Otázky pro starostu

Tato rubrika umožňuje vložit dotaz směřovaný přímo starostovi města Příbram. Vždy, prosím, uveďte své jméno. Anonymní dotazy nebudou zobrazeny. Pokud si přejete, aby Vaše jméno nebylo v odpovědi uveřejněno, viditelně tento požadavek uveďte.

Vážení občané, občas dojde k situaci, že jsem vyzýván k tomu, abych razantně zakročil proti některým pracovníkům města nebo jeho příspěvkových organizací. Bohužel, pokud čin, na který stěžovatel poukazuje, není ničím podložen, nelze zaměstnance jakkoli postihovat. Ostatně, takové konání by bylo velmi snadno zneužitelné. Stačilo by jen poslat na někoho, koho nemám rád, oznámení a starosta už by vykonal popravu bez důkazů sám. Z výše uvedeného je vidět, že takový postup skutečně není možný.

Rád bych upozornil, že na vulgární sdělení, byť se schovává za nějakou otázku, ze zásady neodpovídám.

Ing. Jindřich Vařeka
starosta města

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s podmínkami odeslání otázky
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 48  
18.04.2018 17:51:37 - Petra Jílková
Dobrý den,
děkuji Vám za odpovědi, názor a vyjádření. ad 1/ rádi využijeme Vašeho fondu starosty a finanční prostředky na realizaci monitoringu odbornou firmou ...ale... zde nám bylo p. Milcem sděleno, že monitoring je možný pouze na jednom komínu v rámci jednoho dne (pozn.: prádelna má komíny od mandlu a praček tři ... pokud nepočítám komín od kotle na vytápění)...tj. zdá se nám to nelogické a velmi omezující ... v rámci jednoho dne totiž není problém provoz prádelny přeci omezit ... co myslíte? ....lze konstatovat, že zde diskuse s p. Milcem probíhá...

ad 2/ oplocení dětského hřiště - pan předseda OV toto projednává s maminkami na Nové Hospodě. Zakreslení rozsahu oplocení včetně upřesnění místa vstupu předá na Samostatné oddělení silničního hospodářství do konce měsíce dubna 2018.

ad 3/ děkujeme za zabezpečení šachet u požární nádrže. Situace byla opravdu alarmující. Dle zápisu se zástupců OV se zástupci města 6.4. bylo město předsedou OV opakovaně požádáno nejenom o zabezpečení šachet, ale i o řešení rekultivace vodní nádrže. To, že je to hrůza, na to jsme si již zvykli, ale po odstranění starého plotu kolem hřiště (v roce 2017) jsme automaticky předpokládáli, že město daný plot obnoví ...minimálně na straně k nádrži, kde je daná část hřiště v majetku města a za současné situace dětem při hře padají míce do hluboké nádrže se skosenými stranami... zde doufám, že se v nejbližší době najde budget a bude provedena tato drobná investice... (nebo že bychom tam nasadili hnízdící labutě? jako na Nováku?)
ad4/petice byla předána a do 30 dnů jsme jako občané očekávali odpověď a řešení. O dané nespokojenosti jsme informovali pana předsedu OV. Výsledkem bylo, že na jednání - město a osadní výbory - dne 6.4. bylo panem předsedou znovu předneseno stanovisko OV a občanů Nové Hospody a bylo požadováno projednání petice zastupitelstvem a vyjádření.. naše stanovisko stále platí - tj. nepovažujeme za rozumné táhnout těžké autobusy vilovou čtvrtí, úspora se nám v kontextu zničené komunikace nezdá úsporou a řešení v podobě výhrůžky, že dané autobusy tedy zrušíte/odkloníte na Svatou nám nepřijde fér v kontextu našich seniorů, ani řešení otáčky u chemika není pro nás řešením (zde neodkloníme auto,busy od lidí zasažených smradem z mydlinek/ myslím, že by pan předseda OV nemohl vůbec tím směrem poté chodit:) )....dle info z jednání 6.4. je nyní petice na právním odd. města.

Vaše odpověď na mne budila dojem, že náš pan předseda OV nejedná. Bohužel na základě přečtení zápisu z jednání OV se zástupci města tento dojem nemám.

Rádi Vás na Nové Hospodě přivítáme... Nicméně minule jste poslal za sebe Ing. Pikrta ...

Závěrem bych se ráda vyjádřila k Vaší větě: "...velice mrzí, že předpokládáte, že starosta města a zaměstnanci samosprávy mohou zařídit cokoli, a to bez ohledu na platnou legislativu". Naopak, předpokládám, že se jako starosta města budete chovat v souladu s platnou legislativou. Ale nejen to.... Předpokládám také, že se budete chovat i v souladu s Vaším mandátem starosty, tj. v kontextu veřejného zájmu a ochrany občana a naplníte důvěru, kterou Vám někteří občané Nové Hospody ve volbách udělili.


S přátelským pozdravem Petra J.

