Cena města Příbrami

0 4 4

Cena města Příbrami 

Dne 14. září 2020 schválilo Zastupitelstvo města Příbram statut Ceny města Příbrami. Tímto oceněním město Příbram připomíná práci těch, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj města a regionu a přispěli tak k šíření jeho dobrého jména doma i ve světě. Cena města Příbrami je udělována zpravidla jednou ročně a může být udělena také in memoriam. 

Návrhy na ocenění mohou podávat fyzické i právnické osoby prostřednictvím formuláře. Navrhnout je možné jednotlivé osoby, ale i firmy, případně kolektivy. Doručené návrhy posuzuje pracovní skupina, jejíž členy jmenuje starosta města Příbram. Pracovní skupina návrhy vyhodnotí a doporučí radě města vhodného kandidáty či kandidáty. Rozhodnutí, kdo z uvedených kandidátů ocenění získá, náleží zastupitelstvu města.

Cena města Příbrami je jejím nositelům předána zpravidla během závěrečného koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka.

 

Cena města Příbrami 2025

Návrhy na ocenění

Návrhy na ocenění mohou podávat fyzické i právnické osoby, a to prostřednictvím formuláře. Ve formuláři je třeba uvést jméno navrhovatele a kontakt. Na anonymní návrhy nebude brán zřetel. Navrhnout je možné jednotlivé osoby, ale i firmy, případně kolektivy. V případě nominace kolektivu je třeba uvést kontakt na jeho zástupce.

Termín pro podávání návrhů

Návrhy na Cenu města Příbrami za rok 2025 bude možné podávat od 1. října do 30. listopadu 2024.

Možnosti podávání: 

 

Kontakt

Městský úřad Příbram
Odbor školství, kultury a sportu
Tyršova 106
261 19   Příbram I
Tel. 318 402 292, 318 402 299
E-mail: cenamesta@pribram.eu 

 

 Počet zobrazení: 7696 | Aktualizováno: 26. 09. 2022