Mapa stránek

Výpis všech stránek na www.pribram.eu

Aktuální témata
Úřední deska
      Volná pracovní místa
      Doručování veřejnou vyhláškou
            Rozhodnutí
            Oznámení
            Ostatní
      Volby
      Záměry nakládání s majetkem města
            Movité věci
            Byty
            Pozemky
            Nebytové prostory
      Rozpočet
      Vraky vozidel
      Cizí dokumenty ke zveřejnění
      Zakázky
Město Příbram
      Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědob. vyhledu před veř. projednáním
      Veřejné zakázky
      Rekreační středisko Granit
      On-line kamery ve městě - Internet Pb
      Portál občana
      Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram
      Turistická oblast Brdy a Podbrdsko
      DSO ORP Příbram
      Veřejnoprávní smlouvy
      Povinně zveřejňované informace
            Důvod a způsob založení
            Žádosti o informace
            Příjem žádostí a dalších podání
            Opravné prostředky
            Bankovní spojení
      Cena města Příbrami
            Cena města Příbrami v roce 2021
            Cena města Příbrami v roce 2022
            Cena města Příbrami v roce 2023
            Cena města Příbrami v roce 2024
            Podmínky udělení
      Infoservis
      Kahan
      Další stránky
      Účast na veletrzích
            Účast na veletrzích v roce 2010
            Holiday World 2011
            Regiontour Brno 2011
            Tour Salon Poznaň 2011
      Ochrana oznamovatelů
      Výroční zprávy města Příbram
      Mobilní aplikace Příbram v mobilu
      Zahraniční vztahy
      Alej svobody
      Rozvoj sportu
      Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven v Příbrami
      O městě
            Symboly města
            Slavné osobnosti
            Kulturní památky
                  Nejstarší dochovaná listina
                  Zámeček-Ernestinum
                  Svatá Hora
                  Kostel sv. Jakuba
                  Kostel sv. Vojtěcha
                  Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra
                  Kostel sv. Prokopa
                  Budova radnice
                  Budova konviktu
                  Budova knihovny
                  Hornické muzeum
                  Dům Holých a Modrý hrozen
                  Báňské ředitelství
            Historie
      Samospráva
            Starosta
            Místostarostové města
            Zastupitelstvo města Příbram
                  Zasedání zastupitelstva 2018-2022
                        Podklady k 38. zasedání ZM Příbram dne 23. 5. 2022
                        Podklady k 27. zasedání ZM Příbram dne 21. 6. 2021
                        Podklady k 31. zasedání ZM Příbram dne 8. 11. 2021
                        Podklady k 20. zasedání ZM Příbram dne 9. 11. 2020
                        Podklady k 39. zasedání ZM Příbram dne 20. 6. 2022
                        Podklady k 32. zasedání ZM Příbram dne 6. 12. 2021
                        Podklady k 21. zasedání ZM Příbram dne 7. 12. 2020
                        Podklady k 9. zasedání ZM Příbram dne 9. 9. 2019
                        Podklady k 28. zasedání ZM Příbram dne 19. 7. 2021
                        Podklady k 2. zasedání ZM Příbram dne 12. 12. 2018
                        Podklady k 33. zasedání ZM Příbram dne 17. 1. 2022
                        Podklady k 22. zasedání ZM Příbram dne 18. 1. 2021
                              Podklady k 23. zasedání ZM Příbram dne 15. 2. 2021
                        Podklady k 10. zasedání ZM Příbram dne 7. 10. 2019
                        Podklady k 40. zasedání ZM Příbram dne 12. 9. 2022
                        Podklady k 16. zasedání ZM Příbram dne 18. 5. 2020
                        Podklady k 3. zasedání ZM Příbram dne 28. 1. 2019
                        Podklady k 34. zasedání ZM Příbram dne 14. 2. 2022
                        Podklady k 11. zasedání ZM Příbram dne 4. 11. 2019
                        Podklady k 4. zasedání ZM Příbram dne 25. 2. 2019
                        Podklady k 5. zasedání ZM Příbram dne 25. 3. 2019
                        Podklady k 17. zasedání ZM Příbram dne 22. 6. 2020
                        Podklady k 12. zasedání ZM Příbram dne 16. 12. 2019
                        Podklady k 35. zasedání ZM Příbram dne 8. 3. 2022
                        Podklady k 36. zasedání ZM Příbram dne 14. 3. 2022
                        Podklady k 24. zasedání ZM Příbram dne 29. 3. 2021
                        Podklady k 6. zasedání ZM Příbram dne 29. 4. 2019
                        Podklady k 13. zasedání ZM Příbram dne 20. 1. 2020
                        Podklady k 29. zasedání ZM Příbram dne 13. 9. 2021
                        Podklady k 25. zasedání ZM Příbram dne 26. 4. 2021
                        Podklady k 7. zasedání ZM Příbram dne 20. 5. 2019
                        Podklady k 18. zasedání ZM Příbram dne 14. 9. 2020
                        Podklady k 14. zasedání ZM Příbram dne 17. 2. 2020
                        Podklady k 26. zasedání ZM Příbram dne 24. 5. 2021
                        Podklady k 8. zasedání ZM Příbram dne 17. 6. 2019
                        Podklady k 15. zasedání ZM Příbram dne 16. 3. 2020
                        Podklady k 19. zasedání ZM Příbram dne 12. 10. 2020
                        Podklady k 37. zasedání ZM Příbram dne 25. 4. 2022
                        Podklady k 30. zasedání ZM Příbram dne 11. 10. 2021
                  Termíny jednání zastupitelstva města
                  Zasedání zastupitelstva 2022-2026
                        Podklady k 16. zasedání ZM Příbram dne 12. 2. 2024
                        Podklady k 6. zasedání ZM Příbram dne 13. 3. 2023
                        Podklady k 17. zasedání ZM Příbram dne 11. 3. 2024
                        Podklady k 7. zasedání ZM Příbram dne 24. 4. 2023
                        Podklady k 18. zasedání ZM Příbram dne 22. 4. 2024
                        Podklady k 8. zasedání ZM Příbram dne 22. 5. 2023
                        Podklady k 19. zasedání ZM Příbram dne 20. 5. 2024
                        Podklady k 9. zasedání ZM Příbram dne 19. 6. 2023
                        Podklady k 20. zasedání ZM Příbram dne 17. 6. 2024
                        Podklady k 1. zasedání ZM Příbram dne 17. 10. 2022
                        Podklady k 2. zasedání ZM Příbram dne 7. 11. 2022
                        Podklady k 10. zasedání ZM Příbram dne 11. 9. 2023
                        Podklady k 3. zasedání ZM Příbram dne 5. 12. 2022