PS: nefunguje vám odhlášení emailu z infoservisu města... Tj. prosím odd. PR o zajištění. Odhlásila jsem se minulý týden dle pokynů a dnes 9:48 mi daný marketingový materiál přišel do mailu znovu.
Odpověď - 20.04.2018 09:35:31
Vážená paní Jílková, děkuji za vstřícnost. Jenom si dovoluji upřesnit svoji poznámku stran mého eventuálního nezákonného chování. 1/ bohužel, není v mé pravomoci a ani v pravomoci někoho jiného omezit přístup na veřejnou komunikaci. 2/ není v mé pravomoci a ani v pravomoci někoho jiného zavřít provozovnu bez prokázání porušování předpisů z její strany. Pouze to jsem měl tedy na mysli. Děkuji za připomínku a těším se na setkání, na kterém, věřím, nalezneme východiska, která budou řešením pro všechny zúčastněné. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 20.04.2018 09:42:24
Odborná firma, která má na starosti servis "Otázek a odpovědí" nám napsala toto vyjádření: Po provedení kontroly služby, jsme zjistili, že je vše funkční. K odhlášení z infoservisu je třeba ještě toto zrušení potvrdit z emailu, který je v infoservisu uveden. S pozdravem Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 20.04.2018 12:41:59
K bodu vyřízení petice sděluji následující. O vyřízení petice byla vyrozuměna osoba oprávněná zastupovat petiční výbor přípisem ze dne 2.3.2018. Ing. Jindřich Vařeka, starosta města
17.04.2018 13:41:49 - Anna
Dobrý den,
prosím o informaci, proč nemůže být knihovna v náhradních prostorách ve Špalíčku otevřená v sobotu (stačilo by 1x za měsíc v sobotu), nebo proč sobotní výpůjční dobu nemůže převzít do doby ukončení rekonstrukce jiná pobočka KJD Příbram.
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 19.04.2018 08:05:53
Vážená paní Anno, dovoluji si Vám přeposlat odpověď pana místostarosty Mgr. Švendy, do jehož gesce záležitost patří. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 19.04.2018 08:06:42
Vážená paní Anno, po přestěhování půjčoven a informačního střediska do provizorních prostor ve Špalíčku knihovna plánuje zahájit sobotní provoz knihovny a IC od 28. dubna 2018. S pozdravem a přáním pohodového dne Mgr. Václav Švenda, místostarosta.
11.04.2018 12:33:16 - Jakub
Dobrý den pane starosto, v Balbínově ulici se dělá nová zastávka MHD. Nebylo by možné u ní přidělat dopravní zrcadlo? Při výjezdu z Hrabákovy ulice není do Balbínovy ulice (směrem do centra) vůbec vidět. Hlavně při ranních špičkách, kdy zde vyjíždějí rodiče školáků, není tato křižovatka zrovna bezpečná. Díky za reakci.
Odpověď - 12.04.2018 09:58:07
Vážený pane Jakube, umisťování dopravního značení a zařízení má v kompetenci Samostatné oddělení silničního hospodářství, které Vaší záležitost projedná s Policií ČR v pondělí 16. dubna 2018. O výsledku Vás budeme informovat. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 18.04.2018 15:28:49
Vážený pane Jakube, Vaše oprávněná námitka bude projednána s dopravním inspektorátem během tohoto týdne. Věřím, že odborníci posoudí věc stejně jako my dva. S pozdravem Ing. Vařeka, starosta města.
10.04.2018 16:07:44 - Vojta
Dobrý den pane starosto,
Předem se omlouvám, že píšu tuto stížnost, ale kdybych to poslal Arrivě tak to smetou ze stolu.... Ale k věci.. Píšu stížnost ohledně technickeho stavu jednoho autobusu na MHD. Karosa B952.1712 SPZ 9A0 0038.. Zadní náprava je nějak požkozená.. Vydáva nepravidelný zvuky. Podlaha v zadní části vozu je místama prohlutá a nosníky pod panely musejí bejt schnilé. Když vystoupim tak cítím nějaký zápach jako by se něco někde pálilo... Dále nefunguje výstraha dveří, hlášení
zastávek. Doufám, že to Arriva odstaví a vyřeší to sama nebo se něco stane a bude to vážný. Nechápu jak to mohlo projít STK...
Děkuju a přeji hezký den ;)
Odpověď - 19.04.2018 08:10:17
Vážený pane Vojto, stížnost jsme přeposlali společnosti ARRIVA. Jakmile odpověď obdržíme, zveřejníme jí na tomto místě. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
10.04.2018 08:58:02 - Ladislav
Dobrý den p.Starosto, chtěl bych se zeptat, zda bude město organizovat nějaké akce ke Dni Země, ke kterým bychom se mohli připojit. Např. úklid, pobyt v přírodě apod. Děkuji a přeji hezký den. Ladislav
Odpověď - 12.04.2018 14:18:15
Vážený pane Ladislave, tuto sobotu jsme se zapojili do úklidové aktivity Ukliďme Česko, které se zúčastnilo přes 150 dobrovolníků. Vaši nabídku přesto vítáme. I přes tuto úspěšnou akci zbylo několik skládek, které se uklidit nepodařilo. Pokud máte zájem o individuální úklid, prosím kontaktujte Odbor životního prostředí, Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu. Dále mi dovolte, abych Vás informoval o plánované akci, kterou město bude podporovat: Internetový portál ObjevBrdy.cz za podpory obcí Bohutín, Láz, Obecnice, Podlesí, Příbram pořádá v rámci oslavy Dne Země v sobotu 21. dubna již druhý ročník jarního úklidu v Brdech. Každý dobrovolník je vítán, akce je vhodná i pro celé rodiny, včetně dětí. Sraz účastníků bude v sobotu 21. dubna v 8 hodin ráno. Místa srazů budou zveřejněna na www.Objevbrdy.cz během následujících dnů. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
09.04.2018 08:57:25 - Prosíková J.
Dobrý den, mám výjimečně dotaz týkající se nikoliv parkování v Příbrami, jak se ustálilo na těchto stránkách. Jedná se o stále týž problém psích hovínek a nerudovské otázky: Kam s nimi?! Čtyřnohých přátel ve městě přibývá, v mnohých bytech jsou 2 i 4 psi! Chci věřit, že všichni jsou přihlášeni v Evidenci psů na MěÚ Příbram, takže radnice má o jejich počtu přehled (a o výši výběru poplatků ze psů). Pro pejskaře, kteří platí poplatky ze psa, a vlastně pro celou Příbram, její hygienu i vzhled, ale není děláno prakticky nic. Pár placatých nádob s nepraktickým víkem, které jsou instalovány v centru, určitě co do počtu nevyhovuje. Navíc i tak malé množství je t r v a l e bez zásobování sáčky na psí hovínka. Takže dodají-li je tam někdy TS, okamžitě jsou pryč (při jedné dodávce jsem je ihned přepočítala: 48 - slovy čtyřicetosm - kusů! Centrum města je plné psích výkalů. Není proto divu, že jsme městem s vyhlášeným přívlastkem (každý si ho doplní sám). Od jednoho pracovníka TS jsem slyšela dokonce takovou výmluvu, že si tyto černé pytlíčky odnášejí lidé, aby si do nich dávali potraviny!! Jednorázový jarní úklid jedním strojem na vysátí hovínek z rašících trávníků tento stav nezachrání při venčení jednoho psa minimálně 3 - 4x denně. Zejména v zimě jsou travnaté plochy doslova "minovým polem" - není kam šlápnout bez hnědého přílepku. Jak můžeme vyžadovat od pejskařů úklid po jejich psích kamarádech, když nemají čím "výtvory" sebrat a kam je nejblíže vyhodit. Nemluvě o lidech přijíždějícími do Příbrami. Ti teprve mohou srovnávat se situací u nás a u nich. Platí i opačně - jedeme-li na dovolenou s pejskem po naší vlasti, nestačíme se divit a pochvalovat si venčení v jiných městech, dokonce i vesničkách! S tím u nás souvisí i umístění malého počtu odpadkových košů. Lidé často (těm, kterým je žinantní házet odpadky na ulici) odpadky odkládají právě do těchto "úsporných" košů (co do objemu i množství), nebo k nim, případně vrší na ně (např. Milínská, Komenského nám.). Mnohde přetékají vším možným, je to přinejmenším nechutné. Dříve bývaly menší odpadkové koše na více místech po ulicích. Dnes je jejich seskupení na nám. T. G. M., u Ernestina, v okolí cyklostezky od Rynečku k Finským domkům. Jediné místo, kde jsou sáčky na psí hovínka trvale je - neřeknu! Brzy i tam by bylo ... - vlastně nebylo nic. Děkuji za odpověď ale především konkrétní činy i v této oblasti (pro mnohé podřadné, dokud do takového psího pokladu nešlápnou). Hodně zdaru přeje Prosíková
Odpověď - 11.04.2018 10:23:53
Vážená paní Prosíková, nestává se mi tak často, abych s názorem občana nesouhlasil až do takové míry. V Příbrami je evidováno cca 3300 psů. Vyhláška o čistotě ulic a jiných veřejných prostranství říká zcela jasně, že zakázáno "na místě (na veřejném prostranství) zanechávat znečištění, které způsobilo doprovázené zvíře." Tedy - za znečišťování je vždy zodpovědný konkrétní člověk. Technické služby zajišťují svoz z 42 košů na psí exkrementy, ke kterým 3x týdně dodávají sáčky (vždy 50 ks). Od konce března do prvního spadu sněhu v zimě je nejméně 3x týdně v provozu vysavač na exkrementy, který průběžně čistí většinu ulic a prostranství na území města. Všechny místa tak za rok vyčistí nejméně 5x. Dále chci zmínit, že od letošního roku jsou vydávány sáčky na exkrementy při platbě poplatku za psa na pokladně městského úřadu. Košů na exkrementy není málo - jsou přednostně umisťovány do míst, kde nejsou jiné odpadové nádoby a bohužel nemohou být kvůli vandalům na úplně všech místech. Zásadním však je, že zodpovědnost nese majitel a ten je povinen exkrement sebrat a odnést jej do koše. Nebo se obrátit s konkrétním požadavkem na umístnění nového koše. Každý takový požadavek je zvážen odpovědnými pracovníky a je-li shledán oprávněným a realizovatelným, je zpravidla uspokojen. Absolutně nerozumím tomu, co brání pejskaři, aby si na vycházku s pejskem vzal sáček na psí exkrementy, který mu byl zdarma poskytnut a ve vhodnou chvíli jej použil. Svalovat vinu konkrétních neukázněných a předpisy porušujících občanů na vedení města a potažmo na technické služby, považuji skutečně za absurdní. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta.
07.04.2018 23:59:05 - Petra Jílková
Vážený pane starosto,

