Školství

Školy a školská zařízení zřízená městem

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s podmínkami odeslání otázky
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
18.04.2018 10:03:32 - Rodič
Dobrý den, reaguji na dotaz ohledně přijímání dětí do 1.třídy. To, že je stanovení kritérií pro přijímání dětí zcela v kompetenci ředitele je jasné, ale proč ředitelé škol tato kritéria nezveřejňují na svých webových stránkách? Mé dotazy směřují na vedoucí odboru školství: Monitorujete za zřizovatele tuto skutečnost? Máte k dispozici od všech ředitelů tato kritéria? Jak zřizovatel zajišťuje transparentnost a spravedlivost přijímání dětí do 1.tříd? Děkuji za odpověď.
Odpověď - 20.04.2018 07:24:54
Dobrý den, kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky máme k dispozici od všech ředitelů škol zřizovaných městem Příbram. Školy je zveřejňují na svých webových stránkách nebo jsou s nimi rodiče dětí seznámeni při zápisu, a to buď písemně - informací vyvěšenou přímo ve škole - nebo ústně. Ředitelé škol musí samozřejmě dodržovat kritérium vyplývající ze školského zákona, a to je kritérium spádovosti. Ve městě Příbram je spádovost základních škol stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 4/2016 ze dne 5.9. 2016 tak, že školský obvod všech základních škol zřízených městem Příbram tvoří katastrální území Příbram (Příbram I, Příbram II, Příbram III, Příbram IV, Příbram VIII, Příbram IX), katastrální území Březové Hory (Příbram VI, Příbram VII), katastrální území Zdaboř (Příbram V), katastrální území Brod u Příbramě, katastrální území Bytíz, katastrální území Kozičín, katastrální území Lazec, katastrální území Orlov, katastrální území Zavržice a katastrální území Žežice. Ke druhé části Vašeho dotazu Vám sděluji, že jsme až doposud žádnou stížnost na netransparentnost či nespravedlivost při přijímání dětí do 1. tříd neobdrželi. Pokud jste se s tímto problémem setkal/setkala, budu velmi ráda, když se na nás se svým konkrétním podnětem obrátíte. Ing. Lea Enenkelová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
12.04.2018 08:13:17 - Jana
Vážená paní Holá,
pokud se přihlásí více dětí, než je nejvyšší povolený počet, a všechny děti budou ze spádové oblasti, jak může ředitel školy vybrat, kteří žáci budou přijati?
Odpověď - 16.04.2018 08:18:04
Dobrý den, vzhledem k tomu, že stanovení kritérií pro přijímání dětí je zcela v kompetenci ředitele školy, doporučuji obrátit se s dotazem přímo na ředitele jednotlivých škol. Mgr. Věra Holá
08.04.2018 17:30:51 - Jana
Dobrý den,
jak se postupuje v případě, že se na ZŠ v době zápisu přihlásí více dětí než je kapacita školy?
Odpověď - 11.04.2018 10:51:57
Dobrý den, nejvyšší povolený počet žáků školy zapsaný ve školském rejstříku nemůže být v žádném případě překročen. Pokud zájem rodičů o zápis dětí do 1. tříd je vyšší než kapacitní možnosti školy, ředitel přednostně přijme žáky ze spádové oblasti školy (v případě všech příbramských základních škol je spádovou oblastí území města Příbram včetně Březových Hor, Brodu u Příbramě, Bytízu, Kozičína, Lazce, Orlova, Zavržic a Žežic). Rodičům, jejichž žádostem o přijetí nebylo vyhověno, může ředitel doporučit jinou školu, na kterou se lze obrátit. Mgr. Věra Holá, Odbor školství, kultury a sportu
17.02.2018 14:29:51 - Marie
Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde bych mohla získat nějaké informace o odkladu závěrečné zkoušky na učilišti, kdy dcera je ve 3. ročníku, v květnu má dělat závěrečné zkoušky a je těhotná a necítí se dobře a ze zkoušky by se chtěla omluvit a požádat o odklad na květen 2019, případně o přerušení studia do srpna 2019, že by odchodila znovu 3. ročník a v roce 2020 si udělala všechny závěrečné praktické i písemné zkoušky, Děkuji za radu, kam bych se měla s tímto dotazem obrátit.
Odpověď - 19.02.2018 09:37:56
Dobrý den, s Vaším dotazem je třeba se obrátit přímo na školu, kterou Vaše dcera studuje, případně na Odbor školství, mládeže a sportu Středočeského kraje, který metodicky řídí střední školy ve Středočeském kraji a je také odvolacím orgánem v případě odvolání proti rozhodnutí školy. Mgr. Věra Holá, Odbor školství, kultury a sportu
30.10.2017 07:40:14 - Ivana P.
Dobrý den,
v pátek dopoledne se v Příbrami konala každoročně pořádaná akce k uctění výročí vzniku Československa. Součástí programu bylo položení věnců k Zámečku – Ernestinum. Paní Enenkelová účastnila jste se této akce osobně za Odbor školství, kultury a sportu nebo jste někoho z tohoto odboru pověřila? Děkuji za odpověď.