                        Podklady k 11. zasedání ZM Příbram dne 9. 10. 2023
                        Podklady k 12. zasedání ZM Příbram dne 6. 11. 2023
                        Podklady k 4. zasedání ZM Příbram dne 16. 1. 2023
                        Podklady k 13. zasedání ZM Příbram dne 4. 12. 2023
                        Podklady k 5. zasedání ZM Příbram dne 13. 2. 2023
                        Podklady k 14. zasedání ZM Příbram dne 18. 12. 2023
                        Podklady k 15. zasedání ZM Příbram dne 15. 1. 2024
                  Zasedání zastupitelstva 2010-2014
                  Zasedání zastupitelstva 2006-2010
                  Zasedání zastupitelstva 2014-2018
                        Podklady k 11. zasedání ZM dne 26.10.2015
                        Podklady k 34. zasedání ZM Příbram dne 22. 1. 2018
                        Podklady k 7. zasedání ZM dne 18.05.2015
                        Podklady k 12. zasedání ZM dne 23.11.2015
                        Podklady k 28. zasedání ZM Příbram dne 22. 5. 2017
                        Podklady k 20. zasedání ZM Příbram dne 5. 9. 2016
                        Podklady k 35. zasedání ZM Příbram dne 19. 2. 2018
                        Podklady k 13. zasedání ZM dne 16.12.2015
                        Podklady k 29. zasedání ZM Příbram dne 19. 6. 2017
                        Podklady k 3. zasedání ZM 26.01.2015
                        Podklady k 21. zasedání ZM Příbram dne 10. 10. 2016
                        Podklady k 36. zasedání ZM Příbram dne 19. 3. 2018
                        Podklady k 8. zasedání ZM dne 22.06.2015
                        Podklady k 9. zasedání ZM dne 29.06.2015
                        Podklady ke 14. zasedání ZM dne 18.01.2016
                        Podklady k 22. zasedání ZM Příbram dne 14. 11. 2016
                        Podklady k 37. zasedání ZM Příbram dne 23. 4. 2018
                        Podklady k 4. zasedání ZM 23.02.2015
                        Podklady k 23. zasedání ZM Příbram dne 12. 12. 2016
                        Podklady k 15. zasedání ZM Příbram dne 22. 2. 2016
                        Podklady k 38. zasedání ZM Příbram dne 21. 5. 2018
                        Podklady k 30. zasedání ZM Příbram dne 11. 9. 2017
                        Podklady k 16. zasedání ZM Příbram dne 21. 3. 2016
                        Podklady k 5. zasedání ZM 23.03.2015
                        Podklady k 24. zasedání ZM Příbram dne 23. 1. 2017
                        Podklady k 39. zasedání ZM Příbram dne 18. 6. 2018
                        Podklady k 17. zasedání ZM Příbram dne 25. 4. 2016
                        Podklady k 31. zasedání ZM Příbram dne 16. 10. 2017
                        Podklady k 10. zasedání ZM dne 14.09.2015
                        Podklady k 25. zasedání ZM Příbram dne 20. 2. 2017
                        Podklady k 32. zasedání ZM Příbram dne 13. 11. 2017
                        Podklady k 18. zasedání ZM Příbram dne 23. 5. 2016
                        Podklady k 6. zasedání ZM 20.04.2015
                        Podklady k 33. zasedání ZM Příbram dne 11. 12. 2017
                        Podklady k 26. zasedání ZM Příbram dne 27. 3. 2017
                        Podklady k 19. zasedání ZM Příbram dne 27. 6. 2016
                        Podklady k 27. zasedání ZM Příbram dne 24. 4. 2017
                  Členové zastupitelstva
            Rada města Příbram
                  Členové rady
                  Termíny jednání RM
            Výbory a komise
                  Komise Smart city
                  Finanční výbor
                  Kontrolní výbor
                  Komise dopravní
                  Komise bytová
                  Komise fondu zápůjček
                  Komise kulturní, letopisecká a památková
                  Komise zdravotní a sociální
                  Komise pro mládež, tělovýchovu a sport
                  Komise pro realizaci majetku města
                  Komise pro výchovu a vzdělávání
                  Komise zahraniční
                  Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě
                  Komise pro rozvoj města, zaměstnanost a terciární sféru
                  Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
                  Výbor pro územní plánování
            Části územního obvodu města Příbram
            Ratingová analýza
            Osadní výbory
                  Bytíz
      Důležité právní předpisy
            Vyhlášky zastupitelstva města
            Nařízení rady města
            Opatření obecné povahy
            Jiné opatření obce
            Usnesení rady města
            Zrušující vyhlášky
      Pomoc Ukrajině
      Městské organizace
            Městská policie Příbram
                  Vedení městské policie
                  Kamerový systém
                  Tiskové zprávy z Městské policie Příbram
            Městská realitní kancelář
            Sportovní zařízení města Příbram
            Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace
            Městské lesy Příbram
            Městské kulturní centrum Příbram
      Rozvoj města a územní plán
            Investiční příležitosti
            Územní plán Příbram
            Program územního rozvoje 2007-2013
            Regulační plány
            Urbanistické a územní studie
            Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2022-2030
            Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020
      Orientační plán města
      Mezinárodní vztahy
            Partnerská města a Středoevropská poutní místa
                  Altötting
                  Anor
                  Freiberg
                  Hoorn
                  Kežmarok
                  Königs Wusterhausen
                  Villerupt
                  Valle di Ledro
                  Příbram - Valle di Ledro
                        Proměna Čekalíkovského rybníka a jeho okolí
                        Horské údolí Valle di Ledro
                        Exodus obyvatel Valle di Ledra do Čech
                        Kdo byl Giuliano Pellegrini
            Spolupráce s městem Leśnica
      Svazek obcí Podbrdského regionu
            Bohutín
            Bratkovice
            Čenkov
            Hluboš
            Křešín
            Láz
            Lhota u Příbrami
            Obecnice
            Ohrazenice
            Podlesí
            Příbram
            Sádek
            Trhové Dušníky
      Svobodný přístup k informacím
            Informace vyžádané podle zákona č. 106/1999 Sb.
