Žádost o řidičské oprávnění nebo jeho rozšíření

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Úterý8.00-12.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek8.00-12.00

Kontakt

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, přepážka 7 a 8

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Potřebné doklady

Doklad totožnosti, v případě rozšíření řidičského oprávnění také stávající řidičský průkaz.

Základní informace

Řidičské oprávnění je způsobilost k řízení motorových vozidel určité skupiny. Řidičské oprávnění nelze zaměňovat s řidičským průkazem, kterým se pouze prokazuje rozsah řidičského oprávnění.

Postup

Písemnou žádost je možno obdržet v autoškole (ke stažení zde), u které bude žadatel absolvovat výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění. Po absolvování výuky a výcviku autoškola žadatele přihlásí ke zkoušce odborné způsobilosti. Po úspěšném ukončení zkoušky žadatel obdrží originál žádosti se zapsaným výsledkem zkoušek. S touto žádostí se následně dostaví na registr řidičů kterékoliv obce s rozšířenou působností, kde podá žádost o udělení řidičského oprávnění, resp. vydání řidičského průkazu.

Lhůta pro vyřízení

Řidičské oprávnění je uděleno současně s vydáním řidičského průkazu, který se vystavuje nejpozději do 20 dnů od podání žádosti.

Kdo je oprávněn podat žádost

Žadatel musí být fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

Formuláře ke stažení:      

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

Správní poplatek

 Správní poplatek ve výši 200 Kč musí být zaplacen před vydáním řidičského průkazu.

Opravné prostředky

V případě neúspěšné zkoušky je možné ji opakovat, a to i opakovaně, nejdříve však po 5 pracovních dnech a nejpozději do 6 měsíců ode dne první zkoušky. Rozhodnutí o udělení řidičského oprávnění se nevydává, proto není možno se proti němu odvolat.

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 Počet zobrazení: 57064 | Aktualizováno: 10. 04. 2024