Prostřednictvím tiskových zpráv Městský úřad Příbram zveřejňuje aktuální informace pro občany a média.

Oznámení o přerušení dodávky vody 8. 9. 2015

08.09. 2015 - 13:13
Právě jsme obdrželi oznámení o havárii vodovodního řadu v ulici Boženy Němcové, čp. 242, 252.


Letní dětský tábor byl letos ve znamení Asterixe a Obelixe, hasičů i vězeňských psovodů

20.08. 2015 - 09:41
Letní sociálně rehabilitační pobyt pro děti, který pravidelně pořádá město Příbram v rámci projektu prevence kriminality, proběhl 10. až 16. srpna.


Vezmi knihu, vrať knihu aneb Knihovna Jana Drdy míří na nádraží

20.07. 2015 - 12:50
Na českých nádražích se začaly objevovat regály s knihami. Cestující si mohou knížky zdarma půjčit na jízdu vlakem a po jejich přečtení je opět vrátit


Nevzali Vám dítě do první třídy? Dejte je do přípravky!

20.07. 2015 - 10:01
Je moje dítě zralé pro vstup do 1. třídy? Jak zvládne naše ratolest přestup mezi mateřskou a základní školou? Jak pracovat s předškolákem?


Další asistenti prevence kriminality

17.07. 2015 - 08:13
Rada města na svém včerejším jednání schválila navýšení počtu asistentů prevence kriminality o dvě pracovní místa.


Zástupci sociální prevence a kurately přednášeli na vězeňském semináři

13.07. 2015 - 11:15
Z celé vězeňské populace je kategorie mladistvých obviněných (od 15 do 18 let) a mladistvých dospělých obviněných (do 26 let věku) nejplastičtější.


Prokopská pouť letos připomněla výročí dosažení 1.000 m hloubky dolu Vojtěch

07.07. 2015 - 12:33
O víkendu 4. a 5. července 2015 proběhla v Příbrami tradiční hornická pouť u příležitosti svátku svatého Prokopa, křesťanského patrona horníků.


Zápůjčky z fondu oprav a modernizace (FOM)

07.07. 2015 - 11:12
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo vyhlášení 2. kola výběrového řízení na poskytování zápůjček z tzv. fondu FOM.


Městský program prevence kriminality – Příbram byla opět stoprocentně úspěšná

26.06. 2015 - 09:23
Město obdrží dotaci na projekty na několik projektů, s jednotlivými projekty a jejich výsledky Vás budeme postupně seznamovat.


Asistenty školil policejní psycholog

17.06. 2015 - 14:36
Asistenti prevence kriminality jsou „civilními“ zaměstnanci samosprávy. Občané města Příbrami je v našich ulicích mohou potkávat již více než rok


Návštěva v Táboře

16.06. 2015 - 13:04
Místostarostka města Příbrami Bc. Alena Ženíšková navštívila s ředitelem Pečovatelské služby Příbram Bc. Dušanem Strakulou a dalšími G-centrum Tábor.


Starosta přijal volejbalistky

16.06. 2015 - 08:36
Stříbrné volejbalistky již po druhé přinesly starostovi cenné medaile aneb Nezastavitelná parta z Příbrami.


Vernisáž výstavy

15.06. 2015 - 12:34
Přinášíme Vám tiskovou zprávu k výstavě Sám se skřivany/Česká lyrická krajina z přelomu 19. a 20. století


Jindřich Vařeka: Spojme síly a obnovme zašlou slávu prvorepublikových Brd

15.06. 2015 - 11:45
V jednání se starosty jsme za rok a půl urazili velký kus cesty, což se odrazilo v souladu, který při dnešním jednání s nimi panoval,


V pondělí 22. 6. 2015 se sejde Zastupitelstvo města Příbram

11.06. 2015 - 12:27
Srdečně Vás zveme na 8. zasedání Zastupitelstva města Příbram. Koná se 22. 6. 2015 od 17 hodin v jednacím sále na náměstí T. G. M. 121.


Mladí zdravotníci přijeli do Příbrami poměřit své dovednosti

29.05. 2015 - 12:10
V pátek 29. května 2015 se koná krajské kolo Soutěže mladých zdravotníků, a to v krásném přírodním areálu Nový rybník v Příbrami.


Novinka v DPS Hradební

27.05. 2015 - 11:15
Klienti příbramského domova s pečovatelskou službou ve Hradební ulici se již cítí bezpečněji, protože zde od 20. 4. fungují vrátní.


Turistický vláček letos pravidelně jezdit nebude

22.05. 2015 - 11:07
Rada města Příbrami na svém jednání dne 11. 5. 2015 provoz turistického vláčku - jako součást MHD - neschválila.


Aktuálně: turistické značení v budoucí CHKO Brdy

21.05. 2015 - 09:17
Je již všeobecně známo, že otevření Brd bude jednou z největších událostí v české turistice v příštím roce.


Divadlo bude tuto neděli patřit dětem již po deváté

21.05. 2015 - 09:01
Bohatý program připravují pro děti nejen zaměstnanci divadla, ale například i městští strážníci, hasiči, vojáci a mnozí další.


Dvořákova smyčcová kvarteta v podání Mucha Quartet rozezní Galerii Františka Drtikola.

19.05. 2015 - 12:24
Úspěšné slovenské kvarteto vystoupí na Hudebním festivale Antonína Dvořáka ve čtvrtek 21. května od 19 hodin v Galerii Františka Drtikola.


Svatba nad příbramským katastrem: Miliardář Karel Janeček se oženil ve vrtulníku

18.05. 2015 - 13:55
Příbramská matrika zažila netradiční svatbu. Známý miliardář a geniální matematik Karel Janeček si společně s Mariem Mhadhbi 1. 5. 2015 řekli své ano.


Náměty na zlepšení zóny Březohorského sídliště: od občanů jich přišlo na 7 desítek

12.05. 2015 - 14:28
Město Příbram v letošním roce dokončí realizaci Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště (IPRM).


V archivu byla slavnostně představena publikace o příbramské synagoze

12.05. 2015 - 10:09
Ve čtvrtek 7. května byla v příbramském Státním okresním archivu slavnostně představena publikace Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo.


Antonín Dvořák v duchovním souznění východu a západu spojuje několik druhů umění

11.05. 2015 - 17:07
Program prolíná dva významné a vrcholné Dvořákovy cykly – vokální cyklus Biblické písně a klavírní cyklus Poetické nálady.


Zahraniční partneři navštívili Příbram

05.05. 2015 - 11:33
Minulý týden navštívili u příležitosti zahájení Hudebního festivalu Antonína Dvořáka město Příbram zástupci partnerských zahraničních měst.


Knihovnu Jana Drdy dočasně povede Zdeňka Šmídová

05.05. 2015 - 11:24
Příbramskou Knihovnu od včerejšího dne dočasně vede Zdeňka Šmídová, která dosud pracovala v knihovně jako vedoucí knihovnického úseku a zást. ředitele


Město Příbram hledá odborného garanta, lékaře bez specifikace a zdravotníky na protialkoholní záchytnou stanici (PZS)

04.05. 2015 - 15:30
Kontaktní osobou pro zájemce o informace nejen k pracovním pozicím ochotně poskytne vedoucí OSVZ MěÚ Příbram Mgr. Robert Dikan.


Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo: křest publikace 7. května

04.05. 2015 - 08:58
Příbram si letos v dubnu připomíná také 140. výročí posvěcení příbramské synagogy, zdemolované v dubnu 1969.


Sekání trávy ve městě v roce 2015

30.04. 2015 - 10:16
Technické služby Příbram mají naplánované sekání trávy, přinášíme Vám informace o jednotlivých termínech.


Alena Ženíšková: systém bydlení musí být pro občany motivující

21.04. 2015 - 12:01
Město Příbram si nechává na základě výběrového řízení vypracovat Koncepci bydlení ve městě Příbram.


Orlíček - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

20.04. 2015 - 12:49
V rámci reorganizace a efektivního nastavení sociálních a zdravotních služeb v Příbrami navštívila místostarostka A. Ženíšková zařízení Orlíče, o.p.s.


Gymnazisté „na zkušené“ v poradně

17.04. 2015 - 10:03
Středeční dopoledne se v rámci školní akce Den prevence vydali příbramští studenti gymnázia z ulice Legionářů na exkurzi do Poradny města Příbram.


V Příbrami se sejdou starostové, aby jednali o založení Dobrovolného svazku obcí

17.04. 2015 - 09:31
22. dubna 2015 se v Příbrami uskuteční II. oficiální shromáždění představitelů obcí správního obvodu ORP (obce s rozšířenou působností) Příbram.


Další premiéra v Divadle A. Dvořáka

02.04. 2015 - 13:49
Komediální thriller současného amerického autora nás zavede do haly ne právě tradičního domu, ne právě tradičních manželů…


Konference byla úspěšná

02.04. 2015 - 13:33
Konference byla úspěšná, protože k jejímu zdárnému průběhu přispěla celá řada našich spolupracovníků, organizací a firem.


ŘSD zahájilo výstavbu rychlostní silnice R4 Skalka –křižovatka II/118

01.04. 2015 - 14:32
Důvodem realizace této stavby je odklonění dopravy mimo obec Dubenec a tím vytvoření podmínek pro bezpečnou a pohodlnou jízdu motorových vozidel.


Prezentace města Příbrami na veletrzích cestovního ruchu v roce 2015

01.04. 2015 - 14:27
Začátkem letošního roku se město Příbram zúčastnilo dvou významných akcí cestovního ruchu, které se v České republice v této oblasti konají.


Organizační řád Městského úřadu Příbram: změna k 1. 4. 2015

01.04. 2015 - 08:13
Rada města Příbrami na svém lednovém jednání schválila Organizační řád Městského úřadu Příbram platný k 1. 4. 2015.


Konference Brdy 27. - 28. 3. 2015

26.03. 2015 - 17:36
Velmi nás těší, že jste se rozhodli také prostřednictvím této námi uspořádané akce získat nové informace, vyměnit si zkušenosti.


Zastupitelstvo města Příbrami zřídilo osadní výbory

24.03. 2015 - 14:22
Osadní výbor Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Příbram VI - Březové Hory, Příbram IX - Nová Hospoda, Zavržice a Žežice.


Uzavírka místních komunikací

23.03. 2015 - 15:52
Přinášíme Vám Oznámení o uzavírce místní komunikace v rámci akce „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa“.


Zápůjčky z fondu oprav a modernizace (FOM)

12.03. 2015 - 14:42
Zastupitelstvo města Příbrami poskytuje tyto výhodné, nízkoúročené zápůjčky z Fondu oprav a modernizace vlastníkům obytných domů nebo bytů v Příbrami.


Vedoucí Městské realitní kanceláře PhDr. Věra Černá byla odvolána ze své funkce

10.03. 2015 - 09:10
Rada města Příbrami na svém včerejším mimořádném jednání odvolala ke dni 31. března 2015 z funkce vedoucí Městské realitní kanceláře PhDr. Věru Černou


Úklid komunikací po zimě startuje 16. března

09.03. 2015 - 11:29
První strojový úklid komunikací od inertního materiálu a dalších nečistot obvykle začíná koncem března a trvá do 19. týdne, kdy začíná blokové čištění


Příbram podpoří Tibeťany vyvěšením vlajky

09.03. 2015 - 10:37
Rada města Příbrami vyjádřila podporu mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Tibetská vlajka zavlaje na budově radnice v Tyršově ulici 10. března.