      eGon
      Dotace a granty
            Poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram
                  Dotace poskytnuté městem v roce 2017
                  Dotace poskytnuté městem v roce 2024
                  Dotace poskytnuté městem v r. 2018
                  Dotace poskytnuté městem v roce 2023
                  Dotace poskytnuté městem v roce 2020
                  Dotace poskytnuté městem v roce 2016
                  Dotace poskytnuté městem v roce 2021
                  Dotace poskytnuté městem v roce 2019
                  Dotace poskytnuté městem v roce 2022
                  Vyúčtování dotací poskytnutých na rok 2020
            Dotace získané městem
                  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
                        Zvýšení kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu území obce s rozšířenou…
                  Integrovaný regionální operační program 2014-2020
                        Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram
                        Výstavba parkovacích systémů P+R, K+R a B+R v Příbrami
                        Nízkoprahové denní centrum a noclehárna Příbram
                        Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII
                  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
                        Adaptační skup. pro děti cizince migrující z Ukr. na území ORP Příbram
                  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
                        MAP III ORP Příbram
                        Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa
                        Místní akční plán ORP Příbram
                        MAP II ORP Příbram
                        Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami
                  Operační program Životní prostředí 2014–2020
                        Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram
                        Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram
                        Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka
                        Studie a realizace sídelní zeleně Příbram
                        Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města Příbram
                  Čistírna odpadních vod
                  FM EHP/Norské království
                        Modernizace a vybavení ZŠ Jiráskovy sady
                        Modernizace 7. Základní školy v Příbrami
                  Komunitní plánování sociálních služeb
                  PHARE
                        Příbram, Březové Hory – Hornické muzeum
                  SROP
                        Rekonstrukce místní komunikace Nad Štolou
                        Hornický vláček
                        Rozvojová zóna Balonka
                        Příbram - marketing cestovního ruchu
                  Regionální operační program Střední Čechy
                        Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 2. etapa
                        Rekonstrukce Mateřské školy pod Svatou Horou
                        Modernizace dopravního terminálu AN Příbram
                        Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami (objekty 110a, 112a)
                        Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami - 2. etapa
                        Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami
                        Propagace turistické destinace Příbramsko
                        Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami
                        Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 3. etapa
                        Výstavba klidové zóny Ryneček
                        Cyklostezka Hořejší Obora - Flusárna
                        Rekonstrukce budovy - zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261
                  Operační program Životní prostředí 2007–2013
                        Vybavení kompostárny Příbram
                        Realizace energetických úspor - MŠ Jungmannova 91, Příbram III
                        Realizace energetických úspor - Mateřská škola V Zahradě
                        Rekonstrukce ledových ploch na zimním stadionu v Příbrami
                        Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ V Zahradě, Příbram III
                        Úprava zahrad v přírodním stylu při MŠ Bratří Čapků, Příbram VII
                        Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Školní, Příbram VIII
                        Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Příbram - nám. 17. listopadu
                        Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Příbram - Jiráskovy sady, u 2. polikliniky, ul. Drkolnovsk…
                        Realizace energ. úspor v objektu ZŠ Příbram VII, 28. října 1
                        Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram
                        Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 2. etapa
                        Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 3. etapa
                        Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 4. etapa
                        Rekultivace skládky Květná
                        Realizace energetických úspor DPS Jana Drdy 494, Příbram VII
                        Realizace energetických úspor DPS Průběžná 143, Příbram III
                        Realizace energetických úspor v objektu ZŠ - Březové Hory
                        Realizace energetických úspor DPS ul. Brodská
                        Realizace energetických úspor ve školních objektech - areál v ul. Bratří Čapků
                        Realizace energetických úspor ve školním objektu, ul. Dlouhá 163
                        Aktualizace a digitalizace povodňového plánu ORP Příbram
                        Analýza rizik v okolí Příbramského potoka
                        Realizace energetických úspor v objektu MŠ 28. října 55, Příbram VII
                        Realizace energetických úspor v objektu MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496
                        Realizace energetických úspor v objektu MŠ Klubíčko
                        Realizace energetických úspor v objektu MŠ Perníková chaloupka
                        Realizace energetických úspor - Mateřská škola Pohádka, Hradební 66
                        Realizace energetických úspor - Mateřská škola Speciální, Hradební 67, Příbram I
                        Realizace energetických úspor - Mateřská škola Školní, Příbram VIII
                        Realizace energetických úspor v objektu Alternativní mateřské školy
                        Realizace energetických úspor v objektu ZUŠ Antonína Dvořáka
                        Pořízení samosběrného a kropícího vozu na úklid města Příbram
                        Sběrný dvůr Příbram
                        Kompostárna Příbram
                  Integrovaný operační program
                        Město Příbram - služby uživatelům ICT
                        Územně analytické podklady ORP Příbram
                        Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu
                  Státní fond životního prostředí ČR
                        Realizace soustav DČOV v místních č. města Příbram – Bytíz a Zavržice
                        Realizace soustav DČOV v místních č. města Příbram – Bytíz a Zavržice
                        Rybník Hořejší Obora - rekonstrukce a odbahnění
                        Implementace programů zlepšování kvality ovzduší na území města Příbra
                        Implementace PZKO na území města Příbram 2
                        Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) na území města
                  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
                        Obnova místních komunikací v Příbrami
                        440_Příbram_IT vybavení pro stavební úřad – počet balíčků 14
                        B. j. 23 PB - KODUS Příbram
                  Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie
                        Nové technologie v Kině Příbram - promítání pomocí DVD videoprojektoru
                        Oprava kina Mír v Příbrami - digitální ozvučení
                        Dodávka zařízení digitální projekce dle standardu 2D-DCI pro kino Legionářů 400, Příbram VII
                  Středočeský kraj
                        Vybavení jednotky SDH Příbram - Březové Hory
                        Příbramská svatohorská šalmaj 2021
                        Příbramská svatohorská šalmaj 2021
                        Novák Fest
                        Osazení odpadkových košů na Svaté Hoře v Příbrami
                        Plán implementace a realizace herní trasy pro mobilní aplikaci
                        Příbramská svatohorská šalmaj 2022
                        Prezentační spot města Příbram
                        Podpora akceschopnosti JSDHO Příbram - Březové Hory
                        Dům č.p.106 (tzv. Zámeček–Ernestinum) v Příbrami–výměna oken–3. etapa
                        Zajištění činnosti Infocentra MěÚ Příbram v roce 2020
                        Zažijte to znovu (oslava výročí vzniku republiky)
                        Příbramská Svatohorská šalmaj
                        Rozšíření mobilního průvodce SmartGuide
                        Stanoviště pro obytná auta v areálu Nového rybníka
                        Podpora akceschopnosti JSDHO Příbram - Březové Hory
                        Výstavba dětského hřiště v Příbrami - Jarolímkovy sady
                        XXXX. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka
                        Obnova kulturní památky - Zámeček - Ernestinum - oprava okapového systému, římsy a omítky
                        Výstavba dětského hřiště v Příbrami VII - Školní ulice
                        XXXXI. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka
                        Obnova kulturní památky - Zámeček - Ernestinum - výměna oken
                        Pořízení projektové dokumentace cyklostezek - Cyklostezka Horní Obora - Flusárna
                        Hudebně-literární představení Evžen Oněgin
                        Rekonstrukce zásahového vozidla T 815, JSDHO Příbram VI - Březové Hory
