Doprava, jízdní řády

Aktuální dopravní omezení ve městě

 


 

MHD Příbram

 

 

Projekt optimalizace městské autobusové dopravy v Příbrami (MHD)
MHD Příbram 2018.pdf

Orientační plánek MHD Příbram
orientacni plan MHD.pdf

Tarifní podmínky MHD Příbram
Tarifní podmínky MHD (156.39 kB)

V případě potřeby podání stížnosti na provoz některé linky MHD Příbram nebo stížnosti na chování řidiče, je možno využít speciální, k tomuto účelu zřízenou, stránku společnosti ARRIVA PRAHA  s.r.o. http://www.arriva-strednicechy.cz/informace-pro-cestujici/stiznosti-a-pripominky/. Postačí vyplnit jednoduchý formulář a odeslat. Odpověď obdržíte na Váš e-mail. Na této stránce najdete rovněž rubriku „Ztráty a nálezy“,  kde lze hledat věc zapomenutou ve voze nebo rubriku „Dotazy a připomínky“. Samozřejmě lze stížnost dopravci zaslat i poštou na adresu:  ARRIVA PRAHA s.r.o.,  U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Stížnost můžete rovněž zaslat na adresu: Městský úřad Příbram, samostatné oddělení silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram I nebo e-mailem na adresu: ilona.trochova@pribram.eu. Ve stížnosti je nutno uvést: datum a čas události, linku, registrační značku vozidla (není podmínkou), výchozí zastávku a čas, výstupní zastávku, popis události, jméno, příjmení a adresu nebo e-mail stěžovatele pro zpětnou vazbu. Takto podaná stížnost bude předána k vyřízení společnosti ARRIVA PRAHA s.r.o.


Školní autobus zdarma

Od 01.09.2009 je  v Příbrami zaveden školní autobus, který zajišťuje ranní návoz žáků do základních škol ve městě. Jeho provoz je plně hrazen z rozpočtu města a trasa a zastávky autobusu byly stanoveny ve spolupráci s jednotlivými školami. Školní spoje jezdí dva, každý vůz vyjede z opačného konce města, projede kolem všech škol a na konec cesty dojede do osmé hodiny ranní. Autobus je určen pro přepravu žáků prvního stupně základních škol s vyloučením ostatních cestujících.  Ve voze cestuje strážník městské policie, který dohlíží na bezpečnou cestu dětí do škol.

Zde je umístěn přehled spojení školním autobusem: skolni autobus.pdf

Další jízdní řády:

Spojení Brod, Sázky, Zavržice:

SID 300023 - D23
SID 300028 - D28
SID 300033 - D33
SID 300041 - D41
SID 300042 - D42

Spojení Příbram - Praha:

SID 303097 - D97
SID 303098 - D98
SID 303099 - D99


Vlak

ČESKÉ DRÁHY - Železniční stanice Příbram
Zákaznické centrum: tel. 972 111 111, 840 112 113
www.cd.cz

Vyhledání spojení: http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/


 

Středočeská integrovaná doprava

Dne 15. 6. 2008 se systém MHD Příbram zapojil do SID (Středočeská integrovaná doprava). Tato skutečnost přinesla některé změny:

1) jeden zvýhodněný přestup, pouze při použití čipové karty - peněženky (do 20 minut)

- jeden zvýhodněný přestup v rámci MHD Příbram, v kombinaci MHD x SID, SID x MHD

- nosičem informace o čase je karta – přestup neplatí při platbě v hotovosti!

Neuznávají se žádné „papírové jízdenky“, cestující je standardně odbaven a strojek sám vyhodnocuje z údajů na kartě, zda cestující stihl časovou lhůtu pro přestup a zda již má přestupní pásmo zaplacené!

- cena přestupní jízdenky je snížena o již zaplacené pásmo

- potřebné údaje jsou tištěny na jízdenku

- postup při odbavení zůstává stejný

Příklad přestupu:

- cestující použije kartu k zaplacení jízdenky v MHD Příbram a v čase určeném na jízdence přestoupí na linku SID – např. Příbram – Dobříš - Praha. Zde cestující hlásí obvyklé údaje, tj. cílová zastávka a druh jízdného a platbu kartou, pak přiloží kartu pro zaplacení. Pokud je přestup korektní, tak se vydaná jízdenka liší od běžné sníženou cenou, vypsáním uznané zóny a také větou, že další přestup není možný, protože již byl použit jeden zvýhodněný přestup.

Přestup neplatí v kombinaci s pravidelnými linkami (např. Příbram - Březnice atd.), kde není zaveden SID a cena jízdného vychází z kilometrického tarifu, tzn. nejsou zde použity zóny.

2) akceptace časových kupónů SID v systému MHD Příbram

Časový kupón SID (který je prodán i do zóny „64“ – tj. označení Příbrami v SID), který vystavuje kterýkoli dopravce zapojený do SID (v Příbrami: Connex Příbram, BOSÁK BUS, CUP TOUR bus, PROBO TRANS, ČSAD MHD Kladno) bude v systému MHD Příbram akceptován. Tento kupon se chová stejně jako „měsíčník“ pro MHD. Cestující přikládá kartu s kupónem ke strojku, kde se ověří, zda je platné období a číslo zóny.

3) akceptace časových kupónů MHD Příbram v systému SID, pouze v zóně 64 - Příbram

Časový kupón MHD Příbram (vystavuje Connex Příbram) bude na linkách SID akceptován pouze v zóně 64 – Příbram. Cílem je možnost použití tohoto kupónu při jízdě na linkách SID v okruhu MHD Příbram. Cestující při odbavení hlásí výstupní zastávku a platbu kupónem, strojek ověří, zda je platné období a číslo zóny.

Použít lze pouze tento druh měsíčních kupónů: občanský, poloviční, žák - student, důchodce. Tato možnost tedy neplatí pro vlastníky karet „Zdarma“ a „Senior“, na kterých jsou uloženy roční bezplatné kupóny.

V případě, že chce cestující používat svou čipovou kartu i u jiného dopravce, než jakým byla tato karta vystavena, doporučujeme navštívit tohoto prodejce za účelem odblokování karty i pro ostatní výše uvedené dopravce zapojené do SID. Např. majitel karty, kterou vystavila společnost BOSÁK BUS, může po tomto odblokování použít kartu např. u společnosti PROBO TRANS.

http://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/verejna-doprava


 

Dopravní spojení

 
Vyhledání jízdního řádu:
http://portal.idos.cz/
 
Vyhledání spojení:
http://jizdnirady.idnes.cz


Počet zobrazení: 183684 | Aktualizováno: 30. 04. 2018