• Prohlídka města
  • Mapa stránek

Žádost o řidičské oprávnění nebo jeho rozšíření

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, vlevo, přepážka 7 a 8 "Registr řidičských průkazů".

Další potřebné doklady, informace apod.:
Občanský průkaz nebo pas společně s náhradním dokladem za občanský průkaz, 1x průkazová fotografie a v případě rozšíření řidičského oprávnění take stávající řidičský průkaz.

Základní informace:
Řidičské oprávnění je způsobilost k řízení motorových vozidel určité skupiny. Řidičské oprávnění nelze zaměňovat s řidičským průkazem, kterým se pouze prokazuje rozsah řidičského oprávnění.

Postup:
Písemnou žádost je možno obdržet v autoškole (ke stažení zde), u které bude žadatel absolvovat výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění. Po absolvování výuky a výcviku autoškola žadatele přihlásí ke zkoušce odborné způsobilosti. Po úspěšném ukončení zkoušky žadatel obdrží originál žádosti se zapsaným výsledkem zkoušek. S touto žádostí se následně dostaví na registr řidičů dle místa jeho trvalého bydliště, kde podá žádost o udělení řidičského oprávnění, resp. vydání řidičského průkazu.

Lhůta pro vyřízení:
Řidičské oprávnění je uděleno současně s vydáním řidičského průkazu, který se vystavuje zpravidla do 20 dnů od podání žádosti.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

Formuláře ke stažení zde:

Žádost o přijetí k výuce a výcviku v autoškole

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích .
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek ve výši 50 Kč musí být zaplacen před vydáním řidičského průkazu v pokladně MěÚ Příbram.

Opravné prostředky:
V případě neúspěšné zkoušky je možné ji opakovat, a to i opakovaně, nejdříve však po 5 pracovních dnech a nejpozději do 6 měsíců ode dne první zkoušky. Rozhodnutí o udělení řidičského oprávnění se nevydává, proto není možno se proti němu odvolat.

Související:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 508 nebo 318 402 509

Za správnost návodu odpovídá:
Zuzana Sedláčková - vedoucí oddělení řidičských průkazůPočet zobrazení: 13512 | Aktualizováno: 26. 09. 2013

Příbramské haldy - krajina

Miroslav Zelenka