Bezpečí ve městě

Pořádek a bezpečnost ve městě, a oblast situační prevence, zajišťuje nebo koordinuje Městská policie Příbram ve spolupráci s Policií ČR a dalšími subjekty integrovaného záchranného systému.

Oblast sociální prevence, odborné sociální poradenství pro oběti, sociálně-právní ochranu dětí a jiné aktivity v oblasti prevence kriminality zajišťuje nebo koordinuje manažer prevence kriminality Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram

Program prevence kriminality

Bezpečná Příbram (www.bezpecnapribram.cz)Počet zobrazení: 8072 | Aktualizováno: 22. 09. 2013