Doprava, jízdní řády

Najděte spojení (IDOS.cz):

0 0 0

Aktuální dopravní omezení ve městě: MHD Příbram

Odbor silničního hospodářství předložil návrh na podporu městské mobility, aby se v navrhnutých termínech městských akcí v roce 2024 nevybíralo jízdné v městské hromadné dopravě, a to:

1)    pátek 14.6.2024 DÍKY FEST areál letního kina (Nový rybník);

2)    sobota a neděle 15.6. - 16.6.2024 Příbramský triatlon (dvoudenní) a Vítání letního slunovratu;

3)    sobota 14.9.2024 Příbramská svatohorská šalmaj;

4)    pátek 4.10.2024 Den městské mobility + RTO historické autobusy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sjednocení charakteru autobusových zastávek od 29.6.2024, více informací ZDE.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA NÁM. J. A. Alise NA BŘEZOVÝCH HORÁCH - OMEZENÍ DOPRAVY V TERMÍNU  20. 5. – 31. 5. 2024

DOTČENÉ LINKY: 505 a 508, více informací ZDE .

Linka 505 bude ve směru Kozičín z ulice Kladenská odkloněna vlevo K Dolu Marie, vlevo Rožmitálská do zastávky „Příbram, Březové Hory“ a dále po své pravidelné trase. Ve směru Orlov bude linka ze zastávky „Příbram, Březové Hory“ odkloněna vpravo K Dolu Marie, vpravo Kladenská, vlevo Politických vězňů a dále po své pravidelné trase viz výlukový jízdní řád. Linka 508 bude ze zastávky „Příbram, Březové Hory, náměstí“ odkloněna přímo K Dolu Marie, vlevo Rožmitálská do zastávky „Příbram, Březové Hory“ a dále po své pravidelné trase (není stanoven výlukový jízdní řád).

 ZMĚNY ZASTÁVEK Pro linku 505 se ruší:

„Příbram, Březové Hory, domov seniorů“ – obousměrně

„Příbram, Kladenská“ – ve směru Orlov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVADLO PATŘÍ DĚTEM 26.5.2024 - OMEZENÍ V OSOBNÍ I AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ.

Uzavření komunikací 26.5. od 5:00 do 20:00 (samotná akce trvá od 09:00 do 18:00), viz DIO .

Nutné vyparkování, viz dále přechodná úprava provozu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOC KOSTELŮ 2024 se uskuteční 07.06.2024

Je zajištěna SMLUVNÍ DOPRAVA ZDARMA - viz dále PLAKÁT S PODROBNÝM PROGRAMEM A JÍZDNÍM ŘÁDEM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 UZAVÍRKA silnice II/118 od 16.5.2024 - výstavba okružní křižovatky (práce související se stavbou dálnice D4)

v příloze Vám zasílám výlukové jízdní řády autobusových linek PID č. 510 a 517 platné od čtvrtka 16. 5. 2024 z důvodu uzavírky silnice II/118 u Příbrami, a to z důvodu výstavby okružní křižovatky.

Linka 517 bude zachována všemi spoji přes Háje s tím, že bude odkloněna přes Jerusalem a po dálnici D4. Zastávky Na Važinách a Betonárna obslouží pouze vybrané spoje. Linka 510 bude ve směru z Příbrami na Jablonnou vedena přes Háje a Jerusalem. V opačném směru bude odkloněna kolem Dubence a Dubna a obec Háje zcela mine.

 Na lince 517 budou následovat další výluky v příštím týdnu (Dobříš – Voznice a Obořiště), což zapříčiní další úpravy jízdního řádu, který bude znovu aktualizován. Pro cestující to bude znamenat jen minutové posuny spojů. Tento stav bude platit do 31. 5. 2024 - více ZDE. Od 1. 6. 2024 by pak mělo dojít k dalším úpravám provozu v oblasti exitu 45.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Půlmaraton:    8. 6. 2024 (sobota) od 16:00 do 24:00 hod.

Triatlon:         15. 6. 2024 (sobota) od 8:00 do 19:00 hod.

                      16. 6. 2024 (neděle) od 8:00 do 13:00 hod.

 DOTČENÉ LINKY A PODROBNÉ INFORMACE ZDE

392, 395, 500, 501, 502, 503, 506, 517, 531, 754.