                        Letní sociálně rehabilitační pobyt pro děti - klienty Střediska výchovné péče, Sociálně terapeutické…
                        Sociálně terapeutické činnosti pro uživatele služby Azylového domu, Terénní pracovník města Příbram…
                        Turnaj v malé kopané o pohár starosty města Příbram pro žáky příbramských základních škol
                        Dům č. p. 106 (tzv. Zámeček - Ernestinum) v Příbrami - výměna oken - 2.etapa
                        3. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosta města Příbram
                        Příbram - analýza rizik staré ekologické zátěže Příbram - sever, okolí Příbramského potoka
                        4. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram
                        2. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram pro žáky příbramských základních škol
                        Výměna střešní krytiny na budově Zámečku - Ernestina, Příbram I - 106
                        Úklid černých skládek na území města Příbrami
                        Sadové úpravy okružních křižovatek v Příbram - ozelenění, osázení, výsadba dřevin jako protihluková…
                        Dotisk propagačních materiálů cestovního ruchu
                        Poradna pro oběti trestných činů a sociální poradenství, Sociálně terapeutické činnosti pro uživatel…
                        XXXXII. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka
                        2. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram
                        Pořízení zásahového vozidla pro JSDH Příbram - Březové Hory
                        Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - dofinancování projektu z OPŽP
                        Péče o registrovaný významný krajinný prvek
                        Odstranění černých skládek odpadů
                        Okružní křižovatka u Státního archivu - sadovnické úpravy
                        Radarový měřič rychlosti - Příbram VII, ulice Karla Kryla
                        Zámeček - Ernestinum - odvlhčení obvodových zdí
                        Radarový měřič rychlosti - Příbram II, ulice Balbínova
                        Zajištění činnosti Infocentra MěÚ Příbram v kalendářním roce 2019
                        Obnova drobné památky - pomník padlých vojínů - Žežice
                        6. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram
                        Připomenutí 100. výročí návratu lederských uprchlíků do vlasti
                        Family Fest
                        Úhrada škod z povodně 2013
                        Den sportu Příbram 2017
                        Podpora Senior Pointu
                        Příbramská svatohorská šalmaj 2016
                        Rekonstrukce atria v objektu Zámeček - Ernestinum
                        Svátek seniorů 2017
                  Státní fond kinematografie
                        Výměna sedaček v kině Příbram
                  Ministerstvo financí ČR
                        Dostavba skautského centra
                        Výstavba železničního přechodu u Junior klubu
                        Rekonstrukce suterénních prostorů ZŠ Jiráskovy sady
                        Waldorfská škola Příbram - dostavba pavilonu B4
                        Výstavba centrálního dětského hřiště - Komenského náměstí
                  Ministerstvo obrany
                        Rekonstrukce válečného hrobu - Příbram, Hvězdička
                  Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí
                        Farmářské trhy v Příbrami
                  Úřad vlády ČR
                        Terénní pracovník města Příbram 2012
                  innogy Gas Storage / RWE Gas Storage CZ
                        Úprava budovy hasičského muzea v Příbrami, Březové Hory
                        Dětské hřiště Brodská ulice, Příbram VIII
                        Vybudování minigolfu (Adventure golf) v areálu Nový rybník Příbram
                  Státní fond podpory investic
                  Regenerace veřejného prostranství - pěší zóna
                  Státní fond dopravní infrastruktury
                  Státní fond dopravní infrastruktury
                        Bezbariérová trasa, zastávka hromadné dopravy u 2. polikliniky - KD
                  Integrovaný regionální operační program 2021-2027
                        Rozšíření Portálu občana
                        Kybernetická bezpečnost města Příbram
                        Standardizace Územního plánu Příbram
                  Program Efekt
                        Výměna technologie plynové kotelny v objektu čp. 121, Příbram
                        Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Příbram I. etapa
                  Operační program Zaměstnanost
                        Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
                        Efektivní úřad města Příbram
                        Střednědobý plán rozvoje soc. služeb ve správním obvodu ORP Příbram
                        Podpora soc. vyloučených při získávání a udržení si bydlení
                        Chytrá Příbram II
                        Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa
                        Podpora soc. začleňování rozvojem služeb systému prostupného bydlení
                        Chytrá Příbram
                  Integrovaný plán rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště
                        Základní informace
                        Informace pro vlastníky
                        Veřejná projednání
                        Tiskové zprávy
                        Změny v Dokumentu IPRM
                        Archiv dokumentů
                        Výzvy
                        Revitalizace veřejných prostranství
                              Rekonstrukce ulice 28. října a okolí
                              Rekonstrukce ulice Boženy Němcové a okolí
                              Rekonstrukce ulice Mariánská
                              Rekonstrukce ulice Kutnohorská
                              Rekonstrukce ulice S. K. Neumanna
                              Revitalizace území v okolí gymnázia a doplnění herních prvků na Březohorském sídlišti
                              Rekonstrukce ulice Bratří Čapků v Příbrami
                              Revitalizace území - Okolí Kulturního domu a 2. polikliniky
                              Rekonstrukce a revitalizace náměstí 17. listopadu v Příbrami
                              Rekonstrukce veřejného osvětlení na Březohorském sídlišti
                        Zprávy v tisku
                  Dotace v oblasti vzdělávání
                  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
                        Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Příbram - 3. etapa
                        Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu na vybraných budovách města
                        Modernizace veřejného osvětlení ve městě Příbram - 4. etapa - Ryneček
                        Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Příbram - 2. etapa
                  Nadace ČEZ
                        Rozsvěcení vánočního stromu 2022 v Příbrami
                        Rozsvěcení vánočního stromu 2020 v Příbrami
                        Rozsvěcení vánočního stromu 2021 v Příbrami
                        Oranžový přechod v ulici Čs. armády
                        Oranžový přechod v ulici ČS Armády
                        Výměna oken a dveří ve 2. pavilonu areálu Příbram VII/193
                  Ministerstvo zemědělství ČR
                        Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka
                        Odkanalizování obce Lazec na ČOV Příbram
                  Ministerstvo kultury ČR
                        Oslavy 100 let založení Československa
                        20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hut
                        Město Příbram - Knihovna Jana Drdy - odstranění bariér
                        Město Příbram - kulturní dům - odstranění bariér
      Prohlášení o přístupnosti
      PŘÍBRAM CHALLENGE
      Ochrana osobních údajů
      Koncepce cestovního ruchu města Příbram
      Příbram z výšky
      Obnova svatohorských sadů
      PF 2024
      Rozpočty a rozpočtová opatření
            Rozpočet na rok 2021
            Rozpočtová opatření 2019
            Rozpočet 2020
            Rozpočtová opatření 2021
            Rozpočtová opatření 2020
            Rozpočet na rok 2023
            Rozpočtová opatření 2018
            Rozpočtová opatření 2024
            Rozpočet na rok 2021
            Rozpočtová opatření 2023
            Rozpočet na rok 2022
            Rozpočtová opatření 2022
            Návrh rozpočtu 2019
            Návrh rozpočtu 2019
            Rozpočet na rok 2019
            Podrobný rozpočet na rok 2017
            Rozpočet na rok 2018
            Rozpočet na rok 2024
            Rozpočtová opatření 2017
            Rozpočet 2021
      Koronavirus COVID-19 souhrnně
            Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky
            Zelená linka pomoci města Příbram
            Obecné informace a kontakty
            Přijatá mimořádná opatření
            Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
            Opatření týkající se Příbrami
            Nouzový stav
            Situace ve Středočeském kraji a na Příbramsku
      Úřady a instituce
Logo města Příbram
Veřejné zakázky
Vstup do registrovaného partnerství
Home
Covid 19
Aktuality
Úřední deska
portál občana
pro turisty
Kontakty
      Ing. Vladimír Kuba
      Pavla Šimůnková
      Ivana Vopěnková
      Bc. Dagmar Bětíková, DiS.
Potvrzení dotazu v sekci Otázky a odpovědi
Podmínky odeslání otázky
Informace ministerstva vnitra
Mapa stránek
Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě
Obecní živnostenský úřad
Formuláře ke stažení
Změna č. 1 Územního plánu Příbram
Stavební úřad a územní plánování
Den městské mobility
Plánování sociálních služeb
Kocába - návrh záplavového území
Kocába - návrh záplavového území v ř. km 44,300 - 48,535
Cookies na tomto webu
Ochrana osobních údajů
      Ing. Radek Vrňák
Jak pomoci Ukrajině
Informace o ptačí chřipce
Autoři fotografií
Městský úřad
      Zákon č. 128/2000 Sb.
