Dubno

Změna č. 2  Územního plánu Dubno – oznámení

MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Změnu č. 2 Územního plánu Dubno (změna).

Změna nabyla účinnosti dne 06. 10. 2015

Projektantkou změny je Ing. arch. Jiřina Ečerová, ČKA 02 941.

Změna je k nahlédnutí na:

  1. Obecním úřadu Dubno
  2. MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování
  3. KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje

 Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 

 

 Počet zobrazení: 1587 | Aktualizováno: 18. 02. 2015