chtěla bych Vás touto cestou informovat o nespokojenosti občanů Nové Hospody s Vaším úřadem a aktivitami týmu vedení města. Uvedu jen tři body:
1/ prodej střediska p. Prokopovi za účelem provozování čistírny a prádelny - dnes tu byl opět puch, že jsme museli zavřít okna a být "vězni v našem domě" a to bylo krásných jarních 15 stupňů a sluníčko lákalo k pobytu na zahradě ...bohužel - nejvíce vtipné je to, že si daný objekt, který jste v roce 2017 prodali, vybudovali sami občané Nové Hospody...
2/ odstranění zábran a průjezd autobusů vilovou čtvrtí - tj.ulicí Ke Kocábě... ulice je úzká a bohužel je i autobusy ničena, autobusy vedou vedle dětského hřiště ... zde se ptám, zda ta směšná úspora vám stojí za zničenou komunikaci a případně sražené dítě - dle mého dané hřiště nebylo před vaší změnou zabezpečeno.... dále si zde řidiči jedoucí z/na Dubno krátí cestu a nepřizpůsobují rychlost nepřehlednosti silnice ..
3/ již min. deset let nezabezpečená požární nádrž na hřišti včetně dvou šachet na kterých chybí poklopy - o dané věci jste opakovaně informováni ze stany osadního výboru Nové Hospody.

