Otázky pro starostu

Tato rubrika umožňuje vložit dotaz směřovaný přímo starostovi města Příbram. Vždy, prosím, uveďte své jméno. Anonymní dotazy nebudou zobrazeny. Pokud si přejete, aby Vaše jméno nebylo v odpovědi uveřejněno, viditelně tento požadavek uveďte.

Vážení občané, občas dojde k situaci, že jsem vyzýván k tomu, abych razantně zakročil proti některým pracovníkům města nebo jeho příspěvkových organizací. Bohužel, pokud čin, na který stěžovatel poukazuje, není ničím podložen, nelze zaměstnance jakkoli postihovat. Ostatně, takové konání by bylo velmi snadno zneužitelné. Stačilo by jen poslat na někoho, koho nemám rád, oznámení a starosta už by vykonal popravu bez důkazů sám. Z výše uvedeného je vidět, že takový postup skutečně není možný.

Rád bych upozornil, že na vulgární sdělení, byť se schovává za nějakou otázku, ze zásady neodpovídám.

Ing. Jindřich Vařeka
starosta města

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s podmínkami odeslání otázky
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 47  
15.02.2018 20:29:06 - Eva
Vážený pane starosto, bydlíme ve Školní ulici, vedle 7.ZŠ. Dnes byla ve škole akce " mléko do škol". Děti dostávaly dva kusy bílých jogurtů. V podvečer jsem šla po Školní ulici. No čemu jsem se musela během 50ti metrů vyhíbat, to byla hrůza! Děti to očividně používaly jako muniční materiál. Nestalo se to prvně, vidím často, jak děti zacházejí s ovocem, které si berou při odchodu z jídelny. Zajímá mě, kdo má povinnost to po našich roztomilých dětičkách uklidit. Ony jistě né, aby neutrpělo jejich ego. Děkuji Eva.
Odpověď - 16.02.2018 10:29:15
Vážená paní Evo, vzhledem k tomu, že se necítím zcela kompetentní k zodpovězení Vaší otázky, předal jsem ji ředitelce 7. ZŠ Mgr. Křápkové a její odpověď v této rubrice zveřejním ihned po jejím obdržení. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 19.02.2018 15:14:40
Dobrý den paní Evo, přikládám odpověď paní ředitelky: Škola je zapojena do dvou akcí podporující zdravou výživu a to "Školní mléko" a "Ovoce do škol". V rámci těchto projektů dostává téměř 800 žáků jedenkrát týdně ovoce a jedenkrát týdně mléko v krabičce. S projekty je spojeno třídění odpadu, kterému se intenzivně věnujeme. Včerejší zásilka jogurtů byla ojedinělá. Děti dostaly 2 bílé jogurty a některé děti je venku vyhodily. V pondělí mám žákovský parlament a tento problém zahrneme do programu. Vzhledem k anonymitě žáků, kteří znečišťují prostory nad školou, jsem se dohodla s provozními zaměstnanci o jednorázovém úklidu. V jiných případech žáky vedeme k dodržování čistoty a pomoci s úklidem areálu i okolí školy. Děkuji za připomínku. S pozdravem Mgr. Dana Křápková
14.02.2018 16:52:47 - Pokorná
Dobrý den, pane Vařeko, Vaše odpověď mě neuspokojila..... Já se Vás ptala, proč se Kladenská ulice neopravila, když to bylo v plánu !!!!! Ne na to, zda je ulice sjízdná a je-li jiná, než ostatní ulice ve městě. Je hezké, že jste si ji prošel, předpokládám že pěšky, a jistě jste viděl letitý výmol u parkoviště, se kterým se ani na podzim, když se díry "flikovaly" nic neudělalo. ( Ostravskou ulici jste také opravovali podle předešlých plánů, proč ne Kladenskou?). Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď - 15.02.2018 09:39:05
Vážená paní Pokorná, mrzí mne, že Vás moje odpověď neuspokojila a chápu, že Vám záleží na vysvětlení otázky, proč nebyla Kladenská ulice opravena, přestože byla v plánu investic. K tomuto Vám sděluji následující: 1. Oprava Kladenské ulice v posledních několika letech se v plánu oprav nevyskytovala. 2. I v případě, že se projekt v plánu investic nachází, neznamená to nutně, že nemůže být nahrazen projektem jiným, který se ukáže jako potřebnější. Závěrem je myslím na místě podotknout to podstatné. Nikdy nebude v silách města splnit všechna přání občanů. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
14.02.2018 10:27:47 - magda
Dobrý den,pane starosto, prosím o informaci ohledně autobusu,který by měl jezdit k nemocnici na nově zbudované parkoviště.Slyšela jsem že tam má zajíždět a pokud je to pravda,která linka a zda se také počítá již s ranním spojem,aby ji mohli využívat i zaměstnanci nemocnice.Děkuji za odpověď.
