Pronájem a směna městských bytů

0 0 0

 

Rada města Příbram na svém jednání ze dne 14.06.2021 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením R.usn.č.575/2021 schválila tuto Směrnici č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“ (dále jen „směrnice“ či „pravidla“).

 

Směrnice č. 5/2021

 Počet zobrazení: 28111 | Aktualizováno: 04. 10. 2021