Pečovatelská služba

0 0 0

Důležité dokumenty a formuláře

 

Okruh osob, pro které je sociální služba určena

Forma poskytované služby:
- terénní
- ambulantní

Cílová skupina osob, pro které je služba určena:
- senioři
- osoby se zdravotním postižením

Pečovatelská služba je určena mladším seniorům i kategorii starších seniorů, dále občanům zdravotně postiženým a v určitých situacích daných zákonem i rodinám s dětmi. Konkrétně naše pečovatelská služba je poskytována občanům města Příbram. V současné době mezi klienty nepatří žádná rodina s dětmi.

K 31.12.2013 byla pečovatelská služba poskytována celkem 775 klientům. Bezplatná péče dle vyhlášky byla poskytována 20 klientům (účastnící odboje). Z celkového počtu klientů je 32 klientů imobilních, 213 jich je těžce pohyblivých a 27 osob na invalidním vozíku.

Časový rozsah poskytování sociálních služeb
Okrsek č. I., V. Provozní doba 7,00 – 15,30 hodin
Příbram V, VI, VII, VIII a DPS Příbram VI – Březové Hory č.p. 155 a DPS Příbram VII č.p. 494

Středisko osobní hygieny
SOH pedikúra v Příbrami VI/155

Okrsek č. II., III. Provozní doba 7,00 – 15,30 hodin
Příbram I, II, III, IV, IX a DPS Příbram I č.p. 69 a DPS Příbram III č.p. 143

SOH masáže v Příbrami I/69

SOH pedikúra v Příbrami I/69

SOH v Příbram III/143

 

Okrsek č. IV.

DPS Příbram VIII č.p. 100 – 102 Provozní doba 6,00 – 19,00, služba pracovníka informační služby (19,00 – 6,00)

SOH pedikúra v Příbrami VIII/101 Provozní doba 7,00 – 15,30 hodin

SOH masáže v Příbrami VIII/101 Provozní doba 7,00 – 15,30 hodin

Popis realizace poskytování sociálních služeb
Pečovatelská služba je převážně poskytována docházkou pracovníků v sociálních službách Pečovatelské služby města Příbram do domácností klientů, a to jak v domech s pečovatelskou službou (celkem 5 s 330 byty zvláštního určení), nebo v klasických domácnostech klientů v terénu, případně klienti navštěvují střediska osobní hygieny.

Jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou poskytovány na základě provedeného šetření příslušnou okrskovou sestrou dle
uzavřené Smlouvy mezi klientem a poskytovatelem sociální služby.

Úkony jsou vykonávány v pracovní době zaměstnanců v čase a ve dnech dle požadavků klientů.

Pečovatelská služba se zajišťuje tyto úkony (dle § 40 zákona 108/2006 Sb. - obligatorní úkony):

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík


Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny,
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
- pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
- zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
- dovoz nebo donáška jídla,
- pomoc při přípravě jídla a pití,
- příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
- běžný úklid a údržba domácnosti,
- údržba domácích spotřebičů,
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování,
- donáška vody,
- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
- běžné nákupy a pochůzky,
- velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
- praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
- praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- doprovázení klientů k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Jiné úkony pečovatelské služby (dle § 77 zákona 108/2006 Sb. - fakultativní úkony):
- zástřih vlasů
- dohled nad dospělým občanem od 6:00 – 19:00 hod. DPS Brodská, v ostatních DPS do 15:30
- noční služba od 19:00 hod. do 6:00 hod. – s prováděním jednoduchých ošetřovatelských úkonů - pouze v DPS Brodská
- mytí společných prostor
- dovoz klienta do SOH
- odklízení sněhu
- ošetření a venčení psa
- masáž klasická
- masáž rehabilitačním přístrojem
- nahřívání - termosáčky - 15 min
- magnetoterapie
- masáž vodou, trysky, perlička - zábal
- perličková koupel nohou
- bioptronová lampa
- rotoped
- chůze
- stepper
- posilovací lavice
- cvičení
- pedikúra suchá, mokrá
- automobilová doprava
- masáž v domácnosti – docházka
- zapůjčení polohovacího lůžkaPočet zobrazení: 25140 | Aktualizováno: 24. 04. 2014