Odpověď - 15.02.2018 10:20:42
Vážená paní Magdo, k nově vybudovanému parkovišti u nemocnice bude přemístěna zastávka „Příbram, Nemocnice“, která je obsluhována linkami MHD Příbram 305006 – 6A a 305016 – 6B. Jízdní řád linek zůstane zachován beze změn, jedná se pouze o přemístění zastávky a zrušení dvou stávajících zastávek v ulici U Nemocnice. Zastávka bude zřízena v jarních měsících, jakmile klimatické podmínky dovolí její řádné osazení dopravním značením a označníkem. O přesném termínu přemístění zastávky bude v předstihu zveřejněna informace v denním tisku. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
13.02.2018 20:38:09 - Eva
Dobrý den, chtěla jsme se zeptat proč se stavělo centrum na Rynečku, když spoustu bezdomovců postává místo u Alberta u Billy. Chod?m tam nakupovat s dětmi a není to moc příjemné. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 15.02.2018 09:29:17
Vážená paní Evo, velice často se stává, že co se bezdomovectví v Příbrami týče, mícháme dohromady nesouvisející záležitosti. Pokud běžný občan vidí na ulici podnapilé nemyté individuum, automaticky předpokládá, že se jedná o bezdomovce. Může to tak samozřejmě být, ale nikoliv nezbytně. Ti, kteří postávají před Albertem, eventuálně u Billy, a popíjejí krabicové víno, ti tam postávali i před vznikem Nízkoprahového denního centra. Jejich oblíbeným místem tehdy byla zákoutí za Albertem, která jsme právě z těchto důvodů nechali zaplotit, abychom tak jejich shromažďování v těchto místech zabránili. Žádné další zákonné prostředky, jak zabránit někomu, aby někde postával, bohužel v moci nemáme. Nízkoprahové denní centrum slouží těm lidem bez přístřeší, kteří jsou připraveni za služby, které jim město poskytuje zaplatit, a to buď prací a nebo penězi. Mají tak možnost si vyprat, sníst teplé jídlo nebo získat na noc teplou židli nebo postel. Tím bezpochyby prostředí našeho města kultivujeme, přestože není v našich silách všem projevům opilectví, drogových závislostí a jiných nešvarů zcela zabránit. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
13.02.2018 13:23:42 - Gruberová
Vážený pane starosto, obracím se na Vás se dvěma dotazy. První - co bude místo starých plechových garáží u ul. Rožmitálská? A druhá spíše prosba, nelze vytvořit nějaká parkovací místa, jako např. u bývalé 8 ZŠ pro rodiče, kteří vedou nebo vyzvedávají děti buď ze školky nebo školy v ul. Bratří Čapků? V ranních hodinách nebo odpoledne opravdu hledáte těžko místo, i když cca na 10 min. Děkuji moc
Odpověď - 16.02.2018 10:32:32
Vážená paní Gruberová, k Vaší otázce stran garáží v Rožmitálské ulici Vám sděluji následující. Rozpadlé garáže na vjezdu do města nebyly dobrou vizitkou. Mnoho z těchto garáží bylo nepoužívaných, popřípadě používaných neoprávněně. Rada města se proto před několika lety rozhodla postupně tuto zátěž odstranit. Jedná se o mnohaletý zdlouhavý proces, který se snad chýlí k závěru. Po splnění tohoto záměru by měl vzniknout ucelený pozemek patřící městu Příbram. V budoucnu bude tak možno rozhodnout o účelu, za jakým bude tento pozemek využit. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
12.02.2018 10:44:17 - Jan
Dobrý den,
Rád bych se zeptal, jestli už proběhla schůzka mezi představiteli města Příbram a ROPIDem (IDSK) a byl již předložen návrh, jak by mohla integrace vypadat. V případě že ano, mohl by jste mi tento návrh zaslat na uvedený e-mail?
