Oddělení územního plánování

Pracovníci:
Vojtěch Vaverka
Vladislav Rozmajzl
Monika Škvor Filipová

Popis činnosti:
Výkon činnosti úřadu územního plánování dle § 6 odst. 1 stavebního zákona, tzn.:

A) Ve vztahu ke správnímu území města Příbram:
- pořizuje  územně plánovací dokumentaci (ÚPD), územně plánovací podklady (ÚPP) a jejich změny
- poskytuje informace týkající se ÚPD, ÚPP a jejich změn
- eviduje a zabezpečuje uložení ÚPD, ÚPP a  jejich změn 

B) Pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram:
- vydává závazné stanovisko orgánu územního plánování
- pořizuje územně analytické podklady a jejich aktualizace

C) Na žádost obce ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram:
- pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii
- pořizuje vymezení zastavěného území

 


Územní plán města Příbram
Úprava Územního plánu města Příbram
Regulační plány
Územní (urbanistické) studie
Obce ORP Příbram
Územně analytické podklady
Závazné stanovisko orgánu územního plánování


 

 Počet zobrazení: 7344 | Aktualizováno: 01. 04. 2015