Alej svobody

0 0 0

 

Sázení stromů-shutterstock

 

Město Příbram zvítězilo v grantové výzvě Nadace Partnerství, která již počtvrté organizuje v rámci projektu Sázíme budoucnost putovní výsadbu symbolických sametových alejí. U bývalého vězeňského zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu Vojna u Lešetic díky tomu vyroste Alej svobody.

  • Termín akce: 13. 11. 2021         
  • Místo výsadby: Polní cesta vedoucí z osady Vojna k osadě Zavržice a Památníku Vojna. Jeden ze stromů bude symbolicky vysazen přímo v areálu památníku.
  • Cíl: Ochrana půdy před erozí, zadržování vody v krajině ale i symbolická pocta lidem za prožitá utrpení na tomto místě.

Vznik aleje může veřejnost podpořit účastí na samotné výsadbě nebo prostřednictvím veřejné sbírky. Registrovat se jako dobrovolník i přispívat je možné přímo na stránkách nadace

 

Jak se můžete zapojit?

  • Pracujte jako dobrovolník,
  • kupte si metr v Aleji svobody za 500 Kč,
  • kupte si jeden strom za 5 000 Kč,
  • přispějte libovolnou částkou na zakoupení stromů a organizační zajištění výsadby,
  • přidejte se se svou firmou, obcí či organizací k partnerům akce, napište nám na info@sazimebudoucnost.cz,
  • založte dárcovskou výzvu se svými kolegy, zaměstnanci či klienty,

Výtěžek ze sbírky bude využit na organizační zajištění výsadby, na zakoupení stromů, výsadbové práce, odborný dohled a zajištění nářadí. Vznik aleje mohou lidé podpořit prostřednictvím veřejné sbírky.

 

AKTUALIZOVÁNO 24. 11. 2021

Akce úspěšně proběhla, viz https://www.sazimebudoucnost.cz/cs/alej-svobody

Video

 Počet zobrazení: 5601 | Aktualizováno: 03. 12. 2021