Děkuji,
Jan Pecka
Odpověď - 15.02.2018 10:36:20
Vážený pane Pecko, jak jsme Vám již sdělili v odpovědi na žádost o informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., žádný konkrétní návrh integračního projektu městu Příbram dosud předložen nebyl. Schůzka s představiteli města proběhla na úrovni prezentace společností IDSK A ROPID v radě města, kde se o konkrétních plánovaných změnách nejednalo. Od této prezentace společností do současné doby proběhla pouze pracovní schůzka mezi zástupci IDSK, ROPID a zástupcem zpracovatele jízdních řádů MHD Příbram (model MHD pro budoucí výběr jejího nového provozovatele). Výstupem z této schůzky byla dohoda o vzájemné spolupráci těchto stran a předběžné oznámení přibližného termínu dalšího jednání, které se mělo uskutečnit v měsíci lednu - únoru 2018. Na tomto jednání by měl být předložen plán integrace. Od této pracovní schůzky však zatím město Příbram nebylo k dalšímu jednání vyzváno, ani neobdrželo žádné informace či materiály k integraci. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
09.02.2018 17:20:39 - Karel
Dobrý den pane starosto. Chtěl bych se zeptat, zdali by bylo možné odkoupit byt od města, ve kterém bydlíme 37 let. Případně i za odhadní, nebo i za vaší cenu. Jedná se o byt v obecním domě Příbram 1, Milínská 16.
Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem K.Koukol
Odpověď - 13.02.2018 11:07:22
Vážený pane Karle, v tuto chvíli nejsou prodeje bytových jednotek na pořadu dne, a to z toho důvodu, že město ani v tuto chvíli nedisponuje dostatečným počtem bytů. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
09.02.2018 15:39:10 - Pokorná
Dobrý den, pane Vařeko, ráda bych se dozvěděla, proč se neopravila Kladenská ulice, u které to bylo na plánu již před několika lety, společně s ul. 28.října aj. Chápu, že "kočičí hlavy", nefunkčí kanál i výmol u parkoviště jsou velice zajímavé záležitosti. Financemi to asi nebude, protože plán na tuto ulici byl a i nyní se opravují další komunikace. Ráda znala odpověď, za kterou Vám děkuji
Odpověď - 12.02.2018 11:17:37
Vážená paní Pokorná, Kladenskou ulici jsem prošel a neshledal sem na ní nic, co by jí činilo až tak odlišnou od všech jiných silnic ve městě. V Příbrami máme desítky ulic, které jsou daleko frekventovanější a jsou bohužel v horším stavu. Vaši připomínku stran nefunkčního kanálu, nechám samozřejmě prověřit. Uvědomuji si také, že kanál je na jednom místě propadlý. Závěrem děkuji za upozornění na nedobrý stav Kladenské ulice v našem městě. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 13.02.2018 11:19:41
Vážená paní Pokorná, dále si dovoluji přeposlat stanovisko Technických služeb města Příbrami, které v mezičase informaci stran nefunkčnosti kanálu v Kladenské ulici prověřily. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města. "Kanál není blíže specifikovaný. Kontrolou bylo zjištěno, že v části, která je dlážděná jsou kanály funkční. V části, která je asfaltovaná, je v horní části jeden kanál už desítky let zaasfaltovaný a za mého působení u TS nikdy nebyl předmětem kritiky ani problémů. S pozdravem Ing. Pavel Mácha, ředitel, Technické služby města Příbrami, p. o."
05.02.2018 20:27:46 - František
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli v rámci revitalizace kolem Nového rybníku (cesta od viaduktu po Junior klub) bude letos i nové silnější osvětlení (nejlépe LED). Děkuji.
Odpověď - 07.02.2018 11:28:02
Vážený pane Františku, k Vašemu dotazu Vám sděluji, že v plánu investic pro rok 2018 se vybudování osvětlení kolem Nového rybníku nevyskytuje a není prozatím uvažováno ani s osvětlením kolem in-line dráhy. Podle mých informací je osvětlení cesty mezi viaduktem a Junior klubem funkční, přestože je na místě podotknout, že právě tento úsek podléhal v minulosti častému vandalismu. Nové, silnější osvětlení se v tomto úseku nechystá. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
02.02.2018 20:18:21 - Marek
Dobrý den pane Starosto. Bydlím v Orlově v dolní části, kde město umístilo kontejnery na tříděný odpad. Bohužel v okolí popelnic vzniká jakási černá skládka a kolem kontejnerů vzniká nepořádek. Často nám vítr zanáší odpad na naše pozemky a naše bydlení to celkem znepříjemňuje. Jsem ochotný do toho vložit svoji práci a vyrobil bych kolem kontejnerů nějakou pergolu či něco podobného. Chci se informovat, zda mi město bylo ochotné zaplatit alespoň materiál či se na tom nějak podílet? Práci zvládneme svépomocí a s místními hasiči to uděláme. Děkuji
Odpověď - 06.02.2018 10:15:00
Vážený pane Marku, velice vítám Váš vstřícný postoj a navrhuji následující postup. 1. Váš návrh postoupíme k vyjádření osadnímu výboru. 2. Nechávám tímto zpracovat malý projekt, bez kterého bychom nemohli "stavbu" realizovat. Dovolím si Vám navrhnout, abyste se cca za měsíc připomněl, jak jsme v této věci postoupili. Ještě jednou děkuji za iniciativu a zůstávám s pozdravem. Ing. Jindřich Vařeka, starosta. jindrich.vareka@pribram.eu
31.01.2018 23:11:27 - Karel
Dobrý večer, Pane starosto mám prosbu:potřebuju jestli by jste zjistil od dopravce Arriva střední čechy jestli nakonec prehodnotili instalaci elektronických panelů na starší vozy MHD. .protože na dvou starších vozech které měli nedávno ještě cedule mají nainstalované panely akorát ještě teda nefungují. .
