Doprava, jízdní řády

Aktuální dopravní omezení ve městě:

MHD Příbram

Od 10.05.2021 - Změna v provozu linek MHD Příbram - obsluha osad Lazec a Kozičín
Tak, jak pokračují stavební práce na kanalizaci v osadě Lazec, dochází k postupným uzavírkám dalších úseků komunikací. Z důvodu zahájení výkopových prací v okolí autobusové zastávky je pro zachování obsluhy osady linkou 5A nutno vytvořit zastávku náhradní. Od 10.05.2021 již nebude možno stávající zastávku obsluhovat ze žádného směru. Linka č. 5A, jedoucí do Lazce, obslouží náhradní zastávku umístěnou na křižovatce u dětského domova PEPA, kam z Příbrami dojede po své obvyklé trase. Na křižovatce se otočí a po objízdné trase dokončí obsluhu osady Kozičín (jako dosud, přes obec Bohutín).
V důsledku této změny může dojít ke změně času příjezdu linky. Prosíme tedy cestující, aby při využití jednotlivých spojů linky počítali s mírnou časovou rezervou. Děkujeme za pochopení a trpělivost a omlouváme se všem za vzniklé komplikace.

Do 07.05.2021 pojede linka jako dosud, tedy z Kozičína na stávající zastávku u kapličky.


 
Od 07.05.2021 - Změna v provozu linek MHD Příbram - uzavírka výjezdu z kruhového objezdu do ulice Plzeňské - AKTUALIZOVÁNO
V souladu s harmonogramem prací na rekonstrukci kruhového objezdu u Dolejší Obory dojde od 07.05.2021 k úplné uzavírce výjezdu do Plzeňské ulice. S tím souvisí i omezení provozu některých linek MHD Příbram. U všech linek jedoucích Plzeňskou ulicí přes náměstí T.G.M. do Jiráskových sadů bude vynechána obsluha zastávek "Příbram, nám. T.G. M." a "Příbram, Jiráskovy sady". Jako náhradní zastávka bude využívána v obou směrech zastávka "Fibichova" (v Jinecké ulici), kam linky najedou ulicí Evropskou a Jineckou. Toto omezení potrvá do 13.05.2021.
U linek jedoucích Milínskou ulicí a u linek 6A a 6B zůstane obsluha Jiráskových sadů zachována.
12.05.2021 - Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dojde dle informace zhotovitele stavby k posunu termínů dokončovacích prací na právě realizovaných výjezdech z kruhového objezdu. Z tohoto důvodu potrvá jejich uzavírka  a městská hromadná doprava bude i nadále provozována po objízdné trase, a to až do 18.05.2021.Od 03.05.2021 - Změna v provozu linek MHD Příbram 305006 - 6A  a 305016 - 6B
Z důvodu uzavírky obce Narysov jsou od 03.05.2021 v platnosti výlukové jízdní řády pro linky MHD Příbram 305006-6A a 305016-6B. zůstává zachována, jen v důsledku vedení linek po objízdné trase dojde k posunutí odjezdových časů z jednotlivých zastávek. Viz výlukové jízdní řády níže.
V období od 03.05.2021 do 06.05.2021 zůstává navíc v platnosti vynechání obsluhy zastávky LIDL, z důvodu uzavírek na výjezdu z kruhového objezdu na Evropskou ulici. Obsluha zastávky bude obnovena od 07.05.2021.
Od 07.05.2021 však bude i nadále platit úprava jízdních řádů z důvodu uzavírky v obci Narysov, a to až do 11.06.2021.Doprava ve městě:

POZOR!
Některé linky MHD Příbram jsou z důvodu aktuálních uzavírek komunikací ve městě provozovány dle výlukových jízdních řádů.
Sledujte prosím "Aktuální dopravní omezení ve městě" 
(text výše).

MHD Příbram

Projekt optimalizace městské autobusové dopravy v Příbrami (MHD)
MHD Příbram 2018.pdf

Tarifní podmínky MHD Příbram
Tarifní podmínky MHD (156.39 kB)

Stížnost můžete rovněž zaslat na adresu: Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram I nebo e-mailem na adresu: ilona.eberlova@pribram.eu. Ve stížnosti je nutno uvést: datum a čas události, linku, registrační značku vozidla (není podmínkou), výchozí zastávku a čas, výstupní zastávku, popis události, jméno, příjmení a adresu nebo e-mail stěžovatele pro zpětnou vazbu. Takto podaná stížnost bude předána k vyřízení společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.


Školní autobus

Zde je umístěn orientační přehled spojení školním autobusem: skolni autobus.pdf


Linka 100317 - Praha,Smíchovské nádraží - Příbram sídl. Archiv
Linka 100392 - Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,aut.nádr.
Linka 100393 - Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,Břez.Hory,rozc.Zdaboř
Linka 100395 - Praha,Smíchovské nádraží - Příbram,Břez.Hory,rozc.Zdaboř

Veškeré podněty, připomínky či stížnosti k integrované dopravě lze vyplnit do formuláře na stránkách PID (https://pid.cz/kontakty/podnety-a-pripominky/) nebo odeslat emailovou poštou na adresu ropid@ropid.cz.Vyhledání spojení: http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/

 


Dopravní spojení

Vyhledání jízdního řádu:
http://portal.idos.cz/
Autobusové jízdní řády:
- začátek čísla linky pro vyhledání autobusového jízdního řádu: MHD Příbram 305...., SID 300...., 301..., 302..., 303..., 304...,, ROPID 100....)
Vlakové jízdní řády:
- spojení (Praha) - Beroun - Příbram - Protivín - (České Budějovice) - vyhledání jízdního řádu - č trati 200)
 
Vyhledání spojení:
http://jizdnirady.idnes.cz
 
 
 


Počet zobrazení: 257320 | Aktualizováno: 13. 05. 2021