Pronájem a směna městských bytů

RM Příbram na svém jednání dne 7. 9. 2015 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením RM č. 836/2015 schválila tuto Směrnici č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“ (dále jen „ směrnice“ či „pravidla“)

 

Směrnice č. 1/2015

 Počet zobrazení: 4812 | Aktualizováno: 30. 09. 2015