Terénní program Farní charity Beroun ve městě Příbram pokračuje

04.03. 2015 - 11:46
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku na výkon sociální služby Terénní program Farní charity Beroun pro město Příbram v roce 2015.


Protialkoholní záchytná stanice se chystá stěhovat do nových prostor

27.02. 2015 - 11:29
Příbramská protialkoholní záchytná stanice, která funguje pod správou městského úřadu od roku 1993, by mohla být brzy v areálu nemocnice na Zdaboři.


Příbramští zastupitelé odsouhlasili rozpočet pro rok 2015

25.02. 2015 - 10:04
V pondělí 23. února se od 16 hodin konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Příbrami. Jedním ze stěžejních bodů bylo schvalování rozpočtu města.


Rada města Příbrami dočasně jmenovala nového ředitele Pečovatelské služby

20.02. 2015 - 11:05
Rada města Příbrami na svém posledním jednání dočasně jmenovala do funkce ředitele Pečovatelské služby Bc. Dušana Strakulu.


Poradna města Příbram hledá posilu

10.02. 2015 - 10:15
K posílení našeho týmu nás vede výrazný nárůst žadatelů o službu a s tím spojené velké zatížení stávající pracovnice, říká Mgr. Robert Dikan.


Zlatý nuget Bečánova: závod testuje fyzičku i smysl pro humor účastníků

09.02. 2015 - 11:09
Jednou z mnoha akcí, které skvěle reprezentují region Příbramska a které k nám přivádí návštěvníky, je bezesporu Zlatý nuget Bečánova.


Starosta Příbrami: členství ve svazku bude pro obce přínosné

06.02. 2015 - 09:22
Smyslem vytvoření svazku je koordinace a zefektivnění aktivit, směřujících k zabezpečení rozvoje členských obcí.


Alena Ženíšková: Centrum sociálních a zdravotních služeb není žádný experiment

05.02. 2015 - 09:01
Města v naší republice, která se rozhodla sociální politiku ve svých městech převzít pod kontrolu, k takovému uspořádání již dávno přistoupila.


Zastupitelstvo nepodpořilo schválení Strategického plánu

03.02. 2015 - 08:04
Zastupitelstvo města Příbrami na svém posledním zasedání dne 26. 1. 2015 projednávalo schválení Strategického plánu rozvoje města Příbram.


Zákaz vstupu do lesních porostů stále platí

02.02. 2015 - 14:34
Jedná se o některá lesní oddělení v katastrálních územích Příbram, Brod, Trhové Dušníky, Žežice – místní názvy – Květná, Červená, Žežice, Padák.


1. SčV: Faktury za více jak 6 milionů Kč nebudou městem proplaceny

02.02. 2015 - 11:37
Zastupitelé města Příbrami na svém posledním zasedání neschválili proplacení faktur společnosti 1. SČV za více jak 6 milionů Kč.


Městská policie aktuálně

28.01. 2015 - 15:40
Přinášíme Vám přehled některých událostí, u kterých museli zasahovat strážníci Městské policie Příbram, a to v období 23. - 26. 1. 2015


Nové průkazy OZP začne Úřad práce ČR vydávat od 1. 4. 2015

28.01. 2015 - 15:26
Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením y si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP.


Vojenský újezd Brdy končí, otevírá se cesta rozvoje turismu

28.01. 2015 - 14:31
Podpisem pana prezidenta pod zákonem o optimalizaci rušení vojenských újezdů byl minulé úterý završen proces redukce rozlohy všech vojenských újezdů.


Organizační řád Městského úřadu Příbram: změna k 1. 4. 2015

23.01. 2015 - 15:26
Důvodem změny struktury úřadu je proces racionalizace a zvýšení efektivity výkonu jednotlivých činností vykonávaných Městským úřadem Příbram.


4. díl - Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami

23.01. 2015 - 14:26
V předchozích dílech našeho miniseriálu jsme si představili postupně všechny zdravotní a sociální služby, které město Příbram v současnosti nabízí


Pokud se Vám porouchá vozíček, hasiči Vám pomohou!

23.01. 2015 - 11:30
Představte si, že jste vozíčkář, máte elektrický vozík, a dojde Vám „šťáva“ nebo se nějak jinak porouchá. Co teď? Příbramáci mají štěstí.


3. díl - Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami

23.01. 2015 - 09:16
Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami je velké téma.


Sběrný dvůr tříděného odpadu v Příbrami otevřen!

22.01. 2015 - 15:03
V úterý 20. ledna 2015 byl zahájen provoz v nově postaveném sběrném dvoře v Příbrami.


Městská policie aktuálně

22.01. 2015 - 10:25
Přinášíme Vám přehled některých událostí, u kterých museli zasahovat strážníci Městské policie Příbram a to v období 1. - 20. 1. 2015.


2. díl - Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami

22.01. 2015 - 09:58
Každý se může dostat v životě do svízelné situace, kterou není schopen zvládnout vlastními silami. Příčin a následků může být mnoho.


Půjčky z rozpočtu města Příbrami: výrazné zhoršení platební kázně

21.01. 2015 - 11:38
V prosinci roku 2014 bylo samostatným oddělením kontroly a vnitřního auditu Městského úřadu Příbram provedeno několik auditů.


1. díl. - Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami

21.01. 2015 - 11:23
Do pátku budeme v jednotlivých dílech představovat stávající zdravotní a sociální služby, v pátek bude zveřejněn nový koncept.


Protialkoholní záchytná stanice v Příbrami aktuálně

20.01. 2015 - 18:05
Stávající záchytná stanice umístěná v budově bývalé I. polikliniky nesplňuje současné legislativní požadavky pro provoz zdravotnického zařízení


Škody v městských lesích po víkendové kalamitě

16.01. 2015 - 10:41
Víkendová větrná kalamita, která v městských lesích způsobila rozsáhlé polomy, je pryč, momentálně se sčítají škody a odstraňují následky.


Ulice Zdeňka Vojíře: přejmenování je žhavým tématem

16.01. 2015 - 09:23
Název ulice Zdeňka Vojíře – dříve Prokopská – je mezi obyvateli Příbrami stále diskutovaným tématem.


Příbramští včelaři opět darovali příbramským dětem med

15.01. 2015 - 09:47
Ani letos včelaři nezapomněli na děti v mateřských školách a darovali jim několik kilogramů medu. Přinášíme krátkou videoreportáž ze setkání.


Přepadovka městské policie: starosta na kontrole

15.01. 2015 - 09:31
Starosta Jindřich Vařeka provedl krátkou večerní inspekci služebny městské policie. Zaměřil se především na kontrolu obsluhy kamerového systému.


Poplatek za odpad: 468 Kč za rok

13.01. 2015 - 10:48
V Příbrami se v letošním roce nebude zvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu. Poplatek tak pro rok 2015 činí 468 Kč.


Konec tajností a dohadů: odměny starosty a místostarostů

13.01. 2015 - 08:49
„Zveřejňujeme své výplatní pásky i systém výpočtu proto, aby si každý ve městě mohl udělat představu o tom, jaká je měsíční výše odměny vedení.


Aquapark i bruslení: počasí přeje návštěvnosti

12.01. 2015 - 13:16
V prvních dnech nového roku je návštěvnost plaveckého bazénu (i veřejného bruslení) výrazně vyšší než v průběhu roku.


Zákaz vstupu do lesních porostů

12.01. 2015 - 10:08
Zákaz bude platit minimálně do konce ledna, podle situace však může trvat i déle.


Nová Waldorfská školka zahájila provoz

06.01. 2015 - 12:58
Vznikem této školky se příbramská Waldorfská škola stala celostním systémem waldorfského vzdělávání, a to nejen v Příbrami, ale i v celé ČR.


Lyžování na příbramském Padáku

03.01. 2015 - 18:18
Lyžařský svah Padák letos lyžařům své brány neotevře.


Prezentace města na veletrzích

02.01. 2015 - 13:31
V letošním roce se město Příbram bude prezentovat na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně a Holiday World v Praze.


My tři králové jdeme k vám

31.12. 2014 - 10:20
V úterý 6. ledna se v Příbrami uskuteční tradiční oslava příchodu Tří králů.


S dnešním sněhem by Technické služby neměly mít problém

29.12. 2014 - 09:40
S dnešní první letošní větší sněhovou nadílkou Technické služby města Příbrami počítaly, a tak by neměly nastat komplikace.


Děkujeme za podporu

29.12. 2014 - 08:02
Charitativního exhibičního futsalového utkání mezi dvěma nejlepšími celky Příbrami se zúčastnila spousta lidí, kteří dokázali, že mají dobré srdce.


Pozvánka na plavání a bruslení

23.12. 2014 - 19:35
Ve dnech nastávajících vánočních svátků mají všichni návštěvníci aquaparku Příbram možnost ověřit si na „vlastní kůži“ zlepšení podmínek v bazénu.


Odborná profesní příprava strážníků Městské policie a policistů Policie ČR

22.12. 2014 - 15:41
Mezi převládající hrozby a rizika v rámci hodnocení bezpečnostní situace ve městě patřila v poslední době také vzrůstající agresivita mladistvých.


Žádný další případ akutní virové hepatitidy typu A

22.12. 2014 - 15:39
Tuto informaci nám dnes potvrdila vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice územního pracoviště Příbram MUDr. Renata Karpíšková.


Vedení města navštívilo Sportovní zařízení města

19.12. 2014 - 11:26
Zejména téma údajně prorezivělých konstrukcí příbramského aquaparku bylo důvodem návštěvy vedení města ve Sportovních zařízeních města Příbrami.


On-line přenos: občané měli možnost vidět své zastupitele přímo při práci

18.12. 2014 - 13:14
Poprvé v historii města Příbrami bylo občanům umožněno, aby mohli pohodlně sledovat jednání zasedání zastupitelstva na svých monitorech či displejích.


Poslanci odsouhlasili zrušení VÚ Brdy

16.12. 2014 - 11:29
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 12. 12. rozhodla o zániku Vojenského újezdu Brdy k 31. 12. 2015.


Ukončení projektu

16.12. 2014 - 11:20
Dne 17. 12. 2014 bude slavnostně ukončena realizace projektu Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 2. etapa.


Otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR

12.12. 2014 - 10:26
Otevřený dopis poslancům reaguje na dopis některých starostů zveřejněný v Příbramském deníku 11. 12. 2014


Příbramské divadlo Antonína Dvořáka uvede Baladu pro banditu

12.12. 2014 - 09:54
Jeden z nejlepších divadelních muzikálů - Balada pro banditu autorů Milana Uhdeho a Miloše Štědroně - nastudovalo Divadlo A. Dvořáka Příbram.


Výskyt žloutenky v Příbrami

11.12. 2014 - 08:31
Vzhledem k výskytu žloutenky hygiena nařídila protiepidemická opatření.


Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbrami

08.12. 2014 - 09:04
Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbrami by mělo nově vzniknout reorganizací v oblasti poskytování sociálních a zdravotních služeb.


Příbramský betlémář Ján Chvalník získal titul Mistr rukodělné výroby

06.12. 2014 - 11:55
Letošní zahájení výstavy Příbramských betlémů bylo spojeno se slavnostním předáním titulu Mistr tradiční rukodělné výroby.


Termín zahájení podávání žádostí o finanční podporu na rok 2015

01.12. 2014 - 15:46
Dnešním dnem mohou občané, kluby, spolky a nejrůznější organizace žádat o dotace z rozpočtu města Příbrami.


Předávání plaket profesora MUDr. Jana Janského

26.11. 2014 - 14:27
Dne 25. 11. uspořádal oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram na Zámečku slavnostní ocenění bezplatných dárců krve z příbramského okresu.


Místostarostka Alena Ženíšková navštívila jesle

26.11. 2014 - 14:04
Vzhledem k nedávno nově svěřeným kompetencím sociálních a zdravotních služeb navštívila první místostarostka města Alena Ženíšková Městské jesle.


Tiskové zprávy MP Příbram

24.11. 2014 - 10:57
Přinášíme Vám přehled některých událostí, u kterých museli zasahovat strážníci Městské policie Příbram, a to v období 15. - 18. 11. 2014


Jednání starostů s ministrem Stropnickým

24.11. 2014 - 07:30
Na pozvání starosty Příbrami Ing. Jindřicha Vařeky uskutečnil krátkou návštěvu Příbrami ministr obrany pan Martin Stropnický.


Noc divadel v Příbrami

20.11. 2014 - 08:51
V České republice se Noc divadel po loňské premiéře uskutečnila podruhé. I Příbram se letos do této zajímavé kulturní akce zapojila.


Setkání starostů obcí dotčených rušením VÚ Brdy

18.11. 2014 - 12:11
V pátek 14. listopadu se ve velké zasedací síni Městského úřadu Příbram sešlo 14 ze 17 starostů obcí správního obvodu ORP Příbram.


Upozornění

10.11. 2014 - 12:45
Dnešní jednání ZM Příbram bude zahájeno v 16 hodin.


Video: Rozhovor se starostou 4. 11. 2014

04.11. 2014 - 12:19
S Ing. Pavlem Pikrtem jsme hovořili o o jeho působení ve funkci starosty a o ustavujícím zasedání ZM Příbram, které proběhne v pondělí 10. 11. 2014.


Uzavírka v Orlově

27.10. 2014 - 15:44
Z důvodu rekonstrukce povrchu bude od 29.10.2014 (středa) do 31.10.2014 (pátek) silnice III/1188 (spodní část obce) úplně uzavřena.


Omezení provozu příbramského bazénu

23.10. 2014 - 09:30
V sobotu 25. 10. bude bazén uzavřen z důvodu konání plaveckých závodů a v neděli 26. 10. bude otevřeno až od 12.00 hodin z důvodu rekonstrukce potrubí


Rozhovor se starostou 20.10.2014

20.10. 2014 - 12:08
V rozhovoru jsme se zeptali na situaci ohledně odchodu Ing. Pikrta z ČSSD a na některá usnesení Rady města Příbram.


Tisková konference 14.10.2014

14.10. 2014 - 12:49
Dnes se konala tisková konference, které se zúčastnil Ing. Pavel Pikrt a pozvaní novináři.


Ratingová analýza

10.10. 2014 - 11:28
Dne 8. 10. zástupci města převzali ratingové ohodnocení. Opět bylo potvrzeno, že je město dobrým hospodářem a patří mezi nejméně zadlužená města ČR.


Volby již dnes

10.10. 2014 - 08:49
Ve dnech 10. a 11. října 2014 probíhají volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR.


Jednání s 1.SčV

08.10. 2014 - 11:51
Rada města Příbram na svém jednání projednala několik dokumentů v souvislosti s vodohospodářským majetkem.


Video: Další mateřská škola

06.10. 2014 - 12:50
V pondělí 6. 10. byl slavnostně ukončen projekt výstavby nové mateřské školy, která bude součástí Waldorfské školy Příbram.


Video: Rozhovor se starostou 2.10.2014

03.10. 2014 - 09:55
Dne 29. 9. jednala Rada města Příbram. Se starostou jsme hovořili o několika bodech, které byly projednány.


Zastupitelé schválili nová pravidla pro poskytování finanční podpory

30.09. 2014 - 14:07
Na zářijovém jednání ZM Příbram byla mimo jiné schválena také pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města.


Dotace pro SK Spartak

29.09. 2014 - 16:13
Zastupitelstvo města Příbram schválilo poskytnutí dotací na oslavy 120. výročí SK Spartak.


Klidová zóna Ryneček

25.09. 2014 - 11:53
V polovině srpna byla zahájena realizace projektu Výstavba klidové zóny Ryneček. Cílem projektu je vybudovat kvalitní multifunkční prostor.


Video: Cyklostezka otevřena

24.09. 2014 - 11:35
V úterý 23. září byla slavnostně otevřena cyklostezka Hořejší Obora - Flusárna. Město na tuto akci získalo dotaci.


Dopravní soutěž pro děti

24.09. 2014 - 09:14
V Příbrami se uskutečnilo oblastní kolo dopravní soutěže. Žáci ze základních škol soutěžili ve dvou věkových kategoriích.


Video: Gen. in mem. Josef Kholl

23.09. 2014 - 10:24
Dne 22. 9. se konal pietní akt u příležitosti 70. výročí úmrtí gen. in mem. Josefa Kholla, který padl v bojích u Dukly.


Video: Pamětní deska v kostele sv. Vojtěcha

23.09. 2014 - 10:07
V neděli 21. 9. byla v březohorském kostele sv. Vojtěcha odhalena pamětní deska se jmény březohorských občanů, kteří zahynuli během 2. světové války.


Běh města Příbram

18.09. 2014 - 13:34
Město Příbram Vás zve na 21. ročník Běhu města Příbram. Akce se uskuteční 4. října 2014.


Video: Rozhovor se starostou 17.9.2014

17.09. 2014 - 16:25
Se starostou Ing. Pikrtem jsme hovořili o případné volbě nového člena rady města a o aktuální bezpečnostní situaci v Příbrami.


Půlnoc pro děti

16.09. 2014 - 11:41
Neváhejte a přijďte v sobotu 20. 9. na Nový rybník. Divadelní společnost půlnoc připravila spoustu her a zábavy pro Vaše děti.


Podlaha tělocvičny ZŠ Březové Hory je před dokončením

16.09. 2014 - 09:41
Do konce září bude dokončena rekonstrukce podlahy v tělocvičně Základní školy Březové Hory.


Pietní shromáždění

15.09. 2014 - 10:18
Srdečně Vás zveme na pietní shromáždění, které se uskuteční u příležitosti 70. výročí hrdinské smrti gen. in mem. Josefa Kholla.


Video: Rozhovor se starostou 12.9.2014

12.09. 2014 - 11:48
Starosty Ing. Pavla Pikrta jsme se zeptali, zda budou dodrženy plánované termíny oprav komunikací, které nyní probíhají v Příbrami.


Nebezpečný odpad

12.09. 2014 - 10:44
V sobotu 13. září začínají Technické služby svážet nebezpečný odpad.


Bazén se otevře v pondělí

11.09. 2014 - 14:18
V příbramském bazénu proběhla během posledních týdnů řada oprav, které přispějí ke zvýšení spokojenosti návštěvníků.


Podpora mladým hokejistům

11.09. 2014 - 08:28
Hokejový klub HC Příbram se na město obrátil s žádostí o příspěvek na sérii mládežnických turnajů v sezoně 2014/2015 a o převzetí záštity nad turnaji.


Úspora při rekonstrukci

11.09. 2014 - 08:17
V ulici 28. října nebude realizování betonová deska v místě parkoviště s asfaltovým povrchem. Tím bude ušetřeno přes půl milionu korun.


Dodatečný zápis

10.09. 2014 - 17:09
V říjnu se koná dodatečný zápis do dvou příbramských mateřských škol. Přinášíme Vám podrobné informace.


Pozvánka na 26. zasedání ZM

10.09. 2014 - 14:10
Město Příbram zve občany na zasedání, které se koná dne 22. 9. 2014 od 15 hodin v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121.


Dotace na projekt Město Příbram - služby uživatelům ICT

10.09. 2014 - 13:34
Rada města na svém posledním jednání 8. 9. 2014 schválila přijetí dotace z Integrovaného operačního programu.


Modernizace kamerového systému

10.09. 2014 - 13:21
Kamerový systém v Příbrami je budován od roku 1999 a tomu odpovídá také stav některých jeho komponent.


Video: Rozhovor se starostou 10.9.2014

10.09. 2014 - 12:31
O aktuálních záležitostech jsme hovořili se starostou města Ing. Pavlem Pikrtem.


Žákovský turnaj v malé kopané

09.09. 2014 - 08:20
Stejně jako v minulých letech se i letos bude konat Turnaj o pohár starosty města Příbram v malé kopané pro žáky a žákyně příbramských škol.


Ukončení smlouvy k poradenství IPRM

09.09. 2014 - 08:18
Na svém posledním jednání schválila městská rada podání výpovědi Kanceláři ekonomického a finančního poradenství.


Video: Fotbalový turnaj složek IZS

08.09. 2014 - 13:31
Fotbalový turnaj O pohár starosty se konal ve dnech 4. - 5. září. Vítězem jsou zástupci Hasičského záchranného sboru z Příbrami.


Video: Ing. Molnár o dalším projektu

08.09. 2014 - 12:30
V reportáži se dozvíme více informací o projektu Erasmus+. Projekt je zaměřen na zvyky a tradice a účastní se ho také příbramské školy a školky.


Video: Úpravy v lesoparku

06.09. 2014 - 10:00
V těchto dnech probíhají opravy v lesoparku Litavka. Společně s MUDr. Šedivým jsme si prohlédli práce, které provedla firma Šindler.


Video: Tradiční setkání s řediteli

04.09. 2014 - 13:00
Ve středu 3. září se vedení města jako každoročně sešlo s řediteli příbramských škol a školských zařízení.


Včera byla otevřena výstava Velká válka - Češi na bojištích Evropy

03.09. 2014 - 12:49
Výstava je instalována v aule Základní školy Jiráskovy sady, potrvá měsíc a je realizována za finanční podpory Středočeského kraje.


Video: MUDr. Šedivý a Ing. Molnár navštívili SZM Příbram

03.09. 2014 - 12:42
V současné době probíhá rekonstrukce topného systému a instalace vzduchotechniky ve strojovně příbramského bazénu.


Video: Ing. Molnár přivítal prvňáčky

01.09. 2014 - 13:22
Prvňáčky v Základní škole Bratří Čapků dnes přivítal také radní Ing. Juraj Molnár.


Nová školka je před dokončením

01.09. 2014 - 10:35
V rámci Regionálního operačního programu SČ se městu Příbram podařilo uspět s projektem zřízení nové mateřské školy na náměstí Dr. Theurera.


