickém podání a následné administraci dotace
  • administrace úvěru (prověření úvěruschopnosti, převzetí úvěrového rizika, čerpání, kontrola účelovosti, vymáhání)

 Žádost o podporu lze podat elektronicky od září 2023 na webové stránce www.novazelenausporam.cz.

Leták "Oprav dům po babičce" ke stažení

Prezentace "Oprav dům po babičce" ke stažení

 

 

 Počet zobrazení: 6291 | Aktualizováno: 04. 01. 2024