Prohlášení o přístupnosti

 

Město Příbram se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky http://www.pribram.eu.

Webové stránky města Příbram se snaží o co nejlepší přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a tak vyhovovat zásadám Pravidel tvorby přístupného webu.

Informace prezentované v jiných formátech
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader.

Microsoft Word Viewer

Acrobat Reader

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených adresujte na níže uvedené kontakty.

 

Kontakt na správce obsahu

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I
tel. č. 318 402 211
e-podatelna@pribram.eu

 

Kontakt na technického provozovatele

4Timing.cz s.r.o.
Komenského nám. 389
261 01  Příbram III
IČO: 24698041

 

 Počet zobrazení: 138 | Aktualizováno: 30. 01. 2020