Vážený pane starosto, dovolte mi se Vás závěrem zeptat, kdy město odpoví na petici podanou občany Nové Hospody s cca 80 popisy k budu 2 - tj. situace kolem autobusů a průjezdu vilovou čtvrtí Nová Hospoda .... řešení, že autobusy z jízdního řádu vyškrtnete a tudíž snížíte obslužnost dané lokality pro nás není řešením. Vždyť spokojený senior je prioritou fiskální politiky Vašeho vedení města - ne?

S přátelským pozdravem a na volby se těšící Ing. Petra Jílková. Ph.D.


Odpověď - 12.04.2018 09:53:56
Vážená paní Jílková, úvodem mé odpovědi musím říci, že mne velice mrzí, že předpokládáte, že starosta města a zaměstnanci samosprávy mohou zařídit cokoli, a to bez ohledu na platnou legislativu 1. Co se prádelny na Nové Hospodě týče, vykonal jsem daleko více, nežli je mou povinností. Mluvil jsem s mnoha lidmi, mluvil jsem i několikrát s majitelem prádelny, osobně jsem místo navštívil a využil jsem svého fondu starosty k vydání finančních prostředků na realizaci monitoringu odbornou firmou. Pokud máte jakýkoli nápad, co bych mohl pro věc učinit více a zároveň nepostupovat nezákonně, dejte mi prosím o tom vědět. 2. Pokud se jedná o oplocení dětského hřiště - na únorovém jednání s panem předsedou osadního výboru mu bylo nabídnuto dětské hřiště oplotit. Byl požádán o projednání tohoto návrhu na schůzi osadního výboru a následně zakreslení rozsahu oplocení včetně upřesnění místa vstupu a předání na Samostatné oddělení silničního hospodářství. Toto se do dnešního dne nestalo. Dále byly s panem předsedou řešeny další možnosti pro zlepšení situace kolem dětského hřiště, ale opět nebyla od pana předsedy zatím žádná zpětná vazba. S panem předsedou byly řešeny i jiné varianty než autobusové spoje zrušit - omezení spojů dle Vašich požadavků (pan předseda dostal tzv. vytíženosti jednotlivých spojů), dále varianta jízdy po ul. Polní a otáčení u čistírny (automobily by Vám jezdili čtvrtí jen od ul. Polní k čistírně), ale na tyto návrhy od pana předsedy nemáme žádnou zpětnou reakci. Pokud řidiči projíždějící Vaším územím nedodržují silniční předpisy, nelze situaci řešit jinak než represí za pomoci Policie ČR nebo Městské policie Příbram. 3.Prověřil jsem podnět na zabezpečení šachet. Po zimně opět došlo k jejich poškození, proto budou v nejbližší době zabezpečeny. 4. Co se Vaší petice týče, tato byla řádně projednána radou města dne 26.2.2018 pod bodem č. 61 a bylo uloženo Samostatnému oddělení silničního hospodářství pokračovat v jednáních s Osadním výborem Nová Hospoda o možných opatřeních. Pokud je mi známo, tato jednání skutečně proběhla a osadnímu výboru byly předloženy návrhy, jak je uvedeno výše. Závěrem si dovoluji navrhnout společné jednání Osadního výboru Nová Hospoda a obyvatel Nové Hospody, na kterém bychom si další postupy mohli dohodnout. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
06.04.2018 15:04:25 - Jana Prokopova
Dobrý den pane starosto, mám dotaz ohledně uzavírky Plzeňské ulice a ulice Hradební. Tyto dvě ulice budou cca měsíc uzavřeny současné. Jsem spolumajitelkou nemovitosti Plzeňská 76 ( Uran ).Provozují obchod s obuvi a tímto jste mi znemožnili možnost zásobování. Asi nemáte tu povinnost nás o tak velkých a dlouhodobých uzavírkách informovat. Ale myslíte si, ze je to tak v pořádku? Asi se neumím na stránkách města orientovat ale o uzavirce Hradební ulice nemohu nic najít. A to má být uzavřena od 9.4. - 30.5.2018. Cedule s tímto datem se zde objevily až dnes kolem poledne. Ptám se tudíž, je to podle Vašeho názoru normální a s rozmyslem plánované? Děkuji za odpověď. Jana Prokopová
Odpověď - 10.04.2018 09:41:59
Vážená paní Prokopová, dovoluji si Vám přeposlat stanovisko Samostatného oddělení silničního hospodářství, do jehož gesce Vámi uváděná problematika náleží. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 10.04.2018 09:43:03
Vážená paní Prokopová, omlouváme se za vzniklé nedopatření. Firma, která bude v Hradební ulici provádět výkopové práce pro rekonstrukci NTL plynovodu a přípojek umístila informační tabule se špatným termínem. Uzavírka ulice Hradební bude probíhat v termínu od 16.04.2018 do 30.05.2018. Z tohoto důvodu nebyla informace na stránkách města ještě zveřejněna. V současné době jsou neplatné informační tabule odstraněny. Po dobu uzavírek ulice Plzeňská a ulice Hradební je možné zásobovat Vaši prodejnu příjezdem z Jiráskových sadů, dále ulicí gen.R.Tesaříka, U Nemocnice, Riegrova a dále příjezdovou komunikací za Uranem. Eva Palivcová, referent Samostatného oddělení silničního hospodářství, tel.: 318402553.
05.04.2018 08:26:17 - Rogozová
Dobrý den pane starosto,
kdy bude realizována resp. dokončena oprava ulice Tichá? V listopadu 2017, kdy byl odfrézován asfaltový povrch,bylo sděleno pí. Žďánskou, že bude oprava hotová do konce listopadu, další termín na písemném sdělení z MěÚ Příbram, které bylo Vámi podepsané, byl leden 2018. Máme duben a stále jezdíme po "tankodromu". Vjezd do ulice označuje z každé strany šest dopravních značek, ty staré, které již nejsou aktuální do dnešního dne stále nikdo neodstranil (ani je zatím nikdo nezcizil). Nemáme žádné informace o tom, kdy se plánuje položení nového povrchu, zda bude realizována i oprava vodovodního řadu. Listopad 2017 - duben 2018 je docela dlouhá doba a v ulici se nic neděje. Jen si ničíme svoje auta, vjezdy k nemovitostem(do garáží apod.)jsou v mnoha případech nerealizovatelné, ne každý má SUV. Kanály a šoupata trčí prostředkem ulice. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 06.04.2018 08:37:52
Vážená paní Rogozová, ve všem co píšete, máte pravdu. Letošní zima nás vysloveně zaskočila a způsobila problémy na všech frontách. Mnoho staveb bylo pozastaveno a hrozí, že nestihneme mnohé důležité termíny. Samozřejmě, že musíme dokončit co nejdříve i práce v ulici Tichá. Podle sdělení 1. SčV oprava vodovodu a kanalizace bude trvat cca tři týdny. Následně proběhne vlastní položení asfaltového koberce. 1. SčV ještě prověřuje kvalitu přípojek (vlastní vedení) a ovládací prvky musí vyměnit všechny. Ještě jednou se omlouvám a děkuji za trpělivost a věřím, že vše dopadne dobře. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
03.04.2018 21:58:37 - Tonda
Vážený pane starosto,
bydlím poblíž zimního stadionu a po diskuzi s dalšími lidmi v okolích domech jsme se shodli, že město zdejší rezidenty absolutně nezajímá. Jedná se samozřejmě o parkování. Celou sezonu zde bojujeme o parkování s hokejisty, ne vždy, ale z velké části arogantními frajery, ktšří jezdí rádi v protisměru a když se ozvete,tak vám chtějí rozbít hubu. Městká policie a nebo státní, občas projedou a nic. Jsou k ničemu! Pardon, když mají možnost rozdávat pokuty, jsou tu VŽDY. Dnes po dlouhé a dlouhé době tu stojí státní i městská policie. Mám pocit, že zase jen pro prominenty. Prý zde máte v úmyslu řřídit placené parkování - otázka, jak to bude řešit naší situaci a zda to vyřeší naše parkování. Pokud to bude jen placené parkoviště, pak Vám pane starosto nejde o lidi a voliče, ale jen o zisk. Jsem velmi zvědavý na Vaší odpověď.
Tonda

