Odbor řízení projektů a dotací

Vedoucí odboru: Mgr. Markéta Herynková

Sídlo:
Tyršova 108, Příbram I – přízemí

Úřední hodiny

pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Po dohodě s příslušným pracovníkem si můžete domluvit schůzku i na jiný termín.

Popis činnosti odboru

Odbor řízení projektů a dotací se zabývá získáváním dotací z fondů EU, státních fondů, ministerstev, krajského úřadu a dalších donorů na investiční i neinvestiční projekty města Příbram - přehled získaných dotací.

Spolupracuje s ostatními odbory MěÚ a koordinuje jednotlivé činnosti k zajištění kompletních podkladů k podávání žádostí o dotace. Dále zajišťuje řízení dotačního managementu projektů v realizaci, zpracovává průběžné monitorovací zprávy k projektům, závěrečné vyhodnocení projektů, hlášení v době tzv. udržitelnosti projektů, zajišťuje potřebnou publicitu projektů.

Odpovídá za administrativní zajištění realizace Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro zónu Březohorského sídliště.

Ve spolupráci s externím dodavatelem zpracoval Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020, průběžně ho vyhodnocuje a aktualizuje. V rámci odboru byl pro území obce s rozšířenou působností Příbram realizován projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

V odboru působí realizační tým projektu Místní akční plán ORP Příbram. Místní akční plán (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb. Pravidelně aktualizované informace o tomto projektu jsou k dispozici na webových stránkách partnera projektu - Místní akční skupiny Podbrdsko.

Samostatný realizační tým je zřízen i v rámci projektu Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami, který má za cíl podporu rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání dětí a žáků základních škol ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na území města Příbrami.

Pracovníci:

Příprava podkladů k žádostem o dotace
Jana Janíková, Mgr. Jan Novotný, Ing. Nikola Stránská

Zpracování žádostí o dotace, průběžný monitoring, závěrečné vyhodnocení, hlášení v době udržitelnosti projektů
Jana Janíková, Mgr. Jan Novotný, Ing. Nikola Stránská

Administrativní zajištění realizace IPRM
Jana Janíková

Zpracování a aktualizace Strategického plánu rozvoje města Příbram
Jana Janíková, Ing. Nikola Stránská

 Počet zobrazení: 6382 | Aktualizováno: 29. 06. 2016