Odpověď - 30.10.2017 08:03:22
Dobrý den paní Ivano, ano, tohoto slavnostního aktu jsem se osobně zúčastnila společně se svou kolegyní, která byla pověřena organizačním zajištěním této akce. Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
10.10.2017 15:27:31 - Sigi
Dobrý den. Chtěl jsem se jenom zeptat, zda město plánuje nějaké akce na 28.10.17 a na 11.11-17 dne válečných veteránů. Děkuji.
Odpověď - 11.10.2017 08:10:25
Vážený pane, město Příbram má naplánovaný pietní akt k uctění výročí vzniku samostatného československého státu a to 27. 10. 2017. Program: 10:00 hod. – položení věnců k památníku u Zámečku – Ernestina 10:30 hod. – položení věnců k památníku na náměstí Hynka Kličky v Příbrami VI – Březových Horách (odvoz autobusem od Sokolovny, ul. Gen. Tesaříka) S pozdravem Bc. Dagmar Bětíková, OŠKS
26.09.2017 10:43:20 - Jaroslava Černá
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na slib ohledně mateřské školy Jana Drdy-konkrétně odloučeného pracoviště Žežická. Při otvírání školky, bylo slíbeno postupné doplňování herních prvků na zahradě a doplňování vybavení a pomůcek do jednotlivých tříd. Chodíme do této školky již od úplného začátku(nyní již s druhým dítětem),ale za tu dobu bylo na zahradě vybudováno jen několik prvků(max. 5) a jeden altánek(cca pro 20 dětí). Přijde mi to dosti nespravedlivé a dosti málo pro cca 120 dětí,které se nemají kam jinam schovat před sluníčkem. V jiných školkách se budují nová hřiště a zde stále nic. Každý nový školní rok jen sliby.Plánujete něco postavit na zahradě nebo doplnit nové pomůcky do tříd? Děkuji za odpověď určitě nejsem sama koho toto zajímá.
Odpověď - 02.10.2017 10:11:07
Dobrý den, k Vašim dotazům týkající se MŠ Jana Drdy (odlouč.prac.Žežická) Vám sděluji následující: Dle vyjádření Ř MŠ Jana Drdy jsou pomůcky pravidelně doplňovány. Na zahradě bude doplněno několik herních prvků (velké množství herních prvků není možné, nebyl by prostor pro hraní dětí - zahrada není tak veliká). Děti z pracoviště Žežická mohou taktéž využívat zahradu u MŠ Jana Drdy. Bc. Marta Pávková, odbor školství, kultury a sportu
21.09.2017 17:00:50 - Eva
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli je nějaká daná teplota ve školce na kterou mají být vyvolené třídy. Připadá mi, že je moc přetopeno a děti jsou pak často nemocné. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 25.09.2017 16:34:05
Dobrý den, k Vašemu dotazu sděluji následující: dle Vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů je průměrná hodnota výsledné optimální teploty učebny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu 22 +/-2 °C (přičemž max. teplota je 28 °C). Bc. Marta Pávková, odbor školství, kultury a sportu
18.09.2017 19:29:13 - Jelinkova
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat zda je možné aby dítě navštěvovalo dvě mateřské školy ve vašem městě současně. Děkuji za odpověď. Jelinkova
Odpověď - 19.09.2017 10:42:22
Dobrý den, reaguji na Váš dotaz k docházce dítěte do 2 MŠ současně. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, zákl., a stř., vyšším odb. a iiném vzděl. (školský zákon) neomezuje počet MŠ, do kterých je dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Bc. Marta Pávková, odbor školství, kultury a sportu
14.09.2017 19:57:44 - Eva
Dobrý večer, můžete zveřejnit počty žáků základních škol za poslední 3 roky? Děkui Eva
Odpověď - 19.09.2017 08:01:00
Dobrý den, k Vašemu dotazu zasílám následující informace: Počty žáků příbramských ZŠ ve školních letech 2014/15, 2015/16, 2016/17 a 2017/18: ZŠ pod Svatou Horou 525, 523, 569, 576 ZŠ Březové Hory 425, 415, 450, 451 ZŠ Bratří Čapků 304, 340, 356, 427 ZŠ Jiráskovy sady 564, 567, 557, 574 ZŠ 28. října 627, 645, 661, 685 ZŠ Školní 727, 745, 755, 789 Waldorfská ZŠ 183, 183, 199, 205 Celkem 3355, 3418,3547,3707 Mgr. Věra Holá, odbor školství, kultury a sportu
26.08.2017 06:52:28 - Eva
Dobrý den, chtěla jsme se zeptat kde dohledám volná místa asistenta pedagoga. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 30.08.2017 07:53:59
Dobrý den, s dotazem na volná místa asistenta pedagoga se obracejte přímo na ředitele jednotlivých škol. Kontakty nejdete na adrese http://pribram.eu/zivot-ve-meste/skoly-a-skolky.html Mgr. Věra Holá, odbor školství, kultury a sportu
18.04.2017 07:09:47 - Sigi
Dobrý den. chtěl jsem se zeptat, jaké akce město plánuje na květen 2017, v rámci oslav osvobození.Děkuji.