Video: Stavby pokračují

29.08. 2014 - 13:49
MUDr. Ivan Šedivý a Ing. Juraj Molnár si společně se senátorem MVDr. Josefem Řihákem prohlédli stav stavebních prací ve školkách v Příbrami II.


Zahájení školního roku

29.08. 2014 - 13:34
Prázdniny končí, v pondělí 1. září 2014 začne nový školní rok 2014/2015. Přejeme všem učitelům i žákům šťastné vykročení.


Rozpočtový výhled do roku 2017

29.08. 2014 - 11:12
Rada města projednala rozpočtový výhled a doporučila zastupitelstvu města tento návrh schválit.


Pozvánka na ukončení projektu

29.08. 2014 - 09:43
Město Příbram v těchto dnech dokončuje projekt Cyklostezka Hořejší obora - Flusárna. Srdečně Vás zveme na slavnostní ukončení.


Vyjádření města k rekonstrukci Riegrovy ulice

28.08. 2014 - 13:52
Město Příbram reaguje na četné komentáře v médiích týkající se rekonstrukce Riegrovy ulice v Příbrami.


Numismatici žádají o pronájem místnosti

28.08. 2014 - 10:49
Česká numismatická společnost žádá o nájem v Žežické ulici 193. Důvodem je zejména budování knihovny s numismatickou tématikou.


Zápis do MŠ v Jungmannově ulici

28.08. 2014 - 10:47
Ředitelka MŠ Jungmannova 91 požádala o přijímací řízení do školky, a to v souvislosti s otevřením nové waldorfské mateřské školy.


Organizační změna na MěÚ

27.08. 2014 - 09:48
Ke dni 31. srpna 2014 zanikne Samostatné oddělení dotací a s účinností od 1. září 2014 začne fungovat Odbor řízení projektů.


Záštita nad Bedněním 2014

27.08. 2014 - 09:41
Město Příbram převzalo záštitu nad akcí Bednění 2014. Rozhodla o tom rada na svém jednání 25. 8. 2014


Přehled poskytovatelů sociálních služeb

26.08. 2014 - 08:46
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zpracoval aktuální přehled poskytovatelů sociálních (zdravotních) služeb a vybraných spolků v Příbrami.


Video: Rekonstrukce komunikací

25.08. 2014 - 09:03
Se starostou Ing. Pikrtem jsme si povídali o probíhajících a připravovaných opravách komunikací v Příbrami.


Video: Nová parkovací místa ve Školní ulici

25.08. 2014 - 08:56
Před zahájením školního roku byla dokončena výstavba nových parkovacích míst před Základní školou Školní 75 v Příbrami VIII.


Video: Tři otázky pro starostu

21.08. 2014 - 09:15
Se starostou Pavlem Pikrtem jsme si povídali o aktuálních tématech - odchodu tiskového mluvčího, dotaci na místní komunikace a návštěvě v Itálii.


Video: Domov důchodců oslavil 10 let

21.08. 2014 - 09:02
Domov důchodců na Březových Horách v úterý 19. 8. oslavil 10. výročí založení. Přinášíme Vám rozhovor s ředitelem MUDr. Ivanem Šedivým.


Opravy školských budov

20.08. 2014 - 16:25
Město Příbram vlastní zhruba tři desítky budov, které slouží mateřskému, základnímu a střednímu školství, ZUŠ, uměleckým školám a jeslím.


Od 8. 9. se přijímají žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci

20.08. 2014 - 08:53
Středočeský kraj pokračuje v mimořádně úspěšném projektu tzv. kotlíkových dotací. Na tyto dotace je připraveno celkem 80 milionů korun.


Zachraň život s Kryštůfkem!

19.08. 2014 - 09:17
Dne 5. 9. 2014 na náměstí 17. listopadu proběhne den plný poučení a zábavy pro děti i rodiče s Kryštůfkem záchranářem.


Uzavírka Školní ulice

15.08. 2014 - 16:46
Od 18. do 20. srpna bude uzavřena Školní ulice z důvodu položení asfaltového koberce.


Informace ze Sportovních zařízení města

07.08. 2014 - 13:43
V těchto dnech se připravuje investiční akce, která ovlivní provoz vnitřního i venkovního plaveckého bazénu.


Viamo nedodrželo termíny, město začalo ihned jednat

05.08. 2014 - 08:51
Souvislé opravy povrchů místních komunikací komplikuje nedodržení termínů...


Oznámení o uzavírce místních komunikací v Příbrami

29.07. 2014 - 11:25
Městský úřad Příbram, odbor silničního hospodářství a investic oznamuje následující dopravní opatření:


Ulice 28. října bude pro dopravu otevřena od začátku září, kompletně hotová bude do konce října

29.07. 2014 - 11:23
Probíhající práce na rekonstrukci ulice 28. října v Příbrami jsou v plném proudu...


Video: Starosta na dovolené

28.07. 2014 - 15:31
Přinášíme Vám aktuální rozhovor se starostou Ing. Pavlem Pikrtem. Povídali jsme si o jeho letošní dovolené.


Riegrova ulice je uzavřena, parkoviště naproti Uranu je dočasně zdarma

23.07. 2014 - 13:08
Parkoviště v Plzeňské ulici naproti Uranu je dočasně osvobozeno od poplatku za parkovné...


Asistenti prevence kriminality zorganizovali úklid v okolí ubytoven Pod čertovým pahorkem

23.07. 2014 - 13:01
O úklid se postaraly především děti, které na ubytovnách bydlí...


Video: Nové projekty byly zahájeny

19.07. 2014 - 10:13
Ve čtvrtek 17. července byly slavnostně zahájeny dvě nové investiční akce - rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou a rekonstrukce místních komunikací.


O přejmenování Prokopské ulice budou zastupitelé jednat znovu

16.07. 2014 - 15:44
Ulice Prokopská vedoucí od soudu k Albertu by mohla nést název Špitálská...


Ředitel Městských lesů Příbram Pavel Novotný byl odvolán z funkce

16.07. 2014 - 15:41
Příbramská městská rada se zabývala situací ve společnosti Městské lesy Příbram s. r. o.


Video: Ing. Pikrt informuje o usnesení Rady města Příbram

15.07. 2014 - 11:17
Na jednání Rady města Příbram 15. 7. 2014 byla mimo jiné projednávána situace v Městských lesích Příbram. O výsledku informuje starosta Ing. P. Pikrt.


Video: Uzavírky komunikací

14.07. 2014 - 11:38
Přinášíme Vám přehled dopravních uzavírek v Příbrami. Prosíme účastníky silničního provozu o zvýšenou opatrnost a velice děkujeme za pochopení.


Video: Zateplení sportovní haly

14.07. 2014 - 11:31
Město získalo dotaci na zateplení objektu sportovní haly ze Státního fondu životního prostředí.


Letní škola Česko-Ruské společnosti uspořádala první směnu studentů

10.07. 2014 - 11:17
Výměnné pobyty českých a ruských studentů pořádané Česko-ruskou společností jsou v plném proudu


Video: Výstavba nových parkovacích míst

10.07. 2014 - 07:58
Středočeský kraj realizuje ve Školní ulici výstavbu nových parkovacích míst v blízkosti ZŠ Školní 75.


Video: Mixova ulice je již otevřena

10.07. 2014 - 07:56
Byla dokončena výměna povrchu v Mixově ulici v Příbrami - byl položen tzv. protihlukový povrch. V ulici je již normální provoz bez omezení.


Aktuální uzavírky

09.07. 2014 - 15:48
Přinášíme Vám přehled dopravních uzavírek v Příbrami. Prosíme účastníky silničního provozu o zvýšenou opatrnost a velice děkujeme za pochopení.


Video: Ředitel muzea převzal symbolický klíč od dolu Anna.

08.07. 2014 - 10:39
Zástupce Středočeského kraje, zřizovatele Hornického muzea Příbram, předal PaedDr. Josefu Velflovi symbolický klíč od dolu Anna.


Prokopská pouť je za námi

07.07. 2014 - 12:53
Uplynulý víkend patřil v Příbrami slavné hornické Prokopské pouti.


Prokopská ulice ve staré Příbrami se přejmenuje na ulici Zdeňka Vojíře

03.07. 2014 - 09:11
Přejmenování ulic je nutné kvůli duplicitě.


Město připravuje investiční akce

02.07. 2014 - 15:02
Město připravuje několik investičních akcí a bude hledat jejich dodavatele.


Havárie kanalizační stoky

02.07. 2014 - 15:00
K havárii dešťové kanalizační stoky došlo v Příbrami III - Barandov. Společnost 1. SčV navrhla provedení výměny potrubí DN 400 v poškozeném úseku.


Situaci v Městských lesích Příbram rada neprojednala

02.07. 2014 - 14:57
Na pondělním jednání Rady města Příbram nebyla projednána situace v Městských lesích Příbram. Další jednání rady je 14. července.


První schůzka starostů zapojených do projektu na podporu meziobecní spolupráce

26.06. 2014 - 10:40
Meziobecní spolupráce by se měla realizovat ve třech oblastech...


Video: Závěrečná konference projektu Comenius Regio

25.06. 2014 - 13:13
Ve středu 25. 6. 2014 se konala závěrečná konference projektu Comenius Regio. Akce proběhla v Kovohutích a zúčastnili se jí všichni partneři.


Letní uzavření Centrální spisovny

23.06. 2014 - 11:13
V době letních prázdnin bude uzavřena Centrální spisovna Městského úřadu Příbram.


Video: Dnes byla zahájena rekonstrukce Mixovy ulice

20.06. 2014 - 16:14
V pátek 20. 6. 2014 byla zahájena rekonstrukce Mixovy ulice v Příbrami III.


Video: Představujeme nové prostory Poradny města Příbram

18.06. 2014 - 12:48
Dne 18. 6. 2014 byly znovu slavnostně otevřeny nové prostory Poradny města Příbram v ulici Čs. armády v Příbrami IV.


Plánovanou rekonstrukci a revitalizaci ulice 28. října a okolí v Příbrami provede firma Strabag

17.06. 2014 - 14:52
Očekávanou rekonstrukci a revitalizaci ulice 28. října a jejího okolí zhotoví firma Strabag...


Zastupitelstvo města Příbrami vyhlásilo tzv. PENÁLOVÉ PRÁZDNINY

17.06. 2014 - 11:45
V pondělí 16. června 2014 se v Příbrami uskutečnilo 25. zasedání Zastupitelstva města. Na programu bylo více než 40. bodů


Video: Rekonstrukce mostu přes Litavku bude zahájena

17.06. 2014 - 11:26
Koncem června bude zahájena rekonstrukce mostu u stadionu 1.FK Příbram a zahrádkářské kolonie. Akci realizuje Středočeský kraj s pomocí dotace.


Video: Koncert Příbramského městského orchestru

16.06. 2014 - 12:34
V pátek 13. června koncertoval ve Waldorfské škole Příbramský městský orchestr pod vedením pana Milana Baginského.


Video: Městské slavnosti 2014 jsou za námi

16.06. 2014 - 10:54
V sobotu 14. 6. se v Příbrami konaly Městské slavnosti. Po celý den se mohli děti i jejich rodiče pobavit na Dvořákově nábřeží.


