Životní prostředí

Povolování kácení dřevin, nakládání s vodami (odběr vody ze studní, vypouštění vod), odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, vydávání rybářských lístků, lesů, týrání zvířat, ovzduší a nakládání s odpady. Podněty týkající se údržby veřejné zeleně ve městě Příbram směřujte přímo na Technické služby Příbram.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s podmínkami odeslání otázky
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 17  
16.11.2017 18:35:57 - Ludmila Poslední
Mohu uřezat suché větve dubů a zkrátit větve které přesahují přes plot naší zahrady na náš pozemek a při větru se lámou,padají a ohrožují zdraví,život a majetek ?Je potřeba k tomu povolení?
Na zahradě trávíme hodně času s vnoučaty a ty duby jsou opravdu nebezpečné.V říjnu k nám spadla velká,suchá větev o průměru 15cm.
Duby rostou asi 1,5 metru od plotu na okraji strouhy ve které je voda takže mají kořeny vlastně ve vodě a proto prosychají a uhnívají.Nechci porazit celé stromy ale aspoň suché větve a ty,které hodně přesahují k nám a jsou nebezpečné.Jedná se o 2 stromy.
Děkuji za odpověď.L. Poslední
Odpověď - 20.11.2017 11:17:39
Vážená paní Poslední, z Vašeho dotazu vyplývá, že stromy nerostou na Vašem pozemku, ale na pozemku souseda. Z toho vyplývají Vaše možnosti dané občanským zákoníkem. Péče o stromy je primárně povinností vlastníků. Pokud na sousedním pozemku rostou stromy, které mají v koruně větší suché větve, jejichž pádu se obáváte, doporučuji vyzvat vlastníka k jejich odstranění. Pokud tak vlastník neučiní v přiměřené době poté, co ho soused (tedy Vy) požádal, "smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu"(§ 1016 odst. 2 občanského zákoníku). K vlastnímu řezu se žádné povolení nevydává, je třeba ale myslet na to, že strom nesmíte řezem poškodit. Rozsáhlejší řezy proto vždy doporučujeme svěřit do rukou odborníků na řez dřevin. V případě zájmu Vám můžu na mail poslat kontakty na arboristické firmy působící v našem regionu. Běla Komancová, OŽP, bela.komancova@pribram.eu, tel. 318402478
20.10.2017 12:46:00 - Jiří
Dobrý den,
nedaří se mi zjistit informaci o kompostérech zdarma, kdy město je nabízelo myslím v květnu. Zažádali jsme o ně prostřednictvím formuláře na Webu města. Prosím o informaci, v jakém stavu je tato záležitost. Děkuji
Odpověď - 23.10.2017 11:11:47
V létě podalo město Příbram žádost o dotaci na pořízení celkem 828 ks kompostérů. Doposud jsme neobdrželi informaci o tom, zda byla naše žádost úspěšná, tuto zprávu by měl poskytovatel dotace zveřejnit do konce tohoto roku. Až se dozvíme, zda jsme uspěli, budeme informovat o dalším postupu všechny zájemce, kteří odevzdali vyplněný dotazník. Předpokládáme, že v případě úspěchu žádosti by k distribuci kompostérů mezi obyvatele došlo na jaře roku 2018. Mgr. Jan Novotný, odbor řízení projektů a dotací, 318 402 365, jan.novotny@pribram.eu, kompostery@pribram.eu.
11.10.2017 21:01:02 - Věra Splítková,Žežice
Dobrý den, prosím o informaci:mají noví majitelé stavebních pozemků podél silnice do Žežic vpravo (pod K-farmou)povoleno kácet stromy u silnice?Jeden javor už uřezali.Přijde tak obec o celé stromořadí?Nejde najít jiné řešení?
Děkuji.
