Místní poplatek ze psů

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek8.00-12.00
Během polední přestávky je v provozu jedno přepážkové pracoviště.

Kontakt

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, č. dveří 205, 206

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Další potřebné doklady, informace apod.

Občanský průkaz, očkovací průkaz psa nebo pas

Základní informace

Přihlášení psa do evidence

Postup

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Poplatková povinnost začíná následující měsíc po přihlášení, pokud je pes starší 3 měsíců. Na psy do 3 měsíců se poplatková povinnost nevztahuje.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Každý držitel psa.

Karta, kde je k dispozici

na Odboru ekonomickém

ke stažení zde: 
Obecně závazná vyhláška č. 11/2023 ze dne 6. listopadu 2023, o místním poplatku ze psů ; Oznámení o vyhlášení právního předpisu 11/2023
Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 ze dne 16. prosince 2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13.prosince 2010, o místním poplatku ze psů 
Vzor evidenční karty držitele psa

 
 

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
  • § 16c zákona č. 565/0990 Sb., o místních poplatcích

Místní poplatek

Výše ročního poplatku je stanovena místem přihlášení držitele psa - viz vyhláška. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března každého roku.

Související

Zánik poplatkové povinnosti:
Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc. Tuto skutečnost musí poplatník nejpozději do 15 dnů ústně nebo písemně do protokolu oznámit správci poplatku. Současně musí být vrácena psí známka.

Poznámky

Seznam plátců místních poplatků ze psů

 

Přihlášení fyzické osoby

Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Za správnost návodu odpovídá

Alena KolingerováPočet zobrazení: 83808 | Aktualizováno: 02. 04. 2024