E-podatelna

0 0 0

Elektronická adresa podatelny, která je adresou elektronické pošty: e‑podatelna@pribram.eu

Velikost datové zprávy včetně součtu velikostí všech příloh nesmí přesáhnout 10 MB. 

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do elektronické pošty jsou: *.jpg  *.jpeg *.pdf  *.doc *.docx *.txt *.xls *.xlsx *.xml *.png *.rtf  (formát *.rtf upřednostňujeme proti *doc z důvodu větší kompatibility)

Název souboru musí obsahovat uvedené přípony.

V datové zprávě a v přílohách není z bezpečnostních důvodů dovoleno používat odkazy na jiné zdroje mimo samotný dokument (např. odkaz na stažení souboru z Internetu apod.).

Pokud by datová zpráva takové odkazy obsahovala, nebude na ně brán zřetel, a taková datová zpráva může být i odmítnuta.

Datová zpráva nesmí obsahovat spustitelné soubory (exe, bat, vbs, dll, com apod.). Datové zprávy obsahující takový typ příloh budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy odmítnuty a smazány.

Doručení datové zprávy do elektronické pošty se odesílateli neprodleně potvrzuje zasláním „automaticky generovanou zprávou“. Pokud odesílatel neobdrží toto potvrzení, zpráva nebyla doručena.

V případě, že datová zpráva doručená do elektronické pošty obsahuje neplatný elektronický podpis, je s ní zacházeno tak, jako by nebyla podepsána.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

  • elektronický podpis byl vydán neakreditovanou certifikační autoritou,
  • obsah datové zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn,
  • prošlá lhůta platnosti certifikátu.
     

Pokud dokument doručený v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen:

  • nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem,
  • obsahuje „škodlivý kód“ (byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačních systému nebo na zpracovávaných informacích),
  • není v datovém formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, nebo
  • je neúplný,

je odesílatel, je-li možno odesílatele a jeho a kontaktní údaje určit, o zjištěné vadě dokumentu informován prostřednictvím zprávy. Není-li možno určit odesílatele neúplného nebo nečitelného doručeného dokumentu a jeho kontaktní údaje, dokument se dále nezpracovává.

ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu

 

 Počet zobrazení: 37213 | Aktualizováno: 19. 03. 2014