Odpověď - 13.10.2017 12:27:13
Vážená paní Splítková, v uvedené lokalitě jsme povolili kácení několika stromů z důvodu výstavby RD. Pokud Vás zajímají podrobnosti, můžete nahlédnout do spisu na našem úřadě (v úřední dny nebo po telefonické domluvě). Kácení Vámi uvedeného javoru nevyžadovalo naše povolení. Běla Komancová, OŽP, tel. 318 402 478, bela.komancova@pribram.eu
02.10.2017 19:15:23 - Vlasta
Dobrý den, dne 25.9.2017 jsem žádala technické služby o provedení deratizace u Horní Obory. Dne 26.9.2017 mi odpověděl Ing. Mácha, že mou žádost předal vám, tedy oboru životního prostředí.Shodou okolností jsem zjistila, že stejný den, tedy 25.9.2017 učinila paní Kozohorská obdobný dotaz na místostarostu. 26.9.2017 jí odpověděl Mgr. Švenda, že její žádost postoupil vašemu odboru. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne jsem nenašla na netu ani odpověď na mou žádost, ani odpověď na dotaz paní Kozohorské, obracím se tedy přímo na vás s dotazem, jak hodláte přemnožení potkanů, kteří běhají kolem altánku i v denní době, řešit. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 05.10.2017 07:44:25
Paní Vlasto, tak jak již uvedl pan místostarosta - byla provedena prohlídka místa a byla zahájena deratizace. Ve věci škodlivých hlodavců na veřejném prostranství města se napříště můžete obracet přímo na OŽP - tel. 318 402 474, ozp@pribram.eu. Děkuji. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
02.08.2017 21:50:21 - Jana
Dobrý den, děkuji za informaci a vysvětlení stavu Čekalikovského rybníčka. Takže shrnuto - za současného majetkového stavu s tím nelze nic dělat.
Odpověď - 04.08.2017 13:05:38
Na jednom z nejbližších jednání zastupitelstva města by měl být bod týkající se převodu tohoto rybníka do vlastnictví města. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
26.07.2017 20:20:16 - Zdeněk
Dobrý den,nevím koho se mám zeptat. Ale nevíte jak dopadla anketa o kompostérech,kterou město vyhlásilo? Budou kompostéry a případně kdy? Děkuji.
Odpověď - 31.07.2017 08:48:39
Město Příbram již podalo žádost o dotaci na pořízení celkem 828 kompostérů, ovšem o tom, zda jsme uspěli, se dozvíme přibližně v listopadu 2017. V případě úspěchu žádosti by k distribuci kompostérů mezi zájemce, kteří vyjádřili svůj zájem v anketě, došlo na jaře roku 2018. S pozdravem. Mgr. Jan Novotný, odbor řízení projektů a dotací, 318 402 365, jan.novotny@pribram.eu.
24.07.2017 13:37:57 - Tomáš Tesařík
Dobrý den. cca. před třemi týdny jsem se dotazoval,zda pes přepravovaný v osobním výtahu obytného věžového domu by měl mít nasazen náhubek.Zda se jedná o stejný režím jako při přepravě zvířete MHD. Do ndešního dne se mi nedostalo odpovědi.
Odpověď - 31.07.2017 08:44:42
Dobrý den, pohyb psů v bytovém domě, ale i v MHD nelze upravit v obecně závazné vyhlášce obce. Pravidla pohybu psa ve výtahu nutno hledat v případném dokumentu samotného bytového domu - např. domovní řád. S pozdravem. Petr Walenka, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
23.07.2017 17:27:41 - Milan Turek
Dobrý den.
V pátek 21.7.2017 jsem zjistil že někdo založil černou skládku zhruba na úrovni hranic katastru města Příbram a obce Háje. Umístění černé skládky (nebezpečný odpad z nějaké autoopravny, plastové, kovové díly, elektronika z aut, nádrže apod.)je u polní cesty před lesem směrem na Háje.Po minutí Haťské chalupy je před lesem doprava vedoucí polní (lesní) cesta a po cca 80m se nalézá skládka. Skládka musela vzniknout v rozmezí mezi 19.-21.7.2017, před 19.7.2017 tam nebyla.