Video: Vítězné logo k městským slavnostem

13.06. 2014 - 11:45
Dne 12. června byly předány ceny tvůrcům tří vítězných log k městským slavnostem, které proběhnou v roce 2016.


Video: Mistr Čáka slaví své 85. narozeniny

12.06. 2014 - 14:09
Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý byl na oslavě narozenin pana Jana Čáky.


Děti z příbramských mateřinek se učily základy dopravní výchovy a zdravovědy

11.06. 2014 - 15:22
V mateřské škole v ulici 28. října v Příbrami se tento týden konalo již druhé kolo akce určené dětem...


Videopozvánka na Městské slavnosti 14. 6. 2014

10.06. 2014 - 14:25
Ing. Pavel Pikrt zve na slavnosti


Město Příbram podpoří mladou plavkyni, která se chystá zdolat Gibraltar

10.06. 2014 - 12:05
Radní města Příbrami se rozhodli podpořit studentku 3. ročníku příbramského Gymnázia Lucii Leišovou...


Hřiště při základních školách budou o prázdninách veřejnosti přístupná

10.06. 2014 - 10:21
Sportovní areály u základních škol v Příbrami budou veřejnosti přístupné i během letních prázdnin...


Prázdninový provoz mateřských škol v Příbrami

06.06. 2014 - 11:37
Zde je rozpis zajištění provozu mateřských škol zřizovaných městem Příbram v období letních prázdnin - červenec a srpen 2014.


Den otevřených dveří Poradny města Příbram

06.06. 2014 - 09:14
Starosta Příbrami Pavel Pikrt zve na Den otevřených dveří Poradny města Příbram


Společné hlídky strážníků městské policie a Policie ČR

05.06. 2014 - 12:43
Od začátku roku 2014 probíhaly společné bezpečnostní akce Městské policie Příbram a Policie ČR...


Na plaveckém bazénu opět zazlobily kotle, vedení SZM se návštěvníkům omlouvá

05.06. 2014 - 12:25
Výpadek parních kotlů způsobil chladnější vodu v plaveckém bazénu...


Oznámení o uzavírce komunikací

05.06. 2014 - 12:19
V době konání Městských slavností dojde v Příbrami k uzavírkám a dopravním omezením...


Příbram představuje své asistenty prevence kriminality

05.06. 2014 - 12:02
Asistenti prevence kriminality jsou v ulicích již od konce minulého měsíce...


Příbramský venkovní bazén bude otevřen již tento pátek

04.06. 2014 - 16:34
V pátek 6. června 2014 bude v Příbrami ve 12:00 hodin otevřen venkovní bazén...


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram uspořádala slavnostní vyřazení absolventů

04.06. 2014 - 13:08
Minulý a tento týden uspořádala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram...


Mladí volejbalisté Příbrami navštívili radnici

03.06. 2014 - 10:53
Starosta Příbrami Pavel Pikrt spolu s radním Jurajem Molnárem přivítali minulý týden na radnici...


Ve Skorotíně nedaleko Příbrami byla otevřena obora Farmářský chov, podívat se může přijít kdokoliv

02.06. 2014 - 11:57
V pátek 30. května byla ve Skorotíně nedaleko Příbrami otevřena nová obora Farmářský chov...


1.FK Příbram a společnost RSI zvou na dětský den

28.05. 2014 - 10:07
Neděle 8. června bude v Příbrami patřit fotbalu a dětem. Fotbalová sezona sice již skončila...


MODERNÍ AUTOBUSY ARRIVA PRAHA JEZDÍ NA PŘÍBRAMSKU

28.05. 2014 - 09:42
Společnost Arriva Praha (dříve Veolia Transport Praha) pořídila v rozmezí let...


Přátelská a pracovní návštěva představitelů města Příbram v partnerském městě Anor ve Francii.

22.05. 2014 - 12:48
Dne 10. května pozval „Výbor partnerství měst Anor-Europe“ a předsednictvo města Anor...


V Příbrami se konala soutěž dopravních policistů

22.05. 2014 - 12:08
Ve středu 21. května proběhla v Příbrami soutěž dopravních policistů Středočeského kraje...


Delegace pedagogů z Voroněže navštívila Příbram

20.05. 2014 - 14:05
Příbramský starosta Pavel Pikrt přivítal na radnici delegaci pedagogů z ruské Voroněže...


Europoslanec Dr. Libor Rouček navštívil Příbram

20.05. 2014 - 12:27
V pondělí 19. května zavítal do Příbrami europoslanec doktor Libor Rouček. Postupně navštívil....


Video: Rozhovor se starostou 19.5.2014

19.05. 2014 - 11:45
Se starostou jsme hovořili o posledním jednání zastupitelstva a o výstavbě cyklostezky apod.


Video: Aktuální rozhovor se starostou Ing. Pikrtem

15.05. 2014 - 15:15
O aktuálních záležitostech jsme hovořili se starostou města Ing. Pavlem Pikrtem.


Video: Oslavy Dne vítězství

15.05. 2014 - 14:58
V sobotu 10. 5. se na Slivici konala již 15. připomínka poslední evropské bitvy II. světové války


V příbramském Junior klubu začaly drobné rekonstrukce

15.05. 2014 - 13:54
Cílem těchto prací je zlepšení zázemí tohoto kulturního zařízení


OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE

15.05. 2014 - 13:52
O kotlíkovou dotaci, kterou jsme spustili v loňském roce na základě dohody Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí...


Na prostranství u Flusárny v Příbrami bude možné parkovat

14.05. 2014 - 14:43
Radní města Příbrami odsouhlasili návrh odboru silničního hospodářství a investic...


Prezentace města Příbram na výstavách cestovního ruchu v květnu 2014

13.05. 2014 - 11:46
Po úspěšných prezentacích na veletrzích cestovního ruchu v České republice...


Závěrečná konference projektu Comenius-Regio

13.05. 2014 - 09:49
Tato konference se konala 2. 5. 2014 v zasedací místnosti CK Lucie Příbram.


Zastupitelé Příbrami schválili rozdělení městských grantů, dotací a darů

08.05. 2014 - 09:19
V Příbrami se uskutečnilo další veřejné zasedání zastupitelů města. Ti měli na programu především...


Video: Pietní akt ke Dni vítězství

07.05. 2014 - 16:08
Také město Příbram si připomnělo konec 2. světové války.


Video: Podpis smluv o poskytnutí dotace

07.05. 2014 - 16:05
Starosta a hejtman podepsali smlouvy o dotacích


Poradna města v novém

06.05. 2014 - 11:38
Od pondělí 12. května budou mít klienti Poradny města Příbrami možnost přicházet pro pomoc a radu do nových prostor...


Video: Festival byl zahájen

05.05. 2014 - 11:10
V neděli 4. 5. byl zahájen další ročník Hudebního festivalu A. Dvořáka v Příbrami


Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram oznamuje z důvodu onemocnění Thomase Hampsona změnu v obsazení zahajovacího koncertu festivalu.

30.04. 2014 - 08:57
Cigánské melodie zazní v podání světoznámé pěvkyně Gabriely Beňačkové.


Příbramského starostu navštívily bývalé členky Příbramského dětského sboru

29.04. 2014 - 14:12
Starosta Příbrami Pavel Pikrt se v minulém týdnu sešel s bývalými členkami Příbramského dětského sboru (PDS)...


Video: Nový vyvolávací systém

29.04. 2014 - 12:22
Město Příbram zprovoznilo na Dopravním úřadu vyvolávací systém pro klienty. Přinášíme reportáž z 28. 4., kdy byl systém představen.


Video: Dopravní hřiště v MŠ 28. října

29.04. 2014 - 09:48
Ve čtvrtek 24. 4. se v MŠ 28. října konala dopravní akce. Přinášíme Vám zajímavou videoreportáž.


Změna sólisty na zahajovacím koncertu

28.04. 2014 - 07:49
Tisková zpráva k Hudebnímu festivalu


PŘIPOMÍNKA BITVY U SLIVICE ROKU 1945

22.04. 2014 - 13:50
Připomínka poslední bitvy 2. světové války v Evropě, ukázky činnosti Armády ČR...


Svatá Hora je zase o krůček přístupnější

17.04. 2014 - 13:44
Pracovníci Technických služeb města ve spolupráci s Městskými lesy Příbram v průběhu března...


Příbram chce zateplit aquapark, rekonstrukcí projdou také obě ledové plochy

17.04. 2014 - 13:43
Zateplení příbramského aquaparku a také rekonstrukce ledových ploch, toho by se v brzké době...


Nové projekty na revitalizaci veřejných prostranství na Březohorském sídlišti

17.04. 2014 - 12:09
Město Příbram realizuje v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) od r. 2010 projekty zaměřené...


Starosta Pavel Pikrt aktuálně

17.04. 2014 - 10:04
Se starostou jsme hovořili o kácení stromů u Q-klubu, o nové trase turistického vláčku apod.


Ing. Molnár informuje o jednání Rady města Příbram

16.04. 2014 - 08:48
Aktuální témata projednávaná na posledním jednání Rady města Příbram


Video: MUDr. Šedivý o pokutě TS Příbram

14.04. 2014 - 16:18
Přinášíme Vám aktuální rozhovor s místostarostou Ivanem Šedivým.


V Příbrami odstartovaly další investiční akce, jeden projekt byl dokončen

14.04. 2014 - 09:00
V pátek 11. dubna se v Příbrami uskutečnila série slavnostních aktů, které se týkaly...


Video: Slavnostní zahájení a ukončení projektů

12.04. 2014 - 09:12
V pátek 11. dubna se sešli zástupci kraje a města, aby zahájili či ukončili některé příbramské projekty spolufinancované z dotačních prostředků.


Video: V. Černý o sociálních službách v Příbrami

10.04. 2014 - 18:35
Rozhovor s místostarostou.


Video: Rozhovor s MUDr. Ivanem Šedivým

10.04. 2014 - 18:34
Aktuální rozhovor s prvním místostarostou


Na Březových Horách proběhly v posledních letech investiční akce za desítky milionů korun, další jsou projektově připravovány

10.04. 2014 - 12:33
V reakci na článek „Březové Hory nutně potřebují opravit chodníky, na některých vykvetly pampelišky!“....


Starosta Pikrt navštívil příbramskou Magdalénu, centrum prevence a léčby drogových závislostí

09.04. 2014 - 14:04
V areálu bývalé osmé základní školy v Žežické ulici sídlí nejen nově vybudovaná mateřská školka či centrum neziskových organizací...


Turistický vláček by měl začít v Příbrami jezdit od začátku května, zájem je také o jeho pronájem

07.04. 2014 - 14:58
Po zimní odstávce by měl turistický vláček opět začít jezdit od začátku května. Co se týče cen jízdného, město Příbram se opět vrací...


Vestavba venkovního výtahu u Divadla A. Dvořáka v Příbrami se zatím realizovat nebude, město nezískalo dotační titul

07.04. 2014 - 14:48
Město Příbram v minulém roce v rámci zadávacího řízení vybralo vítězného uchazeče, který měl provést vestavbu...