Odpověď - 05.04.2018 08:51:26
Vážený pane Tondo, problém s parkováním v ulici Legionářů vidím stejně nebo velmi podobně jako problém i v jiných ulicích v ve většině českých měst. Řada měst má v úmyslu rozumným způsobem přispět k řešení parkování rezidentů. Zatím jediný způsob, který i v jiných městech funguje, je ten, že parkovací zóny pro rezidenty jsou vyznačené (povětšinou modrým vodorovným značením), přičemž rezidenti mají za relativně nízký paušální poplatek možnost v této "modré zóně" parkovat, zatímco nerezidenti buď parkovat ve vyznačené zóně nesmí anebo jsou nuceni platit za každou minutu stání. Přirozeně se tak z míst pro rezidenty v maximální možné míře "vytlačí" ti, kteří přijíždějí jen na omezenou dobu. Pokud byste věděl o nějakém lepším způsobu, jak situaci v ulici Legionářů řešit, nebráním se s ním seznámit. Zároveň bych chtěl podotknout, že město vydalo nemalé finanční prostředky na zajištění parkování po celém městě a jenom za poslední dva roky vybudovalo 5 velkých parkovišť. Další parkoviště (které by mělo odlehčit rezidentům v ulici Legionářů), by se mělo začít budovat nejpozději v příštím roce a to v ulici Legionářů u gymnázia. Následně je v plánu i zbudování příčného stání na tř. Osvobození. Co se Vaší otázky stran zisku pro město týče, rád bych vysvětlil, že město není organizace, jejímž smyslem je tvorba zisku. Vedení radnice je povinováno zabezpečit trvale udržitelný rozvoj. Pokud by město Příbram na získánívání finančních zdrojů rezignovalo, znamenalo by to konec všem aktivitám, vče. všech možných investic sloužící obyvatelům města Příbram. Ještě jednou děkuji za podnět a zůstávám s pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
03.04.2018 14:39:28 - Jan
Dobrý den pane starosto, parkování v Příbrami je stálý problém o němž všichni ví. Je super, že byly vybudovány parkoviště u nemocnice a na Drkolnově. Rád bych se Vás zeptal, zda by šlo něco udělat s ulicí Březohorská pod Simonou. Parkování aut je v této ulici hrůza, kdyby v této ulici měl projet hasičský vůz buď by neprojel vůbec, nebo by měl hodně velké problémy nepoškodit okolní auta. Nechat stát auta u kraje silnice to je v pořádku, ale u výjezdu z parkovistě, popřípadě stání aut v křižovatce přímo pod Simonou je opravdu hodně špatně. Značka zákaz zastavení v křižovatce pod Simonou mělo smysl, nevím proč je pryč. Dále by tato značka měla být alespoň u výjezdu z parkovišť, aby řidič měl možnost vidět jestli ho nesmete jiné auto, které například nepřizpůsobí rychlost svého vozidla. Bylo by možné značky Zákaz zastavení rozmístit?
A dovolte mi ještě jednu otázku. Bylo by možné parkoviště v ulici Březohorská čp. 445-448 rozšířit? Pod garážemi by se dalo vybudovat minimálně 20 míst pro automobily.
Mockrát děkuji za odpověď.
Odpověď - 04.04.2018 13:20:16
Vážený pane Jane, přeposílám odpověď odborného útvaru, která se týká především technických parametrů a možnosti změny dopravního značení. Zjišťoval jsem možnosti zřízení nového parkoviště poblíž ul. Březohorská a zjistil jsem, že ne všechny pozemky patří městu Příbram. Prosím o zaslání náčrtku, popř. číslo parcely, kde si představujete, že by mohla být nějaká parkovací místa vybudována. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 04.04.2018 13:22:02
Vážený pane Jane, dle zákona č. 361/2000 Sb., musí dle § 25 při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy a dále dle § 27 řidič nesmí zastavit a stát v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní. Podle Vašeho popisu se v ul. Březohorská jedná o porušování tohoto zákona a výše zmíněných paragrafů. Umisťování svislého dopravního značení, které označuje již obecnou úpravou zákona, je možné jen ve velmi odůvodněných případech. Obecná úprava zákona lze (v odůvodněných případech) "potvrdit" vodorovným dopravním značením. Prosím, o zaslání v mapě vyznačených míst, kde by bylo vodorovné dopravní značení vhodné podle Vás umístit. Prosím o zaslání na email zuzana.sterbova@pribram.eu. Jediná možnost pro zlegalizování parkování by v ulici Březohorská bylo jen zjednosměrnění této ulice, kde musí při zastavení a stání zůstat volný průjezd v šířce 3m. Ing. Zuzana Štěrbová, vedoucí Samostatného oddělení silničního hospodářství.
03.04.2018 13:15:28 - Karel Dvořák
Dobrý den, jakým způsobem se vybere provozovatel restauračního zařízení v areálu Nového rybníku? Kde bude výzva uveřejněna? Děkuji Dvořák
Odpověď - 04.04.2018 13:07:22
Vážený pane Dvořáku, níže si Vám dovoluji přeposlat odpověď ředitele Sportovních zařízení města Příbram Mgr. Slaby. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 04.04.2018 13:08:58
Na jednání rady města dne 29.01.2018 rada města schválila záměr SZM Příbram, p.o. provozovat nově budované zázemí na Novém rybníku jako provozovnu občerstvení. Restaurační zařízení na Novém rybníku bude tedy provozováno přímo SZM Příbram, p.o., které spravuje i rekreační areál Nový rybník. Jan Slaba, SZM Příbram
28.03.2018 17:57:02 - jiří
Dobrý den pane starosto, zdravím Vás a rád bych se připomněl s jednou záležitostí