Věc jsem nahlásil v pátek na městskou polici Příbram, fotodokumentaci mám k dispozici.
Dá se s tím něco dělat?
Odpověď - 31.07.2017 08:23:24
Děkujeme za informaci, věc prověříme. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
11.07.2017 13:51:16 - Milan
Dobrý den,
všiml jsem si, že je zavřená cyklostezka za Brodem. Začínají tedy práce na odklízení hald? Pokud ne, kdy začnou? Děkuji
Odpověď - 31.07.2017 08:33:43
Otázka likvidace hald je během na dlouhé trati. Výsledek, včetně termínu případné odtěžby lze nyní jen těžko odhadnout. Pokud by DIAMO prosadilo svoji variantu odtěžení a centrální likvidace, jednalo by se o několik let příprav. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
10.07.2017 15:03:45 - Jana
Dobrý den, voda, která vytéká z Čekalikovského rybníka a teče do potoka, nechá se nazvat ještě vodou? Jak je to z kvalitou přítoku do tohoto rybníčku? Není to již spíš močůvka? Proto také potok smrdí na dálku a sednout si na lavičku u cyklostezky z důvodu zápachu nelze! Vím, že rybníček nepatří Městu, ale kvalitu životního prostředí by jsme měli udržovat snad všichni.
Odpověď - 02.08.2017 08:03:08
Čekalikovský rybník je malá vodní nádrž, která je napájena nátokem ze Sázkovského potoka. Toto napájení co do průtokových parametrů je značné závislé na průtoku tímto potokem. Kolem vlastního rybníka v současné době roste výrazný porost listnatých stromů. Spad z tohoto porostu představuje biomasu, která je dlouhodobě ve vodní nádrži ukládána. V současné době je již tato vrstva biomasy natolik silná a kompaktní, že dochází k vyhnívání této biomasy, a to bez přístupu kyslíku. Produktem tohoto vyhnívání jsou i různé formy plynného dusíku, které jsou z části rozpustné ve vodě a z části z vody unikají. Tento jev je vždy zvýrazněn zaledněním (není přístup vzdušného kyslíku přes vodní hladinu). Při kontrolách, které jsme zde prováděli nebyl zjištěn žádný únik splaškových vod z městské kanalizace do prostoru Čekalikovského rybníka. Jaromír Fajrajzl, odd. vodního hospodářství, 318 402 482, jaromir.fajrajzl@pribram.eu.
09.07.2017 11:22:56 - Richard Soukup
Dobry den, chteli bychom na zahrade rodinneho domu porazit nekolik jehlicnatych stromu. Muzete nam prosim rict zda jsou nejake podminky ktere musime pri kaceni dodrzet? Mame namysli velikost stromu, rocni obdobi atd. Za odpoved dekuji.
Odpověď - 31.07.2017 09:55:17
Vážený pane Soukupe, velmi zjednodušeně lze říct, že pro kácení stromů nepotřebujete povolení, pokud ve výšce 130 cm mají obvod kmene do 80 cm. Pokud je obvod větší, je třeba požádat místně příslušný obecní úřad o povolení kácení. Kácení se povoluje zpravidla v období vegetačního klidu (od 1. 10. do 31. 3.). Více informací včetně žádosti najdete na http://pribram.eu/potrebuji-vyridit/povoleni-kaceni-drevin-rostoucich-mimo-les.html. Běla Komancová, OŽP, tel: 318 402 478, bela.komancova@pribram.eu
16.06.2017 18:49:21 - Petr
Dobrý den, jak je možné, že je letos tak špatná voda v Příbramském potoku u Albertu?Je to vysloveně močůvka.
Nedošlo zde k nějaké ekologické havárii?
