Bezpečí ve městě

0 0 0

Pořádek a bezpečnost ve městě, a oblast situační prevence, zajišťuje nebo koordinuje Městská policie Příbram ve spolupráci s Policií ČR a dalšími subjekty integrovaného záchranného systému.

Oblast sociální prevence, odborné sociální poradenství pro oběti, sociálně-právní ochranu dětí a jiné aktivity v oblasti prevence kriminality zajišťuje nebo koordinuje manažer prevence kriminality Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu PříbramPočet zobrazení: 23138 | Aktualizováno: 22. 09. 2013