Téměř před 2 lety - 16.4.2016 (dohledal jsem zde) jsem Vás ptal na problém, kdy před ZŠ Bratří Čapků je ráno kolem 7:30 - 7:50 dost náročná dopravní situace, neboť řada rodičů vozí ráno děti do školy. Postávají tzv. "na blikačku" v křižovatce s ul. prof. Skupy, protože všechna okolní parkovací stání jsou vždy obsazená. S ohledem na příchozí děti to není přehledná a bezpečná situace, navíc strážníci u této školy (jako snad jediné ve městě) nikdy nejsou (na Březových Horách jsou třeba hned 2 vedle sebe?). Problém by částečně mohlo vylepšit zřízení 2-3 míst typu K+R (Kiss and Ride) s povolenou dobou stání 3 minuty a to přesně před školou u ocelových sloupků, kde nyní dlouhodobě parkují podélně 2-3 vozidla pravděpodobně rezidentů. Aby nebyla ubírána trvale parkovací místa rezidentům, navrhuji zavést toto opatření jen ráno mezi 7:30 - 8:00 hodinou. Něco podobného by se hodilo i u sousední MŠ č.p. 235. Ostatně něco podobného funguje ve Školní ulici před zdejší školou. Po zbytek dne by zde mohli rezidenti normálně parkovat a pro někoho kdo stejně odjíždí ráno před půl osmou do práce by to neznamenalo žádné omezení parkování.

Na tuto otázku mi 29.4.2016 odpověděla Ing. Zuzana Štěrbová vedoucí samostatného oddělení silničního hospodářství, viz níže, ale nestalo se v tomto ohledu od té doby vůbec nic. Mohl bych Vás proto poprosit o oživení této záležitosti

Děkuji Vám předem za vyřízení a děkuji a chválím jinak velmi viditelnou a prospěšnou činnost pro město - je to vidět.