Děkuji za odpověď
Odpověď - 26.06.2017 16:02:40
Petře, o ekologické havárii nevíme. Máte pravdu, že voda je za určitých situací nevábná. Mám na mysli stav minimálního průtoku Příbramského potoka a závady v oddělovacích objektech městské kanalizace (v prostoru Rynečku jsou taková dvě vyústění). Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu
22.05.2017 18:43:13 - Havelka
Dobrý den, chci si pořídit tři včelstva a usadit je do lesa, který podle katastru patří městu Příbram. Bylo by toto možné a co mám pro to případně udělat (jestli bude zapotřebí nějaká smlouva, jestli budete chtít nájemné atd.), kam a na koho se obrátit?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď - 23.05.2017 08:21:02
Pane Havelko, v této věci se můžete obrátit na odbor správy majetku, odd. majetkoprávní. tel: 318 402 297. S pozdravem. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
25.04.2017 09:17:44 - Smejkalová
Dobrý den, prosím o sdělení důvodu pokácení dvou jírovců v ulici Žežická (roh s ulicí prof. Karla Pobudy). Děkuji, Smejkalová
Odpověď - 26.04.2017 07:37:56
Jednalo se o dřeviny ve zhoršeném zdravotním stavu, se sníženou perspektivou do budoucna. V důsledku zásahů v minulosti (vyvětvení větví velkých rozměrů) měly četné dutiny napadené hnilobou, vyhnilý kmen. Rostly vykloněné nad frekventovanou komunikaci a nebylo možné zajistit jejich provozní bezpečnost. Kácení jsme povolili na žádost správce zeleně – technických služeb. Běla Komancová, OŽP, tel: 318 402 478, bela.komancova@pribram.eu
31.03.2017 07:09:33 - René
Dobrý den,mám dotaz proč se nebezpečné topoly odstraňují jen na Slunné ulici když taky ohrožují řidiče a chodce na ulicích Žežická,Žižkova,Rožmitálská a Flusárna. Tam taková koncentrace ve Slunné ulici jak aut tak chodců není více by to spíše potřebovali tito ulice nebo hlavní tahy kde se pohybuje více vozidel a chodců a to je Žižkova.Žežická,Rožmitálská a Flusárna tam více ohrožují tito topoly, které jsou tak v nedobrém stavu a nic se tam s nimi neděje aby se taky pokáceli jako ve Slunné ulici. Až na těchto místech dojde k nějaký škodě nebo újmě na zdraví pak se to bude řešit.
Odpověď - 03.04.2017 14:43:00
Dobrý den, děkujeme za zaslaný dotaz. Topoly rostou na mnoha místech v Příbrami a rozhodně nelze tvrdit, že by byly všechny nebezpečné. Vždy záleží na konkrétní situaci a okolnostech. Odbor životního prostředí ve vztahu ke kácení vystupuje jako orgán státní správy a povoluje kácení dřevin určitých charakteristik na základě žádosti, kterou podává vlastník pozemku. Na vlastníkovi pozemku je zodpovědnost za stromy na něm rostoucí, na vlastníkovi pozemku je i posouzení, zda stromy jsou či nejsou nebezpečné. Odbor životního prostředí neumí kácení stromu nařídit, kácení vždy musí vycházet (vyjma havarijních stavů) z vůle vlastníka. Proto dotaz proč se kácí či nekácí ten či který strom je třeba adresovat na vlastníka pozemku. Většina pozemků na veřejném prostranství v Příbrami je ve vlastnictví Města Příbram, správu veřejné zeleně vykonávají a žádosti o povolení kácení podávaní Technické služby města Příbrami. Tak tomu bylo i v případě Slunné ulice. Pozemky na dalších lokalitách, které zmiňujete v dotazu, však vlastní různí vlastníci, nejenom Město Příbram. Pokud víte o nějakých konkrétních stromech, které je potřeba pokácet z bezpečnostních důvodů, kontaktujte prosím vlastníka těchto stromů. Případně se stavte na našem odboru, kde Vám pomůžeme vlastníka najít a pokud se bude skutečně jednat o zvláště nebezpečný strom, pak jej na tuto skutečnost sami upozorníme. Běla Komancová, referentka OŽP
06.03.2017 12:31:13 - Hauptmanová
Dobrý den, v minulých dnech došlo k pokácení dvou vzrostlých lip v obci Drahenice v místní části Račana. Lipová alej je chloubou obce a každého návštěvníka nadchne. Podle zbylých pařezů byly stromy zdravé. Prý se chystá další kácení. Mohu zjistit, kdo si jej objednal a kdo jej povolil a proč? Děkuji J. Hauptmanová.