Příbramáci budou mít větší šanci nalézt ztracené či odcizené jízdní kolo

02.04. 2014 - 16:02
Radní města Příbrami schválili smlouvu o spolupráci s firmou CEREK, která provozuje Centrální registr jízdních kol pro ČR...


Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení a ukončení projektů dne 11. 4. 2014.

02.04. 2014 - 15:32
Srdečně Vás zveme na slavnostní ukončení a zahájení projektů.


Březohorští občané mohou využít Programu JESSICA - Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

02.04. 2014 - 13:38
Komerční banka je správcem Fondu rozvoje měst a jako jediná v České republice poskytuje nízkoúročené úvěry...


PRVNÍ JARNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY OBORA PŘÍBRAM

02.04. 2014 - 13:35
S příchodem jara zveme všechny zájemce o farmářské trhy na sobotu 19. dubna 2014...


Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram otevřela zrekonstruované půdní prostory

02.04. 2014 - 12:53
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram dnes slavnostně otevřela nově zrekonstruované půdní prostory...


Video: Aktuální rozhovor se starostou Ing. Pikrtem

02.04. 2014 - 12:23
O aktuálních záležitostech jsme hovořili se starostou města Ing. Pavlem Pikrtem.


Video: SPŠ má nové prostory

02.04. 2014 - 12:21
Přinášíme Vám reportáž ze slavnostního otevření nově zrekonstruovaných prostor ve Střední průmyslové škole Příbram.


Video: Aktuální rozhovor se starostou Ing. Pikrtem

27.03. 2014 - 11:10
Aktuální informace


Strážníci Městské policie Příbram opět využívají radaru na měření rychlosti

25.03. 2014 - 15:23
V předchozích letech byla Městskou policií Příbram více uplatňována koncepce


Video: Starosta sledoval volejbalový zápas

25.03. 2014 - 12:21
Zajímavý zápas příbramských volejbalistů sledoval také starosta Ing. Pavel Pikrt.


Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý a radní Ing. Juraj Molnár si prohlédli mateřské školy.

24.03. 2014 - 14:39
Zástupci vedení města navštívili několik mateřských škol a hovořili s ředitelkami o aktuálních problémech.


Informace pro voliče

24.03. 2014 - 08:35
Blíží se volby do Evropského parlamentu a my Vám přinášíme první důležité informace.


Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

21.03. 2014 - 13:22
V dubnu začne první letošní svoz nebezpečného odpadu z veřejných prostor v Příbrami. Přinášíme podrobný rozpis.


Příbram bude mít další mateřskou školu

20.03. 2014 - 14:25
Vznikne na náměstí Dr. Josefa Theurera v Příbrami II a bude vychovávat děti na principech waldorfské pedagogiky.


V Příbrami přibude třicet nových kontejnerů na textil či hračky

20.03. 2014 - 09:22
Radní města Příbrami na svém posledním zasedání projednávali nabídku společnosti Revenge, která nabízí rozmístění nových kontejnerů.


Dne 22. 3. bude uzavřen bazén pro veřejnost.

18.03. 2014 - 10:00
V sobotu 22. 3. bude uzavřen bazén pro veřejnost z důvodu konání plaveckých soutěží. Provoz sauny nebude narušen.


Video: Starosta se zúčastnil narozeninové oslavy zařízení Bedna

13.03. 2014 - 13:49
Ve čtvrtek 13. března oslavila příbramská Bedna svoje 4. narozeniny. Bedna je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 11 do 20 let.


Ceny za odtah a parkovné odtaženého osobního automobilu zůstávají stejné, byly však osvobozeny od DPH

11.03. 2014 - 09:54
Dle Zřizovací listiny TS města platné od 1. 1. 2014 jsou poplatky za odtah motorových vozidel předmětem hlavní činnosti.


Příbram vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací rekonstrukce a revitalizace ulice 28. října a okolí v Příbrami VII

11.03. 2014 - 09:49
Odbor silničního hospodářství a investic zpracoval zadávací dokumentaci na zakázku...


Video: Aktuální rozhovor se starostou Ing. Pikrtem

11.03. 2014 - 09:10
Přinášíme Vám aktuální rozhovor.


Díky e-aukci elektrické energie dosáhla Příbram u svých budov značných úspor

10.03. 2014 - 15:47
Dne 6. 3. 2014 proběhla přímo z kanceláře příbramského starosty Ing. Pavla Pikrta elektronická aukce na sdružené služby...


Video: Vernisáž v Galerii Františka Drtikola

07.03. 2014 - 12:20
Místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý se zúčastnili vernisáže výstavy Heleny Fejkové.


Z ulic Pod Haldou a Březohorské nakonec jednosměrky nebudou

04.03. 2014 - 14:47
Odbor silničního hospodářství a investic Městského úřadu Příbram reaguje na zveřejněnou tiskovou zprávu s názvem...


Video: Masopust na radnici

04.03. 2014 - 14:30
Dnes přišel na radnici masopustní průvod, opět v podání bohutínských hasičů.


O kácení lip v ulici 28. října zastupitelé nerozhodli, nebyl přijat žádný návrh usnesení

04.03. 2014 - 13:35
Včerejší jednání zastupitelů města Příbram trvalo něco málo přes 8 hodin a ukončeno bylo krátce po 23. hodině...


Video: Starosta Pavel Pikrt o jednání s Ministrem obrany Martinem Stropnickým

04.03. 2014 - 13:16
Včera se jednalo o dalším osudu Vojenského újezdu Brdy.


Příbramští zastupitelé odsouhlasili rozpočet pro rok 2014

04.03. 2014 - 08:36
Dne 3. 3. 2014 byl schválen rozpočet města Příbram na letošní rok.


Video: Starosta Ing. Pikrt se zúčastnil soutěže hasičů.

03.03. 2014 - 12:44
Soutěže O pohár starosty města se zúčastnila hasičská mládežnická družstva.


Právě vyšlo březnové vydání Kahanu

03.03. 2014 - 08:45
Právě vyšlo březnové vydání Kahanu


Dotazník o bezpečnosti

03.03. 2014 - 08:10
Ode dneška až do 4. 4. 2014 se můžete zúčastnit dotazníkového šetření.


Starosta Příbrami Pavel Pikrt: Ke zrušení Vojenského újezdu Brdy říkám jasné NE

28.02. 2014 - 12:52
Co se týče zrušení Vojenského újezdu Brdy, zastávám zásadní názor založený na dvou...


Video: Starosta Ing. Pikrt se zúčastnil semináře o možném průzkumu těžby zlata na Příbramsku

28.02. 2014 - 07:25
Video: Starosta Ing. Pikrt se zúčastnil semináře o možném průzkumu těžby zlata na Příbramsku


Příbramská Akademie třetího věku zahájila literární kurz pro seniory

26.02. 2014 - 13:59
V prostorách příbramské Waldorfské školy dnes Akademie třetího věku, která spadá pod...


Video: Starosta Ing. Pikrt o aktuálních tématech

26.02. 2014 - 12:36
Video: Starosta Ing. Pikrt o aktuálních tématech


Lidé mají poslední možnost podpořit výstavbu Rákosníčkova hřiště v Příbrami

25.02. 2014 - 13:35
Potravinový řetězec Lidl Česká republika, v. o. s. realizuje projekt Rákosníčkova hřiště, který je zaměřen na rozvoj volnočasových aktivit dětí...


Prezentace města Příbram na veletrhu Holiday World v Praze

20.02. 2014 - 11:44
Po úspěšné prezentaci na veletrhu Regiontour 2014 v Brně je dalším veletrhem, kterého se město Příbram...


Upozornění podnikatelům - prodej lihu a lihovin

19.02. 2014 - 16:22
Dne 17.10.2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona 309/2013 Sb., která upravila živnostenské oprávnění k prodeji lihu a lihovin.


Video: Pietní akt v obřadní síni města v Zámečku-Ernestinu

19.02. 2014 - 10:04
Památku příbramských občanů popravených v Brandenburgu si včera připomněli účastníci pietního shromáždění.


Získat Rákosníčkovo hřiště může i Příbram

19.02. 2014 - 09:35
Starosta Ing. Pikrt obdržel informace o projektu Rákosníčkova hřiště, který také letos pořádá Lidl Česká republika, v. o. s.


Byl vyhlášen termín podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2014/5

17.02. 2014 - 14:52
Žádosti budou přijímány ve čtvrtek 3. dubna 2014 od 10 do 16 hodin v příbramských mateřských školách


Příbram zkouší pomocné dopravní značení na svodidlech

14.02. 2014 - 15:14
V rámci projektu, který se zabývá problematikou dopravní bezpečnosti a snižováním počtu dopravních nehod...


Příbram obnovila společné policejní hlídky, vidět jsou také policisté se psy

14.02. 2014 - 12:33
Obyvatelé města Příbram si mohli všimnout, že v rámci zajišťování bezpečnosti osob a majetku...


Video: Se starostou Ing. Pikrtem o aktuálním dění

13.02. 2014 - 17:52
Video: Se starostou Ing. Pikrtem o aktuálním dění


Farní charita Příbram uspořádala mši svatou

12.02. 2014 - 15:48
V úterý 12. února od 11. hodin uspořádala Farní charita Příbram mši svatou. V rámci této mše byly požehnány...


Do literárního projektu se zapojilo také Gymnázium Příbram

12.02. 2014 - 15:11
Uvolněný radní Ing. Juraj Molnár a místostarosta MUDr. Ivan Šedivý dnes na radnici přivítali iniciátory Projektu Evropské literární dobrodružství...


Do výběrového řízení na poskytování půjček z FOM se přihlásilo 9 uchazečů

11.02. 2014 - 13:12
V prvním kole výběrového řízení na poskytování půjček z Fondu oprav a modernizace pro rok 2014...


Odbor organizační a vnitřních věcí bude mít novou vedoucí

06.02. 2014 - 14:15
S platností od 1. března tohoto roku bude mít Odbor organizační a vnitřních věcí (OOVV) novou vedoucí...


Pracovní skupiny pro Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020 mají nové členy

06.02. 2014 - 13:31
Za účelem zhotovení Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 20120...


Krajská veterinární správa nedostatky v lazeckém psím útulku neodhalila

04.02. 2014 - 12:40
Na základě podnětu jednoho z občanů požádal starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt o provedení kontroly v lazeckém ...


Dnes vyšlo únorové vydání zpravodaje MěÚ Příbram

31.01. 2014 - 15:22
V tomto čísle jsou vytištěny jízdní řády MHD a blízkého okolí. Občané Kahan dostanou do svých schránek 3., 4. nebo 5. února.


Zastupitelé schválili dotace na výstavbu školky a cyklostezky

31.01. 2014 - 13:24
Kromě bezpečnostní situace ve městě a kácení stromů v ulici 28. října, se příbramští zastupitelé na svém mimořádném zasedání...


O osudu stromů v ulici 28. října teprve rozhodnou zastupitelé

30.01. 2014 - 12:44
Příbram – Pondělní jednání zastupitelstva obsahovalo jen několik bodů, přesto trvalo téměř pět hodin. Bezpečnost ve městě...


Komentář k teplotě vody na příbramském plaveckém bazénu

30.01. 2014 - 12:17
dovolte mi reagovat na stále se opakující výtky týkající se teploty vody v příbramském plaveckém bazénu.