Dopravci: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY; Martin Uher; ČSAD Benešov.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cílem zřízení  webových stránek www.autobusy2024.idsk.cz  je pomocí zorientovat se obyvatelům a cestujícím v období prosince tohoto roku, kdy vstoupí v platnost nové jízdní řády na všech příměstských a regionálních autobusových linkách PID a provoz velké části linek bude zajišťován novými dopravci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1. dubna dochází k drobným změnám v JÍZDNÍCH ŘÁDECH MHD.

Na základě vyhodnocení provozu upravených linek a jejich spojů MHD a připomínek cestujících dochází s platností od 1. dubna 2024 k několika změnám v jízdních řádech MHD Příbram. 

Na konci loňského roku došlo v rámci tarifní integrace MHD do systému PID k přečíslování linek a úpravě některých tras v MHD Příbram. Po vyhodnocení provozu budou od 1. dubna v jízdních řádech provedeny změny, které vycházejí nejen ze samotného vyhodnocení, ale také z připomínek cestujících.

Změny se týkají jízdních řádů linek 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508 a 565 v pracovní dny (PD):

501 – posun spojů v PD s odjezdy ze zastávky Příbram,Šachetní směr Dubno,učiliště, resp.  
           Příbram,Nová Hospoda Polní z 14:05 ˃ 13:55, 15:35 ˃ 15:25 a 16:05 ˃ 15:55

       – zrušení spoje v PD s odjezdem ze zastávky Příbram,Svatá Hora směr Příbram,Šachetní
          v 13:26

502 – posun spoje v PD s odjezdem ze zastávky Příbram,Zdaboř,Komerční zóna směr
           Příbram,Svatá Hora z 13:20 ˃ 13:15

        – zrušení spoje v PD s odjezdem ze zastávky Příbram,Zdaboř,Žežická směr             
           Příbram,Svatá  Hora v 13:14

503 – posunu spoje v PD spoj s odjezdem ze zastávky Příbram,Jiráskovy sady
           směr  Příbram,Svatá Hora z 5:08 ˃ 5:05 a spoj s odjezdem ze zastávky Příbram,Svatá
           Hora z 6:05 ˃ 6:00

       – prodloužení jízdní doby v úseku Příbram,Kaufland - Příbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády)
          z 1 na 2 min.                                       

505 – prodlužení spoje v PD spoj s odjezdem ze zastávky Příbram,Kozičín v 10:40 do
           zastávky ze současné konečné zastávky Příbram,Kladenská  do zastávky
           Příbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády) 

506 – spoje již neobsluhují zastávku Příbram,Zdaboř,Komerční zóna

        – prodloužení jízdní doby v úseku Příbram,průmyslová zóna  - Příbram,Kaufland a
           Příbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády) - Příbram,Kaufland z 1 na 2 min.

        – posun spoje v PD s odjezdem ze zastávky Příbram,Zdaboř,Červená směr              
           Příbram,Svatá Hora areál z 16:10 ˃ 16:05

        – posun spoje v PD s odjezdem ze zastávky Příbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády) směr
          Příbram,Zdaboř,Červená z 4:51 ˃ 4:49                         

507 – zkrácení spoje v PD směr Lhota u Příbramě,točna do výchozí zastávky
           Příbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády) s odjezdem v 11:00

        – prodloužení jízdní doby v odpolední špičce v úseku Příbram,RAVAK - PŘÍBRAM,DISA
          ze 2 na 4 min.                                    

508 – posun okružních spojů v PD s odjezdy ze zastávky Příbram,Svatá Hora 13:30 ˃ 13:40,
          15:00 ˃ 15:10, 15:30 ˃ 15:40, 16:05 ˃ 16:10, 17:05 ˃ 17:10, 18:05 ˃ 18:10,

565 – posun spoje v PD s odjezdem ze zastávky Příbram,Jiráskovy sady směr
           Příbram,Jesenice z 9:05 ˃ 10:05

– posun spoje v PD s odjezdem ze zastávky Příbram,Jesenice směr Příbram,Jiráskovy
   sady z 9:17 ˃ 10:17

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMĚNA OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ ČIPOVÝCH KARET (elektronické peněženky) na příměstských linkách: informace ZDE .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE SPUŠTĚNÍ INTEGRACE OD 10. 12. 2023:

naleznete na tomto odkaze: https://pid.cz/integrace-mhd-pribram-od-10-12-2023/ 

Pokud srolujete stránku níže, naleznete zde aktuální rozkres = orientační plán MHD Příbram.