Můj dotaz tedy. .jestli mají v plánu dávat panely i na ostatní vozy MHD které tím ještě nejsou vybaveny. Děkuji moc za odpověď
Odpověď - 05.02.2018 09:45:16
Vážený pane Karle, dovoluji si Vám přeposlat stanovisko provozovatele. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 05.02.2018 09:45:54
Venkovní panely byly nyní instalovány do dvou autobusů MHD. Ještě nefungují, protože je musí přijet zapojit odborná firma z jiné oblasti. Tyto panely byly získány ze zrušených autobusů v rámci Arrivy. Nové zatím neplánujeme kupovat, protože by se jednalo o investici ve výši cca 80 - 100 tisíc Kč na jeden autobus. Starší panely nyní na trhu nejsou. S pozdravem Jiří Sladký.
30.01.2018 07:57:49 - Jan Kabelka
Dobrý den pane starosto, chtěl bych vyjádřit potěšení nad tím, že se podařilo konečně opravit vlakové nádraží v Příbrami. Co mě ale zaráží je velký pohyb bezdomovců, kteří svým vzhledem a zápachem obtěžují běžné cestující. Byl jsem svědkem toho, jak se snaží výpravčí stanice bezdomovce vykázat. Vykázaný mu za to hrozil fyzickým napadením. Získal jsem informaci, že výpravčí je přítomen pouze v pracovní dny od 6 do 14hod, tato pracovní doba výpravčího určitě nepřispívá k bezpečnosti cestujících v čekárně, tak na starých nebezpečných nástupištích. Po 14hod. bezdomovce už nikdo nevykazuje. Kouření, spaní a požívání alkoholických nápojů na venkovních nádražních lavičkách je také častým jevem. Možná by stálo za úvahu zařídit častější dohled MP na vlakovém nádraží a v jeho okolí.
S pozdravem
Jan Kabelka
Odpověď - 31.01.2018 09:26:40
Vážený pane Kabelko, děkuji Vám za připomínku a sděluji Vám, že jsem ji obratem předal velitelce Městské policie Příbram s přípisem, aby situaci na nádraží nechala monitorovat. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
26.01.2018 14:29:33 - Vladimír Andrš
Vážený pane starosto,
uživatelé hlídaného parkoviště na Drkolnově dostali od hlídací služby výpovědi smluvního vztahu s tím, že hlídací služba končí na tomto parkovišti svojí činnost k 28.2.2018. Jaké má město záměry s tímto parkovištěm ? Děkuji za odpověď.
Odpověď - 01.02.2018 10:41:30
Vážený pane Andrši, řešením tohoto parkoviště se bude zabývat Rada města Příbrami na jednom z dalších jednání. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
22.01.2018 08:53:39 - Valerie
Dobrý den, pane starosto.Chtela bych se Vás zeptat.Vcera jsem byla nakupovat v Kauflandu a pan Kareš,tam ječel na paní na informacích,že zruší všechny autobusy do Kauflandu?Takhle se chová člověk, který je v zastupitelstvu Našeho města?Jeho arogantní chování je něco strašného.Navic jsem invalidní a pan Kareš do mě vrazil a ani se neomluvil.Takove lidi tam zaměstnavate???Zamyslete se nad tím.
