Doprava, jízdní řády

Najděte spojení (IDOS.cz):

0 0 0

Aktuální dopravní omezení ve městě:

MHD Příbram 

Změna v jízdních řádech:

  • Omezení linky MHD 6A v sobotu 17. 9. 2022 Z důvodu konání akce Svatohorský downtown 17. 9. 2022 (sjezd na kolech ze Svaté Hory od 10.30 do 18.00) dojde k omezení linky MHD 6A. Některé spoje (označené červeně) linky MHD 6A nepojedou až k areálu Svaté Hory, ale budou končit u parkoviště pod Svatou Horou. Linky, které obsluhují sobotní mše ve 7.00, 9.00 a 17.00 pojedou bez omezení až do areálu Svaté Hory a zpět. 

  • Od 1. 7. 2022 dochází k trvalé změně jízdního řádu linky 305007 MHD 7A. Nebude již obsluhována zastávka "Háje-otočiště".

Aktuální výlukové jízdní řády platné od 4. 4. 2022:

Linka 305001 - 1ALinka 305003 - 3ALinka 305008 - 8A, Linka 305010 - 10A, Linka 305013 - 3B, Linka 305019 - 19A, Linka 305023 - 3C, Linka 305110 - 10B

Výlukové jízdní řády pro linky MHD Příbram 305004, 305014 a 305024 platné od 07.03.2022:
Linka 305004 - 4ALinka 305014 - 4BLinka 305024 - 4C


Informace o výlukách:

 

Uzavírka Bohutín 

V souvislosti s úplnou uzavírkou silnice I/18 v Bohutíně budou na autobusových linkách PID č. 509, 521 a 567 platit od 2. 9. do 23. 12. 2022 výlukové jízdní řády, více informací k výlukám naleznete zde.

Částečná uzavírka ul. Balbínova:

V termínu 16. 6. 2022 – 15. 8. 2022 bude probíhat oprava povrchu a zřízení chodníku v ulici Balbínova za částečné uzavírky. Změny v autobusové dopravě se týká linek MHD a linek PID 510, 517:

  • zastávka „Svatá Hora“ směr Háje nebude obsluhovaná - náhrada Balbínova;
  • zastávka Svatá Hora směr Jiráskovy sady přemístěna o 125 m dolů před dům č. 386;
  • otáčení a parkování autobusů se přesouvá na velké parkoviště (vjezd spodem, výjezd horem).

Uzavírka ul. Milínská:

V návaznosti na zprůjezdnění mostu v Plzeňské ulici dojde k uzavírce ulice Milínská od 4. 4. 2022. Autobusové linky 1A, 3A, B, C, 4A, 10A, B, 19A a školního autobusu vedoucí touto ulici budou jezdit po objízdné trase ulicemi Plzeňská, Čs. armády, Březnická. 

Po dobu uvedené uzavírky nebudou obsluhovány zastávky Milínská-Mixova, Milínská, Milínská-T. G. M., rozc. Pod Kaňkou, Sázky, Barandov. Náhradní budou zastávky: Hořejší Obora, Čs. armády a nám. T. G. M. 

 

Doprava ve městě

POZOR!
Některé linky MHD Příbram jsou z důvodu aktuálních uzavírek komunikací provozovány dle výlukových jízdních řádů.
Sledujte prosím "Aktuální dopravní omezení ve městě" 
(text výše).

MHD Příbram

Projekt optimalizace městské autobusové dopravy v Příbrami (MHD)
MHD Příbram 2018.pdf

Tarifní podmínky MHD Příbram
Tarifní podmínky MHD (156.39 kB)

Podněty a stížnosti

Stížnost můžete rovněž zaslat na adresu: Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram I nebo e-mailem na adresu: dagmar.betikova@pribram.eu. Ve stížnosti je nutno uvést: datum a čas události, linku, registrační značku vozidla (není podmínkou), výchozí zastávku a čas, výstupní zastávku, popis události, jméno, příjmení a adresu nebo e-mail stěžovatele pro zpětnou vazbu. Takto podaná stížnost bude předána k vyřízení společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

Stížnosti na provoz regionálních linek PID - info
Veškeré podněty, připomínky či stížnosti k integrované dopravě lze vyplnit do formuláře na stránkách PID (https://pid.cz/kontakty/podnety-a-pripominky/) nebo odeslat emailovou poštou na adresu ropid@ropid.cz.

Stížnosti na provoz ostatních regionálních linek 
Podněty a stížnosti je vždy nutno řešit s konkrétním dopravcem, který linku provozuje. 

Školní autobus

Zde je umístěn orientační přehled spojení školním autobusem: skolni autobus.pdf

Vlak


Vyhledání spojení: http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/ 

Dopravní spojení

Vyhledání jízdního řádu:
http://portal.idos.cz/
Autobusové jízdní řády:
- začátek čísla linky pro vyhledání autobusového jízdního řádu: MHD Příbram 305...., SID 300...., 301..., 302..., 303..., 304...,, ROPID 100....)
Vlakové jízdní řády:
- spojení (Praha) - Beroun - Příbram - Protivín - (České Budějovice) - vyhledání jízdního řádu - číslo trati 200)
 
 
 


Počet zobrazení: 309735 | Aktualizováno: 19. 04. 2022