Odpověď - 29.04.2016 13:20:05
Vážený pane Jiří, chtěla jsem se ohledně Vašich prvních dvou připomínek dojet podívat na místo, proto odpověď trvala delší dobu. 2) parkování před základní školou Bratří Čapků - děkujeme za Váš návrh, který se mi zdá vhodný. Opět v dané věci zahájíme jednání s Dopravním inspektorátem PČR a zkusíme v daném místě zřídit 2-3 parkovací místa typu buď K+R nebo parkovací místa časově omezená např. max. 15, aby případně rodiče mohli dítě odvést do školy
Odpověď - 03.04.2018 09:56:45
Vážený pane Jiří, prověřil jsem Vaši interpelaci s tím, že: první podnět ohledně vyřešení výjezdu z ulice Bratří Čapků byl vyřešen změnou dopravního značení. Co se Vašeho druhého podnětu týče, tento skutečně zrealizován není a to z toho důvodu, že došlo k opomenutí při jeho zařazení do plánu oprav a investic. Pokoušíme se o co nejrychlejší nápravu. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
28.03.2018 08:18:56 - Dan
Dobrý den pane starosto,kdy budou známy výsledky konkursního řízení na ředitele příbramských základních škol? Děkuji za odpověď
Odpověď - 29.03.2018 12:52:23
Vážený pane Dane, dovoluji si Vám níže přeposlat odpověď vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Ing. Enenkelové. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 29.03.2018 12:53:22
Prvním možným termínem pro konání konkursu na pracovní místo ředitele ŽŠ Březové Hory a ZŠ Školní je 26. duben 2018. Pokud konkursy proběhnou tak, aby jejich výsledek mohl být předložen na jednání rady města 14.05.2018, budou noví ředitelé jmenováni radou města 14.05.2018. Prvním možným termínem pro konání konkursu na pracovní místo ředitele ŽŠ pod Svatou Horou, ZŠ Jiráskovy sady a 28. října je 31. květen 2018. Jednání rady města, na které může být předložen výsledek konkursu, je 25.06.2018. Noví ředitelé budou tedy v tomto případě jmenováni radou města 25.06.2018. Účinnost jmenování nových ředitelů je od 01.08.2018. Ing. Lea Enenkelová
27.03.2018 11:06:15 - Jakub
Zdravím pane starosto, musím vám pochválit bruslení v maskách. Bezva nápad! S tím souvisí má připomínka. Je škoda, že už končí veřejné bruslení. Led už se bude rozpouštět? O využití ledních ploch je zde velký zájem. Přijde mi ale, že je zde upřednostňován pronájem různým hokejovým klubům a soutěžím před zájmy široké veřejnosti. Sobota a neděle po obědě je pro rodinné bruslení v pořádku. Ještě tu ale chybí alespoň jedno večerní bruslení pro veřejnost pro naše (nejen) mladé a zamilované ;-) Popř. to dotáhnout ještě dál .... lepší ozvučení malé haly, může být DJ, vyhlásit různá témata večerního bruslení, soutěže např. o vstupy do zařízení SZM atd. Přeci jen jezdit pořád dokola jde, ale "osvěžení" by neuškodilo ;-) Díky za reakci a mějte bezva den!
Odpověď - 29.03.2018 08:28:57
Vážený pane Jakube, děkuji za Vaši pochvalu a podnět. Dovoluji si Vám níže přeposlat stanovisko ředitele SZM Mgr. Slaby. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 29.03.2018 08:38:20
Dobrý den Jakube. V prvé řadě děkujeme za pochvalu týkající se veřejného bruslení v maskách. Již v prosinci 2017 proběhlo jedno úspěšné tematické veřejné bruslení (Mikulášské). Tento nastavený trend tematických VB bychom rádi zachovali i pro příští sezonu. A nyní k Vašim připomínkám, návrhům a dotazům. Led na malé hale ZS se již rozpouštěl v neděli 25.3.2018. Na velké hale ZS led stále je, a to do 7.4.2018. Nyní je však velká hala v režii ČSLH, tak aby byla připravena pro hokejová utkání CZE vs. SUI (řezání ledu, lepení reklam, namražení atd.). Musím s Vámi souhlasit, že o využití ledních ploch je na našem stadionu velký zájem. Tento zájem se však týká nejen ze strany běžné veřejnosti, ale i okolních hokejových lig (mládež/dospělý), mateřských a základních škol, amatérských lig, krasobruslařských klubů, firemních hokejových lig atd. Bohužel naše kapacita ledových ploch v současné době nepohltí celých 100% požadavků všech návštěvníků. Za sebe mohu říci, že nedochází k vědomému upřednostňování hokejových klubů na úkor běžné veřejnosti. Nicméně tuto připomínku beru na vědomí a budeme se touto otázkou zabývat. Co se týká časů a četnosti veřejného bruslení, tak jsme oproti minulé sezoně zvýšili počet veřejného bruslení z průměru 7 VB/měsíčně na 11-12 VB/měsíčně (nepočítaje tematické veřejné bruslení). Vámi zmiňované večerní veřejné bruslení jsme zkoušeli v únoru letošního roku, bohužel s dramaticky nízkou účastí. Dokonce jsme od nového roku zavedli nově ranní veřejné bruslení, které na základě návštěvnosti hodnotím jako úspěšné. Pro nadcházející letní i zimní sezonu Vám však mohu prozradit, že plánujeme tyto novinky a změny: inline veřejné bruslení, tematické inline veřejné bruslení (i večerní pro zamilované), kurzy inline bruslení pro děti i dospělé, lední veřejné bruslení nejen o víkendech, ale s pravidelností i v týdnu, večerní a ranní bruslení vždy minimálně jednou za 14 dní. Na závěr bych Vám rád poděkoval za Vaše připomínky. Přijetí konstruktivní zpětné vazby od našich návštěvníků je ta nejlepší cesta stále zlepšovat služby SZM Příbram pro občany Příbrami. S pozdravem Jan Slaba, ředitel SZM Příbram.