Odpověď - 23.01.2018 09:31:13
Vážená paní Valerie, Ing. Kareš je zastupitel města, byl zvolen občany města Příbram a této funkce jej nelze zbavit, byť by se choval jakkoli. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
21.01.2018 21:28:45 - František
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy zmizí z Husovy ulice ty staré koleje. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 22.01.2018 09:46:53
Vážený pane Františku, silnice v Husově ulici je pod správou Ředitelství silnic a dálnic, se kterým je intenzívně jednáno. Navíc, kolejiště má svého majitele, který rovněž musí dát k odstranění svůj souhlas. I přes tyto obtíže věřím, že k nápravě dojde v letošním roce. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
20.01.2018 19:51:53 - Kuchyňková
Dobrý den, chci se zeptat, jestli se už ví, co bude místo supermarketu Albert v ulici Čs. Armády. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 22.01.2018 09:16:24
Vážená paní Kuchyňková, objekt bývalého Alberta a ani pozemek pod ním není v majetku města Příbram a nemáme proto na jeho osud žádný vliv. Omlouvám se, že nemohu podat příznivější zprávu a přeji krásný den. Jindřich Vařeka, starosta města.
19.01.2018 15:42:33 - Eva
Dobrý den, chtěla jsme se zeptat kam se obrátit ohledně toho, že se v Příbrami množí případy kdy si lidé berou své psy do restaurací. Z hygienického hlediska mi to nepřijde vhodné. Dějin za odpověď.
Odpověď - 23.01.2018 09:33:35
Vážená paní Evo, dovoluji si Vám na uvedený dotaz přeposlat stanoviska Odboru životního prostřední a Obecního živnostenského úřadu. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 23.01.2018 09:47:14
Stanovisko Ing. Hauptmanna, vedoucího Obecního živnostenského úřadu a Ing. Walenky, vedoucího Odboru životního prostředí: Uvádíme kontakt na orgán hygienické stanice, na který je možné se obracet v případech problémového výskytu zvířat v restauracích. Kontakt: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram U Nemocnice 85, 261 01 Příbram, oddělení hygieny výživy, telefon č. 318 629 312. Je však nutné podotknout, že tuto problematiku žádný předpis neřeší. Restaurace se podle hygienických předpisů dělí na zázemí a odbytovou část. Do zázemí, kde se připravuje jídlo, samozřejmě žádné zvíře nesmí. Jinak je věcí provozovatele, zda zvířata do odbytové části pustí či nikoliv. Ing. Ota Hauptmann, vedoucí Obecního živnostenského úřadu, tel.: 318 402 530, Ing. Petr Walenka, vedoucí Odboru životního prostředí, tel. 318 402 474.
17.01.2018 16:49:34 - Karel
Pane starosto prosím ,rubrika Příbram živě- přenáší webové kamery s živým přenosem z Příbrami.

dříve byla kamera v jiráskových sadech natočena na celý prostor jiráskových sadů.. momentálně je natočena pouze k restauraci v Tržnici...mohl by jste zajistit nápravu aby kamera mířila opět na celé Jiráskovy sady jako dříve.Děkuji
Odpověď - 19.01.2018 11:58:34
Vážený pane Karle, omlouvám se předem, že v této věci Vám nemohu vyhovět, neboť se nejedná o kamery města Příbram. Mohu Vás pouze odkázat na soukromého vlastníka, kterým je společnost Internet Pb, e-mail: info@pb.cz. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
16.01.2018 23:23:42 - František
Vážený Pane starosto, chci se zeptat na kdy máte naplánovanou schůzku ze zástupci Ropidu.děkuji

A poté bych vás chtěl poprosit o podání informací. .jak a kdy bude integrace probíhat. Děkuji
Odpověď - 17.01.2018 08:22:04
Vážený pane Františku, mohu jen citovat svoji starou odpověď, kterou jsem Vám již zaslal: V průběhu měsíce ledna by měla proběhnout další schůzka se zástupci ROPIDu. Na ní by měl být předložen již konkrétní návrh integrace. V tuto chvíli bohužel nemáme žádné jiné informace. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
16.01.2018 18:57:46 - Ing. Miloš KŘEMEN
Proč nemáte kompresorovou stanici na zkapalnění zemního plynu když Praha nejen jezdí na zemní plyn, ale umí využít teplo a vyrábět elektřinu. Mohu poradit detaily čerpací stanice a využití firmou Linde která pracuje s plyny.
Odpověď - 17.01.2018 08:27:02
Vážený pane inženýre, přiznávám se bez mučení, že téma, které jste nadhodil, mne překvapilo. Doposud mě nenapadlo přemýšlet o tom, že by město mělo být investorem projektů typu čerpací stanice. Domnívám se, že u měst velikosti města Příbram je to velice neobvyklé, ale rád se nechám vyvést z omylu. Prosím o podrobnější informaci na můj e-mail jindrich.vareka@pribram.eu. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
1 |…| 47