Oddělení územního plánování

Pracovníci:
Vojtěch Vaverka
Vladislav Rozmajzl

Popis činnosti:
Výkon činnosti úřadu územního plánování dle § 6 odst. 1 stavebního zákona, tzn.:

A) Ve vztahu ke správnímu území města Příbram:
- pořizuje  územně plánovací dokumentaci (ÚPD), územně plánovací podklady (ÚPP) a jejich změny
- poskytuje informace týkající se ÚPD, ÚPP a jejich změn
- eviduje a zabezpečuje uložení ÚPD, ÚPP a  jejich změn 

B) Pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram:
- je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování
- je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území ORP
- pořizuje územně analytické podklady a jejich aktualizace

C) Na žádost obce ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram:
- pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii
- pořizuje vymezení zastavěného území

 


Územní plán města Příbram
Úprava Územního plánu města Příbram
Regulační plány
Územní (urbanistické) studie
Obce ORP Příbram
Územně analytické podklady


 

 Počet zobrazení: 6324 | Aktualizováno: 01. 04. 2015