Jakub Skotnica s maminkou již bydlí v novém, starosta dostál slibu

29.01. 2014 - 15:27
Ve středu 29. ledna 2014 navštívil starosta Příbrami Pavel Pikrt rodinu Skotnicových. Důvodem návštěvy...


Technické služby mají nový stroj na čištění města

29.01. 2014 - 10:50
V úterý 28. 1. si starosta Ing. Pavel Pikrt prohlédl nový víceúčelový stroj, který město koupilo pro svoje Technické služby.


Tiskové prohlášení radnice k plánovanému shromáždění ve městě Příbram

28.01. 2014 - 15:17
Příbramská radnice obdržela na počátku tohoto týdne oznámení o plánovaném shromáždění...


Situace kolem bezpečnosti ve městě se zklidňuje, kriminalita rok od roku klesá

28.01. 2014 - 15:10
Bezpečí občanů ve městě, nebo také index kriminality – to jsou v poslední době nejvíce skloňovaná a diskutovaná témata nejen...


Za záchranu lidského života dostal strážník Městské policie Příbram Tomáš Wilda kázeňskou odměnu

27.01. 2014 - 21:26
Za poskytnutí první pomoci a záchranu lidského života byl minulý týden starostou města Příbrami Ing. Pavlem Pikrtem odměněn strážník...


Video: Zdabořští hasiči mají nové výjezdové vozidlo

27.01. 2014 - 15:07
Starosta P. Pikrt se zúčastnil valné hromady SDH Zdaboř. Hejtman Středočeského kraje MVDr. J. Řihák zde předal hasičům nové vozidlo.


Video: Starosta poděkoval strážníkům

27.01. 2014 - 09:11
Strážníci městské policie poskytli včas první pomoc


Video: O bezpečnostní situaci ve městě jsme hovořili s Ing. Pavlem Pikrtem

23.01. 2014 - 11:24
Starosta poskytl rozhovor na aktuální téma.


V příbramské ulici 28. října se bude na jaře kácet

23.01. 2014 - 10:03
Správce zeleně – Technické služby města Příbrami na jaře roku 2014 provedou probírku lipové aleje v ulici 28. října...


Příbramští městští strážníci zachránili lidský život třiapadesátileté ženě, pomohl jim defibrilační přístroj

22.01. 2014 - 17:07
Dne 22. 1. 2014 v 12:40 hodin prováděla hlídka Městské policie Příbram pochůzkovou činnost ve spodní části náměstí T. G. Masaryka na Příbrami I...


Rozhovor se starostou Příbrami Ing. Pavlem Pikrtem o bezpečnosti ve městě

22.01. 2014 - 16:20
Starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt se vyjádřil k otázkám týkajících se bezpečí občanů ve městě


Kompostárnu a sběrný dvůr postaví v Příbrami společnost BÖGL a KRÝSL

21.01. 2014 - 13:27
Do konce léta tohoto roku by v Příbrami měla vyrůst nová kompostárna a sběrný dvůr odpadů...


Klub zastupitelů města Příbrami za ČSSD jednal o bezpečnostní situaci ve městě

20.01. 2014 - 12:25
Obyvatelé Příbrami se v těchto dnech čím dál častěji obrací na svoje zastupitele s dotazy a podněty k bezpečnostní situaci ve městě...


Zastupitelstvo města Příbram se sejde 27. 1. 2014 v 15 hodin

19.01. 2014 - 10:26
Zastupitelé města se sejdou na svém 22. jednání v jednacím sále na nám. TGM 121, Příbram I.


Bruslení o jarních prázdninách

19.01. 2014 - 10:19
O jarních prázdninách se bude v Příbrami bruslit každý den od 14 do 16 hodin.


Oficiální tiskové prohlášení města Příbram k bezpečnosti ve městě

17.01. 2014 - 18:35
V reakci na objasněnou sérii loupežných přepadení a krádeží i znepokojení občanů vyjádřené v „Petici za bezpečnou Příbram“, uspořádalo dnes...


Občanka Příbrami oslavila 100 let, gratulovat přišli i zástupci města

14.01. 2014 - 10:28
- Domov důchodců Pečovatelské služby města Příbram oslaví v letošním roce 10. výročí od svého založení...


Účast města Příbram na brněnském veletrhu Regiontour 2014

14.01. 2014 - 10:23
Město Příbram se na letošním 23. ročníku mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech „Regiontour 2014“ v Brně představí ...


Video: Základní škola Bratří Čapků

13.01. 2014 - 14:30
Mgr. Alena Mašiková byla jmenována ředitelkou této školy. Do funkce ji uvedl Ing. Juraj Molnár.


Video: Křest nové knihy

13.01. 2014 - 14:28
V sobotu 11. ledna 2014 byla v obřadní síni v Zámečku-Ernestinu pokřtěna nová kniha o Příbramsku.


Video: Starosta se setkal s příslušníky IZS

10.01. 2014 - 09:25
Ing. Pavel Pikrt se sešel se zástupci Policie ČR, Městské policie Příbram a příbramských dobrovolných hasičů. Setkání se konalo 8. ledna.


Video: Starosta Pavel Pikrt dnes neohlášeně zkontroloval aquapark

08.01. 2014 - 14:03
Ing. Pavel Pikrt se dnes ráno nečekaně objevil ve Sportovních zařízeních města a provedl namátkovou kontrolu.


Období Vánoc bylo v Příbrami zakončeno Tříkrálovým průvodem

08.01. 2014 - 12:29
V pondělí 6. ledna se v Příbrami uskutečnil tradiční Tříkrálový průvod...


Video: Dvě otázky pro starostu města

07.01. 2014 - 16:50
S Ing. Pavlem Pikrtem o současném dění v Příbrami


Video: Tříkrálový průvod v Příbrami

07.01. 2014 - 16:49
Dne 6. ledna 2014 přišli do Příbrami opět Tři králové.


Kontejnery na ošacení v Příbrami

07.01. 2014 - 15:26
Město Příbram má v současné době na svém území tři velké kontejnery na ošacení pro charitativní účely


Sportovcem Příbramska pro rok 2013 byl vyhlášen brankář 1. FK Příbram Aleš Hruška

07.01. 2014 - 13:56
V pondělní podvečer proběhlo v sále příbramského Divadla Antonína Dvořáka slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Příbramska roku 2013...


Základní škola Bratří Čapků v Příbrami je od ledna opět samostatná

07.01. 2014 - 12:13
„Opět samostatně a se svou vlastní ředitelkou“, i tak by se od 1. ledna roku 2014 dalo nazvat...


Příbramská radnice řeší, jak zlepšit situaci ve Sportovních zařízeních města

02.01. 2014 - 12:49
Jeden z bodů, kterým se zabývali příbramští radní na svém posledním zasedání v roce 2013, byla stále neuspokojivá situace ve Sportovních...


Pozvánka na křest knihy HISTORICKÁ SÍDLA STŘEDOČESKÉHO KRAJE, DÍL ČTVRTÝ: PŘÍBRAMSKO

02.01. 2014 - 12:23
Starosta Příbram Ing. Pavel Pikrt a nakladatelství Barrister & Principal srdečně zve všechny příznivce..


Hasiči dostali na Silvestra nové vybavení

02.01. 2014 - 08:09
Členové zásahové Jednotky SDH Příbram - Březové Hory dostali čtyři přetlakové dýchací přístroje za 120 tisíc korun.


Video: Ella Neužilová: první letošní miminko narozené v příbramské porodnici.

02.01. 2014 - 07:17
Hejtman J. Řihák a radní J. Molnár navštívili 1.1.2014 příbramskou porodnici a předali dárečky holčičce, která se narodila 1.1. v 00:47 hodin.


Podpora oprav domovních olověných rozvodů pitné vody

30.12. 2013 - 08:41
Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti o dotace.


Video: Povídání o Vánocích

19.12. 2013 - 19:02
Se starostou Ing. Pavlem Pikrtem jsme si povídali o vánočních svátcích.


Video: Vánoční přání

19.12. 2013 - 18:58
Přání spoluobčanům od Ing. Juraje Molnára


V příbramském bazénu byly změřeny hodnoty trichloraminu, následně byla na zkoušku instalována UV lampa

18.12. 2013 - 09:44
Koncem měsíce listopadu provedla Krajská hygienická stanice Středočeského kraje státní kontrolu, zaměřenou na měření koncentrace trichloraminu...


Příbram: Nekrmte holuby, přemnoží se

18.12. 2013 - 09:28
Ačkoli některým lidem holub přináší útěchu a uklidnění, pro druhé může být rizikový – po zdravotní a hygienické stránce. Zároveň způsobuje škody...


Dotace – internetová aplikace

16.12. 2013 - 17:31
Z důvodu zjednodušení administrativní náročnosti a sjednocení procesu poskytování dotací ve městě Příbram byla zřízena centrální elektronická...


V sobotu 14. 12. nabývají platnosti nové jízdní řády.

13.12. 2013 - 14:43
Jízdní řády MHD Příbram platí již od zítřka.


Splašková kanalizace v Orlově je v provozu

12.12. 2013 - 12:20
Dne 6. prosince 2013 proběhlo kolaudační řízení splaškové kanalizace v Orlově. V rámci tohoto řízení byla kanalizace...


Heren s výherními automaty v Příbrami neubude, neměly by však ani přibývat

11.12. 2013 - 23:17
Jedním z nejdiskutovanějších bodů letos posledního zasedání zastupitelstva města Příbrami bylo stanovení míst, na kterých bude...


Městem pro byznys v ČR je Humpolec, hned za ním Příbram

11.12. 2013 - 23:06
Městem pro podnikání pro rok 2013 se stal Humpolec, druhá skončila Příbram a třetí Dobruška. Tyto výsledky určil šestý ročník srovnávacího průzkumu...


Zastupitelé města Příbram schválili návrh cen za vodné a stočné pro rok 2014

10.12. 2013 - 13:18
Provozovatel vodohospodářského majetku města, společnost 1. SčV, a.s., předložila městu Příbram návrh cen vodného a stočného na rok 2014...


Video: Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý zahájil výstavu betlémů.

09.12. 2013 - 13:58
Hornické muzeum Příbram vystavuje v Galerii F. Drtikola v Zámečku-Ernestinu betlémy.


Provoz Poradny města Příbram o vánočních a novoročních svátcích

09.12. 2013 - 13:49
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram oznamuje občanům, že v závěru letošního roku 2013 bude...


Děti v příbramských školkách čekají sladké měsíce, jako tradičně dostaly od včelařů med

06.12. 2013 - 14:16
Již od roku 2004 předávají včelaři ředitelkám příbramských školek pro děti med. Ne jinak tomu bylo také letos...


Oddělení sociálně – právní ochrany dětí zahájí spolupráci s Farní charitou Příbram

06.12. 2013 - 11:10
S příchodem nového roku získá oddělení sociálně-právní ochrany dětí nového partnera pro posílení sociální práce s rodinami, které mají problémy...