      Volby do Evropského parlamentu 2024
      Veřejné zakázky
      Úřední hodiny
      E-podatelna
      Organizační struktura
      Odbory MěÚ
            Odbor Dopravní úřad
                  Otázky a odpovědi
                  Měření rychlosti
                  Oddělení registrace vozidel
                        Vzory plných mocí
                        Pozor na udělení plné moci při prodeji vozidla
                        Životní situace - registr vozidel
                        Značky na přání
                        Rezervační systém
                        Důležitá upozornění
                        Dovozy - důležité upozornění
                        Stav na přepážkách
                  Oddělení řidičských průkazů
                        Řidičské průkazy připravené k vyzvednutí
                        Životní situace - řidičské průkazy
                        Rezervační systém
                        Stav na přepážkách
                  Oddělení správních činností
                  Rezervační systém
                  Stav na přepážkách
            Odbor ekonomický
                  Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2021-2024
                  Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2024
                  Rozklikávací rozpočet
                  Poplatky
                  Otázky a odpovědi
                  Oddělení ekonomické a evidence majetku města
                  Oddělení účetní a financování
                        Místní poplatek z pobytu
                        Místní poplatek z pobytu
                        Místní poplatek z pobytu
                  Pokladna
                  Seznam plátců místních poplatků ze psů
                  Závěrečný účet
            Odbor informačních technologií
            Odbor Obecní živnostenský úřad
                  Obecné informace OŽÚ
                  Otázky a odpovědi
                  Oddělení kontrolní
                  Trhy a farmářské trhy
                        Trhy na území města
                  Oddělení registrační
                  Informace pro podnikatele
            Odbor občanských agend
                  Odbor občanských agend - rezervační systém
                  Odbor občanských agend - stav na přepážkách online
                  Otázky a odpovědi
                  Informace o výsledcích kontrol v roce 2023
                  Úřední hodiny Odboru občanských agend
                  Oddělení evidence obyvatel
                  Oddělení matriky
                        Formuláře ke stažení
                  Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
                        Změny ve vydávání občanských průkazů od 2.8.2021
                        Rezervační systém
                        Stav na přepážkách
                  Agenda krizového řízení, civilní ochrany a obrany státu
                  Agenda bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
                        Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Příbram
                  Rezervační systém
                  Stav na přepážkách
            Odbor práva a veřejných zakázek
                  Oddělení přestupkové
                  Oddělení veřejných zakázek
            Odbor řízení projektů a dotací
                  Jak ušetřit - dotace nejen občanům v oblasti životního prostředí
                  Strategické dokumenty
                  Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci ORP
            Samostatné oddělení kontroly a vnitřního auditu
            Odbor investic a rozvoje města
                  Nařízení města č.2 /2021 o regulaci reklamy
                  Nařízení města o regulaci reklamy
                  Údržba nebytových prostor
                  Otázky a odpovědi
                  Projekty připravované a v realizaci
                        Studie Drkolnov
                        Projekty v realizaci
                              Rekonstrukce ulice Jana Drdy, Příbram
                              Rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže Kaňka
                              Rekonstrukce vodojemu HUSA
                              ul. Milínská
                              ul. Obecnická
                              Zpevněné plochy u SD
                              žel. podchod - ul. Mariánská
                              Domov seniorů, Příbram VII, ul. Žežická
                              Parkování v ul. Gen. Kholla
                        Připravované projekty
                              Atletický stadion
                              Milínská ulice - revitalizace uličního prostoru
                              Park kolem Čekalíkovského rybníka
                              Úrava vstupů na Nový rybník
                  Oddělení přípravy a realizace projektů
                  Rozvoj města
                        Předzahrádky
            Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
                  Otázky a odpovědi
                  Projekt SPRSS ORP Příbram
                  Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem
                  Katalog a registr poskytovatelů sociálních služeb
                  Sociální pojištění a dávky
                  Sociální služby města Příbram
                  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
                  Oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení
                  Oddělení sociální prevence a kurately
            Odbor Stavební úřad a územní plánování
                  Otázky a odpovědi
                  Koordinované závazné stanovisko
                  Oddělení územního plánování
                        Územně analytické podklady
                        Obce ORP Příbram
                              Bratkovice
                              Bukovany
                              Dlouhá Lhota
                              Dolní Hbity
                              Drásov
                              Dubno
                              Věšín
                              Háje
                              Hluboš
                              Hlubyně
                              Chraštice
                              Jince
                              Kamýk nad Vltavou
                              Křešín
                              Lešetice
                              Modřovice
                              Nepomuk
                              Nestrašovice
                              Obory
                              Ohrazenice
                              Ostrov
                              Pečice
                              Podlesí
                              Radětice
                              Sádek
                              Sedlice
                              Smolotely
                              Solenice
                              Suchodol
                              Svojšice
                              Trhové Dušníky
                              Třebsko
                              Višňová
                              Volenice
                              Vrančice
                              HORČÁPSKO
                              Zbenice
                              Dubenec
                              Březnice
                              Hudčice
                              JABLONNÁ
                              Lhota u Příbramě
                              Drahlín
                              Zduchovice
                              Bohutín
                              Pičín
                              Hvožďany
                              Narysov
                        Závazné stanovisko orgánu územního plánování
                        Změna č. 2 Územního plánu Příbram
                  Sekretariát
                  Obecný stavební úřad - územní a stavební řízení
                        Otázky a odpovědi
                        Rozdělení území podle pracovníků
                        Formuláře ke stažení
                        Informace k územnímu řízení
                        Informace ke stavebnímu řízení
                        Architekt města
                  Památková péče
                        Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP
            Odbor školství, kultury a sportu
                  Kultura
                        Památné dny a významná výročí
                        Pamětní desky
                        Publikace
                        Cena města Příbrami
                  Prevence kriminality
                        Bezpečná Příbram
                        MV ČR - prevence kriminality
                        Dokumenty prevence kriminality
                              Program prevence kriminality města Příbram
                              Program prevence kriminality města Příbram - archiv
                              Koncepce prevence kriminality
                              Koncepce prevence kriminality - archiv
                        Projekty prevence kriminality
                  Otázky a odpovědi
                  Žádost o použití znaku města
                  Zahraničí
                        Projekty a publikace
                        Partnerská města a Středoevropská poutní místa
                  Školství
                        Školy a školská zařízení
                        Aktuální informace
                              Zápisy do mateřských škol
                              Zápisy do základních škol
                        Dokumenty
                        Důležité kontakty
                        Projekty MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM
                        Inkluzivní vzdělávání
                        Projekt ERASMUS +
                        Zápisy do MŠ a ZŠ pro ukrajinské děti
                        Adaptační skupiny - Группы адаптации
                  Sport
                        Projekty ve sportu
                        Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030
                        Akční plán rozvoje sportu
                              Období 2024 - 2025
                              Období 2020 - 2021
                              Období 2022 - 2023
            Odbor životního prostředí
                  Otázky a odpovědi
                  Lesní hospodářství, myslivost a rybářství
                        Myslivecké plánování
                  Ochrana ovzduší
                        Vybrané informace ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
                  Ochrana přírody
                  Ochrana zemědělského půdního fondu a rostlinolékařská péče
                  Ochrana zvířat a veterinární péče
                  Odpadové hospodářství
                  Oddělení vodního hospodářství
            Odbor komunikace a cestovního ruchu
                  Koncepce cestovního ruchu
                  Žádost o převzetí záštity
                  Žádost o použití loga města
                  Otázky a odpovědi
                  Zpravodaj Kahan
                  Informační centrum
                        Poznej Příbram
            Odbor vnitřních věcí
                  Centrální spisovna
                  Oddělení personální a vnitřních věcí
                  Podatelna
                  Agenda voleb
                  Vnitřní správa úřadu
            Odbor silničního hospodářství
                  Otázky a odpovědi
                  Speciální stavební úřad - silniční
                  Dopravní úřad ve věcech městské autobusové dopravy
                  Silniční správní úřad
                  Stanovení dopravního značení
                  Silniční úřad u obce s rozšířenou působností, parkovací karty
                  Generel dopravy
                  Koncepce parkování ve městě
                  Běžná údržba a úklid komunikací
                  Městská mobilita
                  Odstavená vozidla
            Odbor správy majetku
                  Otázky a odpovědi
                  Oddělení majetkoprávní
                  Oddělení správy majetku
      Kontakty MěÚ
            Bc. Alena Tesařová
            Bc. Petra Kramperová
            Ing. Kateřina Havlíková
            Bc. Josef Vomáčka
            Kateřina Matějková
            Ivana Hurychová
            PhDr. Luděk Fára
            Bc. Lucie Bartuňková
            Ivana Kreisslová
            Libuše Hálová
            Mgr. Verona Karnetová
            Ing. Iva Sirotková
            Bc. Zuzana Kučerová
            Mgr. Tereza Lukešová
            Ing. Michaela Landová
            Ing. arch. Josef Tlustý
            Bc. Ambrušová Jaroslava
            Lenka Koudelová
            Bc. Martina Blengino
            Hana Andreášová
            Ing. Veronika Šímová
            Mgr. Jana Machová
            Jana Baráková
            Věra Nováková, DiS.
