Školy, školská zařízení a jesle

Základní školy

Mateřské školy

Základní umělecké školy

Samostatné školní jídelny

Dětské skupiny a rehabilitační stacionář

Školy založené jinými zřizovateli

 

Organizace školního roku

 Organizace školního roku 2016/2017

 

Důležité kontakty

Důležité kontakty

 

Aktuální informace

Novela školského zákona

Aktuální informace MŠMT ČR k zápisům do 1. ročníku základních škol a odkladům povinné školní docházky

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018 

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2017/2018

Zápis do Mateřské školy speciální, Příbram, Hradební 67, se bude konat ve dnech 10. – 11. května 2017 od 10:00 do 16:00 hodin v sídle školy.

Prázdninový provoz příbramských mateřských škol v r. 2017

 

Další informace

Vážení rodiče, informace o volných místech v mateřských školách zřizovaných městem Příbram naleznete na internetových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Zápisové lístky

Projekt Erasmus+ „Zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept v předškolním a školním vzdělávání“

Volné dny pro žáky

 

Dokumenty

Volební řád školské rady

Metodický pokyn č. 1/2017 pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem

Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání

 Počet zobrazení: 49719 | Aktualizováno: 12. 04. 2017