Odpověď - 19.04.2017 08:13:11
Dobrý den, na květen jsme připravili tradiční "Pietní akt" k výročí "Dne osvobození", který se uskuteční 5. května. Program: 10:00 – odjezd autobusem od budovy MěÚ Příbram, čp. 19 k památníku na Hvězdičce 10:15 - položení věnců k památníku u památníku na Hvězdičce 10:30 - položení věnců na Příbramském hřbitově, 11:00 - položení věnců na Březohorském hřbitově. A dále se 13. 5. uskuteční "PŘIPOMÍNKA BITVY U SLIVICE 1945". Program začíná od 10:00. Bc. Dagmar Bětíková, vedoucí odd. kultury a sportu
05.02.2017 17:16:18 - Kozáková
Dobrý den,zajímalo by me jestli v nejbližší době budou vyhlášeny konkurzy na místa ředitelek mateřských škol-vim,že některým ředitelkám končí funkční období.Děkuji za odpověd.
Odpověď - 07.02.2017 14:18:03
Dobrý den paní Kozáková, konkurs/y na pracovní místo/a ředitelky/ředitelek MŠ vyhlášeny nebudou. Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
11.01.2017 19:11:07 - Eva
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy bude vyvěšen seznam školek otevřených o letních prázdninách. Děkuji
Odpověď - 12.01.2017 07:58:23
Dobrý den paní Evo, prázdninový provoz bude stanoven po dohodě mateřských škol se zřizovatelem. Zveřejněn bude s dostatečným předstihem, během měsíce března 2017. Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
11.01.2017 16:50:21 - Alena Kozáková
Dobrý den,
chtěla bych touto cestou městu poděkovat za svůj přístup a péči ve vzdělávání. Je to jedna z nejdůležitějších součástí pro utváření zdravé společnosti a budoucnosti. A velmi oceňuji, že vedle "klasických" škol je městem podpořeno i waldorfské vzdělávání, které je ve světě váženou alternativou, jejímž cílem je zdravá samostatně myslící bytost, která získané znalosti umí aplikovat i v životě. Bohužel ne všude jsou pro vedení města priority stejné a proto považuji za důležité to zmínit a poděkovat i veřejně.
11.01.2017 16:43:49 - Jana Muzikářová
Dobrý den,ráda bych věděla kdy proběhne zápis do mateřských škol.Slyšela jsem,že v květnu prosím mužete upřesnit datum Děkuji a hezký den.
Odpověď - 12.01.2017 07:50:12
Dobrý den paní Muzikářová, zápis do mateřských škol proběhne v období 2. – 16. května 2017. Přesný termín bude stanoven po dohodě mateřských škol se zřizovatelem a bude zveřejněn obvyklým způsobem a s dostatečným předstihem. Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
17.12.2016 21:13:50 - Eva
Dobrý den,
prosím o laskavé sdělení, zda již proběhl konkurz na ředitele Waldorfské školy Příbram a kdo byl ředitelem této školy jmenován.
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 27.12.2016 12:44:33
Dobrý den, konkurs proběhl začátkem prosince. Rada města jmenovala ředitelem školy Mgr. Roberta Žáka. Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
12.12.2016 07:12:35 - král Kašpar
Dobrý den, uskuteční se 6.1.2017 Tříkrálový průvod ve stejné podobě jako vloni ?
Odpověď - 13.12.2016 08:01:03
Dobrý den, Tříkrálový průvod se uskuteční v pátek 6.1.2017 ve stejné podobě jako v předchozích letech. Dagmar Janoušková, odbor školství, kultury a sportu
06.11.2016 18:39:21 - Jitka Panochová
Dobrý den, na jednání osadních výborů se zástupci města mi bylo doporučeno, že se mohu obrátit na odbor kultury, který spolu s městskými lesy zajišťuje vánoční stromky. Pokud je to možné, prosím o jeden vánoční strom pro osadu Jerusalem kolem 8 m. Děkuji, Jitka Panochová - předsedkyně OV Jerusalem
Odpověď - 08.11.2016 15:05:36
Vážená paní Panochová, Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Příbram zajišťuje vánoční stromečky prostřednictvím Technických služeb města Příbram pouze pro potřeby škol a školských zařízení v Příbrami. S pozdravem Mgr. Věra Holá, odbor školství, kultury a sportu
24.10.2016 07:31:16 - Sigi.
Dobrý den. Plánuje město Příbram nějakou akci na 11.listopadu 2016, ke dni válečných veteránů? Děkuji.
Odpověď - 24.10.2016 09:13:37
Dobrý den. Na den válečných veteránů dne 11.11. město Příbram akci neplánuje. Město Příbram organizuje pravidelné setkání u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu dne 27.10.2016. Podrobnější program akce najdete zde: http://www.pribram800let.cz/program/akce/setkani-u-prilezitosti-vyroci-vzniku-samostatneho-ceskoslovenskeho-statu. S pozdravem V. Šťastná, odbor školství, kultury a sportu.