Místní poplatek ze psů

Kde můžete záležitost vyřídit:
MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro, č. dveří 205, 206

Další potřebné doklady, informace apod.:
Občanský průkaz, očkovací průkaz psa
V případě,že je pes načipován - doložit doklad o čipu nebo pas
Důchodce musí doložit důchodový výměr

Základní informace:
Přihlášení psa do evidence

Postup:
Přihlášku k poplatku vyplní každý držitel psa přímo na odboru ekonomickém Městského úřadu Příbram, kde obdrží pro psa identifikační známku. Pes se přihlašuje do 15 dnů od nabytí a dosažení 3 měsíců stáří psa - tím je splněna oznamovací povinnost podle městské vyhlášky. Poplatková povinnost začíná následující měsíc po přihlášení, pokud je pes starší 3 měsíců. Na psy do 3 měsíců se poplatková povinnost nevztahuje.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Každý držitel psa.

Formulář, kde je k dispozici:
na odboru ekonomickém

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Místní poplatek:
Výše ročního poplatku je stanovena místem trvalého pobytu držitele psa - viz vyhláška. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března každého roku.

Související:
Zánik poplatkové povinnosti:
Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc. Tuto skutečnost musí poplatník nejpozději do 15 dnů ústně nebo písemně do protokolu oznámit správci poplatku. Současně musí být vrácena psí známka.

Poznámky:
Seznam plátců místních poplatků ze psů

Informace pro držitele psů
Po úhradě místního poplatku ze psů na rok 2018 si můžete vyzvednout sáčky na psí exkrementy v pokladně nebo v kancelářích místních poplatků dveře č. 205 a 206.

 

Za správnost návodu odpovídá:
Alena KolingerováPočet zobrazení: 38441 | Aktualizováno: 26. 09. 2013