JÍZDNÍ ŘÁDY:

501  ÚPRAVA LINKY 501 OD 3.1. 2024

502

503

505  cyklobus (původní 5B) je součástí linky 505 v letním režimu o víkendech (vybrané spoje cyklobusu pro přehlednost).

506

507

508

565

Přehled původních linek a jejich přečíslování dle číselné řady PID:

501 – nahrazuje 1A, 8A, 10A, 10B

502 – nahrazuje 2A, 2B, 7A, 7B

503 – nahrazuje jižní polokruh linek 3A, 3B, 3C, 10A

505 – nahrazuje linku 5A (v letním režimu bude propojeno s turistickou linkou 5B)

506 – nahrazuje linky 6A, 6B

507 – nahrazuje linky 4A, 4B, 4C (nebylo možné využít číslo 504, již existující linka: Hluboš – Sádek)

508 – nahrazuje severní polokruh linek 3A, 3B, 3C, 10A, 10B

565 – nahrazuje linku 19A

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosíme, jakékoli podněty, dotazy na příměstské linky a linky směr Příbram – Praha a zpět směřujte buď na dopravní kancelář ARRIVA na autobusovém nádraží: tel. 318 621 964 (pracovní doba: Po -  Pá od 06:30 do 19:00, So od 08:30 do 19:00) anebo na informační dispečink PID: info@pid.cz, tel. 234 704 560. 

Pokud si v příbramské dopravní kanceláři (ul. Československé armády) na autobusovém nádraží chcete zařídit tzv. "lítačku PID", využijte pracovní dobu pouze: Po - Pá od 08:30 do 17:45, a to z technických důvodů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Souhrn v roce 2022: výlukové jízdní řády platné od 4. 4. 2022:

 

Linka 305001 - 1ALinka 305003 - 3ALinka 305008 - 8A, Linka 305010 - 10A, Linka 305013 - 3B, Linka 305019 - 19A, Linka 305023 - 3C, Linka 305110 - 10B

Výlukové jízdní řády pro linky MHD Příbram 305004, 305014 a 305024 platné od 07.03.2022:

Linka 305004 - 4ALinka 305014 - 4BLinka 305024 - 4C


Informace o výlukách:

 

 

Doprava ve městě

POZOR!
Některé linky MHD Příbram jsou z důvodu aktuálních uzavírek komunikací provozovány dle výlukových jízdních řádů.
Sledujte prosím "Aktuální dopravní omezení ve městě" 
(text výše).

MHD Příbram

Projekt optimalizace městské autobusové dopravy v Příbrami (MHD)
MHD Příbram 2018.pdf

Tarifní podmínky MHD Příbram
Přepravní a tarifní podmínky 

Podněty a stížnosti

Stížnost můžete rovněž zaslat na adresu: Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram I nebo e-mailem na adresu: dagmar.betikova@pribram.eu. Ve stížnosti je nutno uvést: datum a čas události, linku, registrační značku vozidla (není podmínkou), výchozí zastávku a čas, výstupní zastávku, popis události, jméno, příjmení a adresu nebo e-mail stěžovatele pro zpětnou vazbu. Takto podaná stížnost bude předána k vyřízení společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

Stížnosti na provoz regionálních linek PID - info
Veškeré podněty, připomínky či stížnosti k integrované dopravě lze vyplnit do formuláře na stránkách PID (https://pid.cz/kontakty/podnety-a-pripominky/) nebo odeslat emailovou poštou na adresu ropid@ropid.cz.

Stížnosti na provoz ostatních regionálních linek 
Podněty a stížnosti je vždy nutno řešit s konkrétním dopravcem, který linku provozuje. 

Školní autobus

Zde je umístěn orientační přehled spojení školním autobusem: skolni autobus.pdf

Vlak


Vyhledání spojení: http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/ 

Dopravní spojení

Vyhledání jízdního řádu:
http://portal.idos.cz/
Autobusové jízdní řády:
- začátek čísla linky pro vyhledání autobusového jízdního řádu: MHD Příbram 305...., SID 300...., 301..., 302..., 303..., 304...,, ROPID 100....)
Vlakové jízdní řády:
- spojení (Praha) - Beroun - Příbram - Protivín - (České Budějovice) - vyhledání jízdního řádu - číslo trati 200)
 
 
 


Počet zobrazení: 381586 | Aktualizováno: 19. 04. 2022