            Ing. Přemek Bartoš
            Benešová Dana
            Beran Petr
            Ing. Vladimír Horek
            Ing. Dana Buchalová
            Buraltová Jitka
            Ing. Bureš Pavel
            Mgr. Michaela Svajčíková
            Marie Trčková
            Hana Čapková
            Aleš Furch
            Černá Vladimíra
            Jana Černíková, DiS.
            Bc. Renata Radilová
            Černohorská Iva
            Eva Švehlová, DiS.
            Ing. Drozen Jan
            Pavlína Hofmanová
            Hana Svajčíková
            Drozenová Dagmar
            Petra Adámková
            Ing. Dubcová Jiřina
            Bc. Dvořáčková Vilma
            Ing. Enenkelová Lea
            Jitka Behúnová, MBA
            Lenka Zábojníková
            Fiebigerová Radka
            Grimová Lenka
            Bc. Martina Valčíková
            Bc. Handlová Libuše
            Bc. Pavla Štiková, DiS.
            Tereza Lavičková, DiS.
            Bc. Petra Burešová
            Ing. Jana Fárová
            Daniela Wagnerová, DiS.
            Bc. Alena Kalátová
            Bc. Helena Kortusová
            Bc. Michaela Netušilová
            Mgr. Karnetová Verona
            Mgr. Anna Fečíková
            Augustin Kreuz
            Hana Knapová
            Kňazová Marcela
            Bc. Irena Glogarová
            Ing. Zuzana Štěrbová
            Věra Kubínová
            Kolingerová Alena
            Bc. Michaela Netušilová
            Ing. Marika Vašková
            Markéta Černá
            Mgr. Martina Leopoldová, DiS.
            Kozlová Kateřina
            Ing. Vladimír Pôbiš
            Ing. Milan Křivánek
            Jana Míková
            Bc. Eva Mašková
            Hana Kunová
            Ladrová Pavla
            Petra Duníková
            Bc. Martina Pintová
            Bc. Josef Vacek, DiS.
            David Lukšan
            Lenka Linhartová
            Romana Hochmannová
            Makošová Ivana
            Mgr. Ondřej Huml
            Bc. Makovičková Vladimíra
            Ing. Milec Petr
            David Minář
            Renata Morová
            Mgr. Zuzana Tahadlová
            Ing. Mrkáčková Hana
            Ing. Radomír Nepor
            Dita Mottlová, DiS.
            Barbora Novotná
            Michaela Kahounová
            Neumanová Jitka
            Ing. Petr Nováček
            Mgr. Jan Novák
            Ing. Miloš Dubovský
            Nováková Věra, DiS.
            Nuslová Jana
            Ondračková Soňa
            Jan Gyárfás
            Ing. Jana Bártová
            Ing. Monika Černíková
            Markéta Lukešová
            Mgr. Valdemar Brožík
            Kolářová Lada, DiS.
            Ing. Lenka Růžičková, Ph.D.
            Mgr. Klára Haidingerová
            Bc. Bohumila Mudrová
            Mgr. Zdeněk Šnyps
            Mgr. Jan Novotný
            Vlasta Zajíčková
            Karel Rejšek
            Martin Rotter
            Jan Hříbal, DiS.
            Petáková Jolana
            Jana Marková
            Alena Zástěrová, DiS.
            Bc. Plecitá Milena
            Ladislav Skočdopole
            Romana Kadeřábková
            Jana Remišová
            Ing. Pražáková Alena
            Bc. Lenka Prejzková
            Martina Siřinková
            Bc. Přibylová Marie
            Mgr. Marek Duspiva
            Ivana Pružinová
            Ing. Petra Řeháková
            Kateřina Pilecká
            Řehořová Jana
            Ing. Bc. Daniela Wagnerová
            Petr Štěpánek
            Říčařová Jana
            Rotterová Ilona, DiS.
            Rozmajzl Vladislav
            Rychlá Jana
            Mgr. Petr Soukup
            Ing. Andrea Sabotová
            Helena Přibylová
            Slabyhoudek Pavel
            Smolková Lucie
            Ing. Kateřina Sýkorová
            Ivana Soukupová
            PhDr. Marie Pilíková
            Bc. Petr Burian
            Bc. Lucie Janoušková, DiS.
            Petr Švehla
            Mgr. Koudelová Andrea
            Strnad Marcel
            Ivana Šampalíková
            Ing. Radka Šnajdrová
            Šimková Ivana
            Markéta Kocmánková
            Mgr. Radka Škubalová
            Škvor Filipová Monika
            Bc. Šnajdr Richard
            Mgr. Lenka Soukalová
            Zora Říhová
            Bc. Dana Máchová
            Bc. Máchová Dana
            Bc. Michaela Kuropčáková
            Mgr. Petra Pazderková
            Štiková Jana
            Štilipová Olga
             Ing. Štochlová Venuše
            Trčková Marcela
            Trčková Šárka
            Mgr. Jitka Čornyjová
            Tůmová Alena
            Blanka Karasová
            Jiří Kroupa
            Ing. Dagmar Vlčková
            Vacková Jitka
            Pavel Pilousek
            Vaněčková Marie
            Bc. Vaverka Vojtěch
            Mgr. Vaverková Žaneta
            Kateřina Červinková
            Ruth Vavroušková, DiS.
            Zuzana Kaplanová
            Bc. Lucie Křížová
            Veselková Ivana
            Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA
            Vilímková Alena
            Martina Nuslová, BBA
            Kateřina Červinková
            Ing. Martina Šafandová
            Kateřina Horská
            Koudelová Dana, DiS.
            Věra Kroužecká
            Mgr. Bc. Aneta Kratochvílová
            Veronika Hrdinová, DiS.
            Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
            Ing. Vladimír Vrba
            Vrbová Iva
            Bc. Kristýna Dřinková
            Ing. Walenka Petr
            Winterová Iveta
            Mgr. Markéta Filipová
            Marián Zajíček
            Zelenková Ivana
            Zemek Martin
            Zemková Ludmila
            Helena Ziopulosová
            Ing. Kateřina Siblíková
            PhDr. Mgr. Klára Vondrušková
            Jana Vašková
            Markéta Benešová
            Lucie Vlčková
            Iva Hofírková
            Jana Klímová, DiS.
            Mgr. Martina Brettlová
            Bc. Skotnicová Lenka, DiS.
            Vojtěch Lapec
            Bc. Jiří Kužel
            Ing. Anna Michálková
            Ing. Marie Matulová
            Bc. Veronika Řezáčová
            Zuzana Foldynová
            Hana Pětníková
            Ing. Šárka Malchárková
            Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS
            Bc. Marta Pávková
            Bc. Michaela Gaľo
            Monika Ježková
            Ing. Barbora Dámková
            PhDr. Silvie Pfauserová, DiS.
