Prohlášení o přístupnosti

0 0 0

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTA

Město Příbram se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o přístupnosti“).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky:

•             www.pribram.eu

 

Město Příbram v tomto prohlášení o přístupnosti bude postupně uvádět závěry k dalším webovým stránkám, které spravuje.

 

STAV SOULADU

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem o přístupnosti.

 

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

•    Mnohé PDF, DOC, XLSX dokumenty, na něž webové stránky odkazují, nejsou dostatečně přístupny. Na přesné identifikaci takových dokumentů a případném odstranění tohoto nedostatku pracujeme.

•    Méně zásadnější nedokonalosti, které některým uživatelům mohou bránit nalezení chtěné informace dostatečně rychle. Tyto nedokonalosti postupně odstraňujeme tak, aby internetové stránky byly uživatelsky přívětivé co nejširšímu spektru uživatelů.

Na video a audio obsah se sice nevztahuje zákon o přístupnosti, nicméně se u zásadních nahrávek  budeme snažit obsah dostatečně zpřístupnit titulky či odpovídající alternativou.
 

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 13. 1. 2020. Prohlášení bylo revidováno dne 2. 10. 2020.

 

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Město Příbram má  zájem na tom, aby jím spravované internetové stránky mohly být plnohodnotně používány jejich uživateli bez ohledu na jejich případný hendikep. Proto uvítáme důležité podněty ke zlepšení ohledně přístupnosti internetových stránek.

 

Kontakt na správce obsahu

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I
tel. č. 318 402 281
jitka.buraltova@pribram.eu

 

Kontakt na technického provozovatele

4Timing.cz s.r.o.
Komenského nám. 389
261 01  Příbram III
IČO: 24698041

 Počet zobrazení: 5406 | Aktualizováno: 02. 10. 2020