Doprava, jízdní řády

Aktuální dopravní omezení ve městě

Zrušení obsluhy zastávky linek č. 6A a 6B  "Příbram,, LIDL"

Oznamujeme, že s platností  od 01.04.2019 je dočasně zrušena obsluha zastávky Příbram,,LIDL" linkou MHD č. 6A a 6B. V místě budou probíhat stavební práce, čímž bude znemožněn průjezd autobusů. Po dokončení stavby bude zastávka přemístěna k nově budovanému obchodnímu centru. Stavební práce budou probíhat přibližně po dobu dvou měsíců.

Objížďkové jízdní řády:
Linka MHD Příbram 6 A - 305006.pdf
Linka MHD Příbram 6 B - 305016.pdf

 

OZNÁMENÍ

Samostatné oddělení silničního hospodářství MěÚ oznamuje, že s platností od 5.5.2019 dojde v jízdních řádech linek MHD Příbram k drobným technickým úpravám. Jedná se o úpravy přejezdových časů mezi jednotlivými zastávkami tak, aby provoz MHD byl plynulejší a zlepšilo se dodržování jízdních řádů. Prováděné úpravy vyplynuly z monitoringu provozu jednotlivých spojů v posledních měsících. Nepůjde o nijak závažný zásah do jízdních řádů, pouze u části linek dojde v některých zastávkách k drobným úpravám času odjezdu.
V souvislosti s úpravami žádáme cestující, aby si včas ověřili časy odjezdů „svých“ spojů, aby úpravy měly co nejmenší dopad na cestování po městě. Upravené jízdní řády budou zveřejněny  na stránkách města a na portálu CIS JR (IDOS) ihned, jakmile je dopravce dokončí a předloží ke schválení.

UPRAVENÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

Linka  1A - 305001.pdf
Linka  2A - 305002.pdf
Linka  3A - 305003.pdf
Linka  5A - 305005.pdf
Linka  6A - 305006.pdf
Linka 10A - 305010.pdf
Linka  2B - 305012.pdf
Linka  3B - 305013.pdf
Linka 19A - 305019.pdf
Linka  3C - 305023.pdf
Linka  4C - 305024.pdf
Linka 10B - 305110.pdf


u ostatních linek k úpravám nedochází a platí původní jízdní řády

 


 

MHD Příbram

 

 

Projekt optimalizace městské autobusové dopravy v Příbrami (MHD)
MHD Příbram 2018.pdf

Orientační plánek MHD Příbram
orientacni plan MHD.pdf

Tarifní podmínky MHD Příbram
Tarifní podmínky MHD (156.39 kB)

V případě potřeby podání stížnosti na provoz některé linky MHD Příbram nebo stížnosti na chování řidiče, je možno využít speciální, k tomuto účelu zřízenou, stránku společnosti ARRIVA PRAHA  s.r.o. http://www.arriva-strednicechy.cz/informace-pro-cestujici/stiznosti-a-pripominky/. Postačí vyplnit jednoduchý formulář a odeslat. Odpověď obdržíte na Váš e-mail. Na této stránce najdete rovněž rubriku „Ztráty a nálezy“,  kde lze hledat věc zapomenutou ve voze nebo rubriku „Dotazy a připomínky“. Samozřejmě lze stížnost dopravci zaslat i poštou na adresu:  ARRIVA PRAHA s.r.o.,  U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Stížnost můžete rovněž zaslat na adresu: Městský úřad Příbram, samostatné oddělení silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram I nebo e-mailem na adresu: ilona.trochova@pribram.eu. Ve stížnosti je nutno uvést: datum a čas události, linku, registrační značku vozidla (není podmínkou), výchozí zastávku a čas, výstupní zastávku, popis události, jméno, příjmení a adresu nebo e-mail stěžovatele pro zpětnou vazbu. Takto podaná stížnost bude předána k vyřízení společnosti ARRIVA PRAHA s.r.o.


Školní autobus zdarma

Od 01.09.2009 je  v Příbrami zaveden školní autobus, který zajišťuje ranní návoz žáků do základních škol ve městě. Jeho provoz je plně hrazen z rozpočtu města a trasa a zastávky autobusu byly stanoveny ve spolupráci s jednotlivými školami. Školní spoje jezdí dva, každý vůz vyjede z opačného konce města, projede kolem všech škol a na konec cesty dojede do osmé hodiny ranní. Autobus je určen pro přepravu žáků prvního stupně základních škol s vyloučením ostatních cestujících.  Ve voze cestuje strážník městské policie, který dohlíží na bezpečnou cestu dětí do škol.

Zde je umístěn přehled spojení školním autobusem: skolni autobus.pdf

Další jízdní řády:

Spojení Brod, Sázky, Zavržice:

SID 300028 - D28
SID 300041 - D41
SID 300042 - D42

Spojení Příbram - Praha:

SID 303097 - D97
SID 303098 - D98
SID 303099 - D99


Vlak

ČESKÉ DRÁHY - Železniční stanice Příbram
Zákaznické centrum: tel. 972 111 111, 840 112 113
www.cd.cz

Vyhledání spojení: http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/


 

Středočeská integrovaná doprava

http://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/verejna-doprava

Integrace středočeské a pražské dopravy
(zdroj: Informační zpravodaj PID číslo 08/2019)

PID plánované integrace Příbramska.pdf


Dopravní spojení

 Vyhledání jízdního řádu:
http://portal.idos.cz/
 
Vyhledání spojení:
http://jizdnirady.idnes.cz


Počet zobrazení: 190000 | Aktualizováno: 17. 04. 2019