Padlý strom poničil sochu v Arnoštových sadech

0 0 0

 

Noční bouřka zapříčinila vývrat stromu v Arnoštových sadech u Zámečku-Ernestina. Strom poškodil Pomník padlých v 1. světové válce.

 

„Pádem stromu byla dnes poškozena socha jinocha s praporem a ratolestí z dílny Václava Šáry, která je od roku 1927 součástí Kotěrova pomníku padlých v 1. světové válce. Nyní zajišťujeme odborné posouzení, vyhodnocení rozsahu poškození sochy a samozřejmě určení ideálního postupu při její opravě,“ uvedla místostarostka Zorka Brožíková

Padlý strom byl pracovníky Technických služeb Příbram odklizen a socha prozatím přikryta plachtou. V okolí Zámečku-Ernestina je řada obdobně vzrostlých stromů. V celém parku byla v roce 2013 provedena výrazná revitalizace dřevin, řada stromů byla pokácena, ostatní ošetřeny a provedena byla náhradní výsadba. Park byl opětovně zinventarizován na jaře 2020. Na základě posudků je u určených stromů dle naléhavosti přistupováno k postupnému kácení. 

„Vyvrácený strom, javor mléč, byl odborným dendrologem vyhodnocen jako dlouhodobě perspektivní. Bohužel i zde příroda ukázala svoji sílu. Odbor životního prostředí provedl prvotní prohlídku místa a bylo konstatováno, že v nejbližším období bude nutné odstranit 2-3 stromy a u některých dalších bude proveden detailnější průzkum,“ dodal starosta Jan Konvalinka

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

padlý strom

 Počet zobrazení: 527 | Aktualizováno: 30. 06. 2021