            Bc. Michal Hasman, MPA
            Mgr. Bc. Pavla Soukupová
            Jana Čermáková
            Mgr. Hana Sedláčková
            Bc. Jiřina Simonides
            Ing. Milan Přílepek
      Infocentrum MěÚ
      Strategie rozvoje úřadu
      Tajemnice městského úřadu
      MMS brána
      Datová schránka
      Rezervační systém
      Správní obvody
      CzechPOINT
      Zpravodaj Kahan
Pomoc Ukrajině
      Pomoc Ukrajině - potřebuji pomoc (МЕНІ ПОТРІБНО ДОПОМОГА)
      Pomoc Ukrajině - nabízím pomoc
      Pomoc Ukrajině - Aktuální poptávka pomoci
      Pomoc Ukrajině - Formulář pro nabídku ubytování
      Knihovna pomáhá
      Školství
            JAK POSTUPOVAT V NÁSLEDUJÍCÍCH TÝDNECH
                  Adaptační skupiny
                  Školy
                        Základní školy
                        Mateřské školy
                        Základní školy
            КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛЕДУЮЩИЕ НЕДЕЛИ
                  Группы адаптации
                  школы
                        Детские сады
                        Начальная школа
            Školy
                  Mateřské školy
                  Základní školy
            Adaptační skupiny
      Zdravotnictví
Dokumenty
Potřebuji vyřídit
      Žádost o vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu
      Žádost o výpis z bodového systému
      Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
      Žádost o upuštění od zbytku zákazu činnosti
      Žádost o vrácení řidičského oprávnění - zákaz činnosti
      Žádost o vrácení řidičského oprávnění - zdravotní způsobilost
      Žádost o vrácení řidičského oprávnění - 12 bodů
      Žádosti - stanice měření emisí
      Vystavení veřejné listiny o identifikaci
      Vítání občánků
      Podněty,stížnosti týkající se živnostenského podnikání
      Podnikání v zemědělství
      Ohlášení dokončení stavby bez č.p./č.ev.
      Výpis ze živnostenského rejstříku
      Žádost o poskytnutí dotace v oblasti výchovy a vzdělávání
      Dotace v oblasti kultury
      Žádost o poskytnutí dotace na sport
      Žádost o poskytnutí podpory pro církve a náboženské společnosti
      Žádost o použití městského znaku
      Místní poplatek z pobytu
      Místní poplatek ze vstupného
      Pokyny k veřejným sbírkám
      Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
      Povolení k umístění herního prostoru
      Zápůjčka z fondu zápůjček města Příbram (dále jen FOZ)
      Společné oznámení záměru (územní souhlas s ohlášením)
      Čistírny odpadních vod do 50 EO
      Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
      Domovní čistírna odpadních vod
      Domovní studna
      Evidence a ohlašování odpadů
      Registr vozidel
      Manipulační řád vodního díla
      ŽÁDOST O DOTACI ČI GRANT
      Odnětí a omezení lesních pozemků do 1 ha.
      Kam s odpadem
      Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
      Další stránky
      Ohlášení
      Pochybnost, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa
      Pochybnosti zda jde o pozemek zemědělského půdního fondu (ZPF)
      Povolení k některým vybranným činnostem dle zákona o vodách
      Povolení k vypouštění odpadních vod
      Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
      Povolení nakládání s vodami
      Prohlášení za pozemek určený k plnění funkcí lesa
      Registrace významného krajinného prvku
      Souhlas ke zřizování nebo rušení cest
      Vyjádření (předběžná informace) k návrhu tras
      Souhlas s dělením lesního pozemku
      Souhlas vodoprávního úřadu
      Stanovení ochranných pásem
      Stavební povolení k vodním dílům
      Udělení licence pro funkci lesního odborného hospodáře
      Užívání vodních děl
      Umístění a povolení stavby, která může změnit krajinný ráz
      Ustanovení myslivecké stráže
      Ustanovení rybářské stráže
      Vydání loveckého lístku
      Vydání rybářského lístku
      Vyhlášení památného stromu
      Vyjádření dle zákona o vodách
      Stanoviska a vyjádření z hlediska nakládání s odpady
      Výjimka ze zákazu mýtní těžby v porostu do 80 let věku
      Výjimka ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
      Závazné stanovisko k umístění stavby na lesním pozemku
      Závazné stanovisko k umístění stavby do 50 m od okraje lesa
      Žádost o vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče
      Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
      Závazné stanovisko ochrany přírody k zalesnění nad 0,5 ha
      Vyřízení žádosti o náhradu úrazu, případně jiné škodní události, kterou utrpí občan na chodnících mě…
      Církevní sňatek
      Duplikáty matričních dokladů
      Legalizace dokladů
      Ověření pravosti podpisu na listině - legalizace
      Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace
      Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
      Poskytnutí informací z centrální spisovny MěÚ Příbram
      Poskytnutí údajů z informačního systému
      Povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě
      Přidělení čísla – popisného, evidenčního
      Prohlášení o volbě druhého jména
      Určení otcovství
      Vydání rodných listů pro novorozence
      Vydání úmrtních listů pro zemřelé v matričním obvodě Příbram
      Výpis z Rejstříku trestů - Czech POINT
      Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
      Zápis ženského příjmení v mužském tvaru
      Zápis narození občana ČR do Zvláštní matriky v Brně
      Zápis o úmrtí občana ČR v cizině do Zvláštní matriky v Brně
      Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně
      Ohlášení dokončení stavby + č.p./č.ev.