Příbram by ráda rozšířila síť podzemních kontejnerů, žádá proto o dotaci

04.12. 2013 - 16:00
Město Příbram by v budoucnu rádo rozšířilo počet podzemních kontejnerů na separovaný odpad. Již nyní chce proto využít...


Zámeček - Ernestinum čeká v příštím roce výměna oken

04.12. 2013 - 12:29
Třetí etapa výměny oken čeká v příštím roce příbramský Zámeček – Ernestinum. V průběhu celé akce by mělo dojít...


V rámci čtvrté etapy se zítra začne v Příbrami revitalizovat zeleň, dojde i na kácení

02.12. 2013 - 15:18
V úterý 3. prosince začne v Příbrami čtvrtá etapa revitalizace zeleně. Podle informací příbramské radnice by se mělo začít...


Oficiální vyjádření SZM Příbram k úniku chloru na plaveckém bazénu

02.12. 2013 - 14:07
V průběhu předminulého a počátkem minulého týdne jsme na plaveckém bazénu skutečně řešili problém, nikoli s únikem chloru jako takového...


Příbram zvažuje možnost odepsání dluhu za nájemné, rozhodnout by měli zastupitelé

02.12. 2013 - 14:00
Radní města Příbram projednali návrh na odpis dluhu z nájmu a poplatku z prodlení u bývalých nájemníků obecních bytů a nebytových prostor...


Město Příbram zvažuje koupi budovy Prokopka na Březových Horách

02.12. 2013 - 09:39
Možnost odkoupit budovu Prokopka na Březových Horách, zvažuje v tuto chvíli město Příbram. Od současného vlastníka, kterým je společnost...


V Příbrami byl slavnostně zahájen advent

29.11. 2013 - 07:37
Tradiční akce proběhla ve čtvrtek 28. listopadu na náměstí T. G. Masaryka.


Obchvat Příbrami by se mohl začít stavět v roce 2016

27.11. 2013 - 13:55
Jihovýchodní obchvat Příbrami by se mohl začít stavět v roce 2016. Tvrdí to zástupci


Video: Dne 26. 11. byli oceněni dobrovolní dárci krve.

27.11. 2013 - 09:31
Slavnostní setkání se konalo v příbramském Zámečku-Ernestinu, bylo oceněno 100 dárců.


Příbram zvažuje spolupráci s agenturou pro sociální začleňování

21.11. 2013 - 00:22
Po vzoru Kutné Hory zvažuje město Příbram navázat spolupráci s agenturou pro sociální začleňování...


Nejlepším městem pro byznys ve Středočeském kraji se stala Příbram

20.11. 2013 - 22:16
Ve středu se v pražském hotelu Paris konala společensko-podnikatelská událost...


Video: Rozhovor se starostou Ing. Pavlem Pikrtem

19.11. 2013 - 11:33
Se starostou jsme si povídali o záležitostech, které v současné době řeší město Příbram.


Aktuální dopravní uzavírka

19.11. 2013 - 10:30
Dne 16.11. byla zahájena oprava povrchu ulice Husova. Jedná se o investiční akci ŘSD ČR Praha, povolenou Krajským úřadem.


Video: Hejtman MVDr. Řihák v Příbrami

18.11. 2013 - 14:32
V neděli 17. 11. 2013 si hejtman prohlédl stavby spolufinancované z dotací.


Příbram vypsala zakázku na dodávku vybavení kompostárny a sběrného dvora odpadů

13.11. 2013 - 20:29
Odbor silničního hospodářství a investic města Příbram vypsal zjednodušené podlimitní řízení na zakázku...


Děti z jeslí a MŠ Klubíčko dostaly praktický dárek

13.11. 2013 - 19:47
Děti z Mateřské školy Klubíčko a z Městských jeslí v ulici Bratří Čapků se mohou těšit z nového...


Zakončení kurzu sebeobrany pro ženy a seniory

12.11. 2013 - 13:18
Město Příbram (Městská policie Příbram) společně s občanským sdružením Tilius uspořádalo v letech...


Rada města podpořila lyžování a bruslení žáků

12.11. 2013 - 13:07
Rada města na svém posledním jednání všemi hlasy schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši...


Mladí šampióni v přespolním běhu navštívili radnici

07.11. 2013 - 13:35
Starosta Pavel Pikrt a uvolněný radní Juraj Molnár přijali v týdnu na radnici čerstvé vítěze...


Město Příbram slavnostně odmění dobrovolné dárce krve

06.11. 2013 - 14:33
Janského plaketa pro dárce krve


Video: Rozhovor se starostou Ing. Pavlem Pikrtem

06.11. 2013 - 12:34
Přinášíme Vám aktuální rozhovor.


Projekt Comenius Regio - Partnerství pokračuje

04.11. 2013 - 15:55
V minulém týdnu pokračovala jednání v rámci projektu Comenius Regio - Partnerství. Delegace z Německa navštívila Příbram.


Video: Listopadový zpravodaj Oblastní nemocnice Příbram

04.11. 2013 - 09:33
Přinášíme Vám aktuální informace z příbramské nemocnice.


Povolební rozhovor s Ing. Pavlem Pikrtem

04.11. 2013 - 09:06
Starosta města P. Pikrt odpověděl na otázky k výsledku voleb do Poslanecké sněmovny


Nové osvětlení u dolu Marie

31.10. 2013 - 11:07
Město získalo dotaci 120 tisíc korun


Video: Starosta Ing. Pikrt u voleb

28.10. 2013 - 09:38
V pátek a sobotu proběhly volby do Poslanecké sněmovny


Video: Den vzniku samostatného československého státu

25.10. 2013 - 13:19
Dnes se konal slavnostní pietní akt.


Město Příbram dobře hospodaří

24.10. 2013 - 15:22
Vyplývá to z ratingové zprávy


Video: Rating města Příbram

23.10. 2013 - 15:46
Dnes město obdrželo ratingovou zprávu.


Výměna starých řidičských průkazů

23.10. 2013 - 12:55
Průkazy vydané do 30. 4. 2004 musí být vyměněny


Infocentrum v Zámečku - Ernestinu opět získalo certifikát

23.10. 2013 - 08:40
Udělila ho ATIC.


Video: Starosta Ing. Pikrt hovoří o kontrole investiční akce.

22.10. 2013 - 15:05
Rekonstrukce náměstí 17. listopadu byla v pořádku.


Video: Rozhovor se starostou Ing. Pavlem Pikrtem

22.10. 2013 - 15:03
Starosta zve občany k volbám.


Plánované dopravní uzavírky

22.10. 2013 - 11:55
Z důvodů rekonstrukce se plánují další uzavírky


Zocelte se v recyklaci!

17.10. 2013 - 14:09
Firma Elektrowin pořádá pro občany zajímavou soutěž.


Tisková zpráva z návštěvy prezidenta

16.10. 2013 - 12:02
Jak se panu prezidentovi líbila Příbram?


Video: Reportáž z včerejší návštěvy prezidenta

16.10. 2013 - 10:31
Příbram hostila prezidenta Miloše Zemana


Pozvánka na pietní akt

15.10. 2013 - 08:33
25. října si připomeneme výročí vzniku československého státu


Video: Příbram se připravuje na návštěvu prezidenta republiky

11.10. 2013 - 11:13
Návštěva se uskuteční v rámci třídenní návštěvy Středočeského kraje.


Video: Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami

10.10. 2013 - 12:58
Přinášíme rozhovor s vedoucím odboru silničního hospodářství a investic Zdeňkem Škaloudem.


Prezident Miloš Zeman navštíví Příbram

10.10. 2013 - 12:53
V úterý 15. 10. se pan prezident sejde s občany na náměstí TGM.


Kontejner na ošacení byl z ulice Bratří Čapků odvezen.

10.10. 2013 - 08:41
S ohledem na stížnosti bylo nutné řešit přemístění kontejneru na použité ošacení.


Projekt Comenius Regio

09.10. 2013 - 16:00
Návštěva veletrhu drahých kamenů v německém Idar-Obersteinu


Technické služby budou mít nový stroj

09.10. 2013 - 15:50
Technické služby sehnaly náhradu za porouchaný stroj RAZANT


Strategický plán rozvoje města Příbram 2014 - 2020

07.10. 2013 - 14:02
Prosíme občany, aby se zúčastnili průzkumu


Video: Běh města Příbram

07.10. 2013 - 13:54
V sobotu se konal již 20. ročního této sportovní soutěže.


Video: Dárek pro děti v mateřské škole Žežická

03.10. 2013 - 20:14
Starosta Pavel Pikrt a zastupitel Tomáš Cibulka předali dětem stavebnice Lego.


Na Svaté Hoře znějí motorové pily

03.10. 2013 - 20:03
Pracovníci TS ve středu 2. 10. začali zprůchodňovat cestičky na Svaté Hoře


Starosta dnes navštívil mateřskou školu v Žežické ulici

02.10. 2013 - 16:20
Při své návštěvě dětem předal dvě krabice stavebnice Lego.


TZ: Dluhy na nájemném činí téměř 10 milionů Kč

01.10. 2013 - 10:55
Některá středočeská města trápí dluhy za nájemné. Nejinak je tomu také v Příbrami, kde se dluh šplhá k částce deseti milionů


Video: Informační zpravodaj Oblastní nemocnice Příbram

01.10. 2013 - 09:49
Přinášíme Vám aktuální informace z příbramské nemocnice.


Nové webové stránky

30.09. 2013 - 21:53
Město Příbram spouští nové oficiální webové stránky. Cílem je zlepšit přehlednost a do budoucna také obsahovou kvalitu.


Strategický plán města Příbram 2014-2020

29.09. 2013 - 14:46
V současné době probíhají práce na projektu, jehož cílem je vytvoření Strategického plánu rozvoje města Příbram. Termín veřejného projednání: 10. 4.


Parkoviště na Drkolnově bude i nadále hlídané

26.09. 2013 - 23:06
V loňském roce byla schválena výpověď nájemní smlouvy společnosti Schwarz, která v příbramské části Drkolnov provozovala hlídané a placené parkoviště.


Nová nájemní smlouva na sportovní halu

26.09. 2013 - 23:05
Příbramští radní schválili novou nájemní smlouvu mezi nově vzniklou organizací Volejbalovým klubem Příbram, o. s., a SZM Příbram.


Město žádá o dotaci na další školku

26.09. 2013 - 23:03
V ROP Střední Čechy, byla otevřena výzva pro předkládání žádostí o dotaci na rozvoj měst v oblasti vzdělávání. Toho se snaží využít město Příbram.


Video: Tisková konference Knihovny J. Drdy

26.09. 2013 - 13:34
Přinášíme Vám reportáž z tiskové konference KJD. Konference se zúčastnili i zástupci vedení města: Ing. Pikrt a Václav Černý.


Druhé výběrové řízení na samosběrný vůz

09.09. 2013 - 23:17
Město Příbram se napodruhé pokusí získat dodavatele samosběrného zametacího vozu. Původní výběrové řízení muselo být zrušeno kvůli absenci uchazečů.


Orlov - výstavba kanalizace

12.03. 2013 - 18:07
V listopadu 2012 byla zahájena výstavba splaškové kanalizace v Příbrami - Orlově. Od 6.12.2013 je kanalizace schopna trvalého provozu.