20.03.2018 18:54:59 - Tomáš
Dobrý den chtěl bych se zeptat co se bude dal dělat s oplocenou jámou na začátku ulice Podskalí Pb 1 .Asi půl roku je oplocení ale nic se tam nedělá . Děkuji za odpověď Tomáš Krajčír
Odpověď - 22.03.2018 08:28:41
Vážený pane Tomáši, oplocená jáma má souvislost s akcí Oprava obtoku rybníka Horní Obora. 1. SčV, a. s., navrhla řešení části opravovaného úseku důlním způsobem, které se však z důvodu velkého zborcení kanalizační štoly nedalo tímto způsobem realizovat. Byla by tím ohrožena bezpečnost provádějících pracovníků. V současné době je již nalezeno nové řešení. Až to klimatické podmínky dovolí, budou práce na opravě obtoku rybníka pokračovat. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
17.03.2018 22:31:25 - jozef b.
dobrý den,nejdříve chci pochválit velkorysou a povedenou rekonstrukci Nového rybníka která konečně splní důstojné letní osvěžení pro příbramáky.
Blíží se teplé dny,a já se chci zeptat,jestli bude tuto službu občanům dublovat venkovní bazén aquaparku,který současným velmi bezúťěšným stavem a nevyhovujícími hygienickými podmínkami nemůže novému zařízení konkurovat.Navíc bydlím přímo proti bazénu,a každoročně při napouštění tisíců kubíků vody z vodovodního řadu poklesne výrazně tlak vody do bytových domů.Provoz tohoto bazénu musí být s ohledem na nízkou návštěvnost,a drahý provoz extrémně ztrátový,tím spíš,že se většina lidí přesune za lepším na Novák,kde se navíc nebude vybírat vstupné.
Děkuji za odpověď a rozumná rozhodnutí v prospěch města.
Odpověď - 19.03.2018 09:02:00
Vážený pane Jozefe, myslím, že jste udeřil hřebíček na hlavičku. Přesně tuto otázku si kladu i já sám. Dní, kdy je natolik krásně, že se venkovní bazén naplní lidmi, je tak málo, že je skutečně otázkou, zda stojí za to venkovní bazén ztrátově provozovat. Na straně druhé je i mnoho těch, kteří se v tom nejparnějším létě chtějí venku vykoupat a slunit se, ale do rybniční vody se vlézt štítí. Ponechám zřejmě rozhodnutí v této věci na řediteli Sportovních zařízení města Příbram. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
16.03.2018 16:08:39 - Eva
Dobrý den pane starosto, chtěla jsem se zeptat kdy se začne řešit parkování na Rynečku a v Milínské ulici. Na Drkonlnově a v Čechovské se staví nová parkoviště a tady se zatím parkovací místa ubírají. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 19.03.2018 08:46:00
Vážená paní Evo, máte bohužel pravdu. V Milínské ulici jsme přišli o několik parkovacích míst, které si Středočeský kraj vyhradil pro vytvoření nástupních ploch pro hasičskou techniku. V posledních 2 letech vzniklo nebo vznikne na území Příbrami celkem 5 nových parkovišť. Vznikne nový parkovací řád, který by měl napomoci příliš exponovaným místům. Tvoří se koncepce parkování ve vnitroblocích. Z toho je vidět, že se snažíme dopravní situaci v Příbrami řešit. Prosím o trpělivost, není v naší moci vyřešit vše najednou. Závěrem dodávám, že si uvědomuji, že Milínská ulice je jedna z nejproblematičtějších ulic, resp. silnic v Příbrami a to jak z hlediska parkování, tak z hlediska bezpečnosti. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
12.03.2018 11:01:45 - Daniel
Dobrý den pane starosto, kolem příbramského potoka vede cyklostezka až na Drkolnov. Většinou je rozdělena na dva pruhy (pro chodce a pro cyklisty). Který pruh komu patří je vyznačeno jen na začátcích (u křížení se silnicí). Aby se chodci a cyklisté nepletli a neřešili, kde mají jít nebo jet, bylo by dobré vodorovné značení nastříkat nejen na začátek každého úseku, ale i několikrát v jeho průběhu. Díky za reakci a mějte fajn den :-)
Odpověď - 14.03.2018 09:03:23
Vážený pane Danieli, děkuji za věcnou připomínku, kterou předávám Samostatnému oddělení silničního hospodářství k provedení. V tuto chvíli počasí není takovýmto úkonům přívětivé. Nicméně, pokud by k realizaci nedošlo do dvou měsíců, připomeňte se mi prosím. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
06.03.2018 14:27:21 - Karel
Dobrý den Pane starosto mám dotaz nevíte něco o plánované opravě komunikace na Plzeňské. A případně nějaké podrobnosti. Děkuji
Odpověď - 07.03.2018 08:40:25
Vážený pane Karle, dovoluji si Vám níže přeposlat stanovisko vedoucí Samostatného oddělení silničního hospodářství Ing. Štěrbové. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 07.03.2018 08:41:29
Vážený pane Karle, silnice Plzeňská je komunikací I. třídy jejímž vlastníkem je stát a správcem Ředitelství silnic a dálnic. Dle informací, které v tuto chvíli máme by oprava ulice Plzeňské měla začít 26.3.2018. Zatím ale tento termín není potvrzen. Až budeme mít stoprocentní informace vše zveřejníme na webových stránkách města. Ing. Zuzana Štěrbová, vedoucí samostatného oddělení silničního hospodářství.
1 |…| 48