      Změna příjmení po rozvodu manželství po prošlé lhůtě na předchozí příjmení
      Změna jména a příjmení
      Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
      Povolení k činnosti v silničním ochranném pásmu
      Povolení k připojení komunikace nebo sousední nemovitosti ke komunikaci, povolení k úpravě existujíc…
      Povolení ke zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu
      Odbor Dopravní úřad
      Povolení uzavírky komunikace
      Stanovení dopravního značení
      Zvláštní užívání komunikace – audiovizuální tvorba
      Zvláštní užívání komunikace – pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných…
      Obecní živnostenský úřad
      Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení…
      Žádost o použití loga města
      Odbor školství, kultury a sportu
      Zvláštní užívání komunikace – umísťování a provozování reklamních zařízení na silnici, místní komuni…
      Odbor ekonomický
      Zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními st…
      Odbor životního prostředí
      Zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády…
      Zvláštní užívání komunikace – zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jinýc…
      Odbor komunikace a cestovního ruchu
      Zvláštní užívání komunikace – zřizování vyhrazeného parkování
      Odbor občanských agend
            Ověření elektronického podpisu na elektronickém dokumentu
      Žádost o kolaudaci stavby komunikace
      Odbor vnitřních věcí
      Žádost o povolení odstranění stavby komunikace
      Odbor práva a veřejných zakázek
      Žádost o povolení stavby komunikace nebo její změnu
      Odbor správy majetku
      Žádost o schválení jízdního řádu linky MHD
      Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
      Žádost o udělení licence pro provozování linky MHD
      Odbor silničního hospodářství
      Náhradní rodinná péče
      Povinnost ohlášení ohňostroje
      Osvojení dítěte manželem matky
      Odbor Stavební úřad a územní plánování
      Svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče
      Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě
      Úprava poměrů k nezletilému dítěti
      Úprava poměrů k nezletilému dítěti na dobu po rozvodu
      Úprava styku s nezletilým dítětem
      Výchovné problémy dítěte
      Výchovné problémy mladistvého
      Zajištění výživy a náklady neprovdané matky
      Změny úpravy poměrů k nezletilému dítěti
      Zvýšení výživného
      Návrh na kolaudaci stavby (organizace)
      Ohlášení odstranění stavby
      Oznámení o užívání stavby
      Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
      Oznámení změny v užívání stavby
      Povolení předčasného užívání stavby
      Povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
      Územně plánovací informace podle §21 odst. 1 písm a) - c) stavebního zákona
      Vydání kolaudačního souhlasu (pro stavby povolené od 1.1.2007)
      Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
      Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
      Vydání rozhodnutí o umístění stavby
      Vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
      Vydání rozhodnutí o změně využití území
      Vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení)
      Oznámení záměru (vydání územního souhlasu)
      Změna stavby před dokončením
      Žádost o převzetí záštity
      Ohlášení tomboly
      Stavební povolení
      Použití sedimentů na zemědělské půdě
      Živnostenské podnikání
      Žádost o vydání občanského průkazu
      Žádost o vydání cestovního pasu
      Uzavření manželství
      Pronájem a směna městských bytů
      Trvalý pobyt - ohlášení změny místa trvalého pobytu
      Oznámení o konání shromáždění
      Žádost o řidičské oprávnění nebo jeho rozšíření
      Nakládání s pozemky města, věcná břemena
      Ztráty a nálezy
      Oznámení přestupku
      Návrh na kolaudaci stavby (osoby)
      Vydání stavebního povolení
      Ohlášení stavby
      Místní poplatek ze psů
      Oznámení o zahájení provozování taxislužby nebo její změně
      Žádost o zařazení vozidla do evidence taxislužby
      Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
      Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
Život ve městě
      Okresní hospodářská komora v Příbrami
      Sport
      Parkování
      Sociální poradna
      Kultura
      Adresář firem příbramského regionu
      Restaurace a stravování
      Fialová parkovací zóna
      Školy, školská zařízení, dětské skupiny
            Školy založené jinými zřizovateli
            Základní školy
            Mateřské školy
            Základní umělecké školy
            Samostatné školní jídelny
            Dětské skupiny a rehabilitační stacionář Příbram
            Funkční období ředitelů
            Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
            Novela školského zákona
            Volné dny pro žáky
            Školské rady 2012 - 2014
            Odklad povinné školní docházky
            Důležité kontakty
            Aktuální informace MŠMT ČR k zápisům do 1. ročníku ZŠ a k odkladům
            Organizace školního roku
            Zápisové lístky
      Zdravotnictví
      Bezpečí ve městě
            Prevence kriminality
      Doprava, jízdní řády
            Generel dopravy
      Služby pro občany
            Důležitá telefonní čísla
            Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram
                  Pečovatelská služba
                  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
            Poskytovatelé sociální pomoci
            Útulek a zvířata k adopci
      Životní prostředí
            Revitalizace zeleně ve městě Příbram
            Přírodní podmínky Příbrami
            Kam s vaším odpadem
            Vydaná povolení kácení městské veřejné zeleně
            Černé skládky
            Kvalita ovzduší v Příbrami
                  Větrná eroze zemědělské půdy
            Pravidla povolování kácení
            Parky ve městě
                  Arnoštovy sady
                  Svatá Hora
                  Lesopark Litavka
                  Jiráskovy sady
                  Střelovna
                  Hořejší Obora
                  Komenského náměstí
                  Zátiší
                  Park přátelství
                  V Zahrádkách
                  Les Koráb
                  Jarolímkovy sady
                  Čertův pahorek
                  Nový rybník
            Památné stromy Příbramska
            Povodňové výstrahy a stav vodních toků
            Chráněné části přírody
                  Významné krajinné prvky
                  Zvláště chráněná území
                  Přírodní park Třemšín
                  Přírodní park Hřebeny
            Časté otázky týkající se životního prostředí
            Informace o životním prostředí dle zák. č. 123/98 Sb., o právu na informace o životním prostředí
            Pasport zeleně a inventarizace dřevin
            Povodňový plán města Příbram
            Územní systém ekologické stability krajiny
      Příbram dětem
      Práce a volná místa
      IZS/krizové řízení
            Policie ČR
      Kalendář událostí
Volný čas
      Galerie Františka Drtikola Příbram
      Výsledky kvízu - Po stopách slavnosti Korunovace na Svaté Hoře
      Výlety do Brd
            Na Klobouček a Třemošnou
            Vánoce na sněhu v Brdech
            Zajímavá místa na Třemošné
            Lyžování v Brdech
            Do jarních Brd na kole
      Rekonstrukce aquaparku v Příbrami
            Projekt pro stavební povolení
                  Technická dokumentace
                  Interiér
                  Vizualizace
            Rekonstrukce
            Aktuality
                  Studie celkové rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram
            Předpokládaný harmonogram rekonstrukce
            Představení všech posuzovaných variant celkové rekonstrukce
            Představení vybrané studie celkové rekonstrukce a modernizace aquapark
            Historie aquaparku
      Rekonstrukce Nového rybníka
            Historie
            Rekonstrukce
            Fotogalerie
            Aktuality
      Divadlo A. Dvořáka Příbram
      Kino
      Muzea a galerie
            Hornické muzeum
      Knihovna Jana Drdy
      Hudba a festivaly
            Hudební festival Antonína Dvořáka
      Aquapark
      Zimní stadion
      Ski areál Padák
      Minigolf
      Taneční kluby
      Organizace
      Turistický vláček
      Sportovní kluby
Investiční projekty města
      Revitalizace náměstí J. A. Alise na Březových Horách
            O projektu
            Oceněné soutěžní návrhy
            Architektonická soutěž
            Časová osa projektu
            Participace veřejnosti
      Rekonstrukce náměstí J. A. Alise
            Soutěžní podklady - Rekonstrukce náměstí J. A. Alise
                  Katastrální mapy
                  Existence inženýrských sítí
                        1. SčV
                        CETIN
                        ČEZ
                        GasNet
                        T-Mobile Czech Republic
                        Vodafone
                  Zaměření
            Architektonická soutěž na rekonstrukci náměstí J. A. Alise
            O architektonické soutěži
            Fáze architektonické soutěže
            Aktuality
Otázky a odpovědi
      Silniční hospodářství
      Otázky pro místostarosty
      Průkazy, doklady, ochrana obyvatel
      Školství
      Městská realitní kancelář
      Technické služby
      Životní prostředí
            Územní sytém ekologické stability krajiny
      Sociální věci a zdravotnictví
      Investice a rozvoj města
      Živnost a podnikání
      Dopravní úřad
      Správa majetku města
      Stavební úřad a územní plánování
      Otázky pro starostu
      Městská policie
      Ostatní záležitosti
      Odbor ekonomický
            Monika Ježková
      Otázky pro starostu
Tiskové zprávy
Rodinné stromy
Dotazníkové šetření – „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“
Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram
Hlavní stránka
Oprava malé vodní nádrže v lesoparku u Litavky - Prostřední rybník
Přehled kontaktů
Příbram živě
      Nový rybník
      Venkovní bazén
      Zimní stadion
      Pražská ulice
      Spartak
      Náměstí J. A. Alise
      Autobusové nádraží
      Nemocnice
      Dvořákovo nábřeží
      Náměstí 17. listopadu
      Náměstí T. G. Masaryka
      Jiráskovy sady
      Plavecký bazén