Obnova svatohorských sadů

0 0 0

 

 

Svatohorské sady byly založeny před více než 100 lety. Významným způsobem se podílejí na obrazu Svaté Hory, jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších poutních areálů u nás, a jsou nedílnou součástí urbanismu města. Sady představují klidný protipól rušných ulic a jsou veřejností vyhledávanou lokalitou. Myšlenka na obnovu ovocného sadu vznikla na základě jeho jedinečnosti v rozloze a stáří v celorepublikovém měřítku i snahy o řešení současného neutěšeného stavu. Příležitostí ke změně je dotace od společnosti Billa.

 

Firma Billa na konci roku 2021 vybrala tři města, ve kterých se bude  podílet na obnově sadů. Jsou jimi Most, Mikulov a také Příbram. V rámci strategie udržitelného rozvoje investuje tento maloobchodní řetězec do revitalizace sadu na Svaté Hoře celkem 1 523 833 korun. 

Příbram spojila síly se spolkem Svatohorské sady Příbram a Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram a společně připravily projekt, který zahrnuje celkem 2,9 ha ve vlastnictví města a římskokatolické farnosti. Chystaná obnova se týká prostoru mezi ulicemi Balbínova, Na Leštině a K Mýtu a kolem Sportovního areálu pod Svatou Horou. Díky spolupráci všech subjektů se obnoví sad, který ke Svaté Hoře jednoznačně patří. Vznikne prostor pro setkávání a odpočinek občanů i návštěvníků. 

V první etapě bude obnova sadů zahrnovat především odborný prořez stávajících ovocných stromů, vykácení neovocných a nemocných stromů, výsadbu nových ovocných stromů a živého plotu kolem sportovního areálu. Peníze poplynou i do mobiliáře. Sady budou vybaveny novými informačními panely, lavičkami, odpadkovými koši a turistickým přístřeškem u parkoviště. Město Příbram podpoří právě vybudování této stavby. 

Práce potrvají rok. Ještě letos začnou kácení a odborný prořez stromů a příprava terénu pro výsadbu. Na podzim příštího roku pak revitalizace sadů vyvrcholí osazením nových dřevin. Veškeré práce by se měly uskutečnit bez omezení vstupu do sadů.

 Projekt Obnova svatohorských sadů v Příbrami

 

Aktuality

 

   Obnova sadů

                              12.11.2022

 

Sledujte činnost dobrovolníků ze spolku Svatohorské sady Příbram

Facebook - odkaz na: https://www.facebook.com/Svatohorsk%C3%A9-sady-P%C5%99%C3%ADbram-111004594390038/ 

 

Svatohorské sady historie

 

 Počet zobrazení: 5295 | Aktualizováno: 02. 01. 2023