Odpověď - 06.03.2017 15:11:32
Paní Hauptmanová, vlastníka pozemku (stromů) zjistíte rychle na webu (nahlížení do KN). Povolení ke kácení zpravidla vydává příslušný obecní úřad. S pozdravem Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
05.03.2017 19:07:13 - Sigi
Dobrý den. Mohu se zeptat proč byla pokácena lípa v Plzeňské ulici před vchodem č.63 jako jediná. Byla naprosto zdravá mohu doložit foto. Neříkejte že to chtěli občané. Znám pouze jednu občanku které by mohla jako stínit. Ale to jen proto aby viděla přes ulici na vchody kde se co děje a mohla D...t. Pokud se někoho zeptám tak s pokácením nesouhlasí!
Odpověď - 09.03.2017 10:37:02
Dobrý den. Značná část kmene této lípy byla bez kůry a bylo patrné napadení hnilobou. Strom byl vyhodnocen jako havarijní a jeho odstranění bylo oznámeno odboru životního prostředí. Přeji hezký den. P. Polívka, vedoucí stř. VZ
22.02.2017 19:45:36 - Jan
Dobrý den. Zajímalo by mě, jak je na tom Příbram se štěniceni a šváby v domech.Slyšel jsem,že to začíná být problém.Co s tím?
Odpověď - 23.02.2017 09:10:27
Pane Jane, k zodpovězení dotazu doporučuji kontaktovat Krajskou hygienickou stanici, pracoviště Příbram - tel. 318 622 055, do její kompetence tato oblast spadá. S pozdravem. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
21.02.2017 18:50:29 - Teodor.H
Dobrý den. Co můžu dělat když každý den čuchám smrad na Březových horách který se valí od souseda, který doma topí vším možným ta fotka je i na internetu jak se proti tomu můžu bránit.Je to deno deně. A pořát znečišťuje ovzduší.Děluji
Odpověď - 23.02.2017 09:05:37
Doporučujeme nejdříve souseda upozornit, že svým chováním obtěžuje své okolí zápachem a kouřem a informovat jej, že v případě, že bude nevyhovující stav přetrvávat, obrátíte se na příslušné správní orgány. Ve Vašem případě je to Městský úřad Příbram. V případě, že soused své chování nezmění, obraťte se s Vaším podnětem na Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí resp. na telefonní číslo 318 402 477 nebo e-mail: petr.milec@pribram.cz fax: 318 402 475, popř. nás osobně navštivte. Ing. Petr Milec, referent OŽP.
24.01.2017 14:43:43 - Vladimír Srnka
Dobrý den pane Chytka. Některé lesy v majetku města jsou z dost špatném stavu. Koráb, Čerťák, Padák a lesy na Drkolnově a nad fotbalovým hřištěm. Počítá se v letošním roce s nějakou udržbou? Děkuji!
Odpověď - 24.01.2017 18:00:52
Vážený pane Srnko, z důvodu přímé a rychlejší komunikace s Městskými lesy Příbram, Vám zasílám přímý kontakt na jednatele společnosti: Ing. František Chytka, telefon: 730 150 655, 604 210 067, e-mail: mlpribram@mlpribram.cz, web: www.mlpribram.cz. S pozdravem. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
1 |…| 17