Povinně zveřejňované informace

0 0 0

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.

1. Oficiální název: Město Příbram

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení:
Tyršova 108, 261 19 Příbram I.
telefon: 318 402 211, kontakty na zaměstnance
fax: 318 631 014
E-mail: e-podatelna@pribram.eu 
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu

5. Případné platby můžete poukázat na tyto účty

6. IČO: 00243132

7. DIČ: CZ00243132

8. Rozpočet: rozpočet pro aktuální rok, archiv rozpočtů z předchozích let, výsledky hospodaření, ratingové analýzy města Příbram: 201720162014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2004, 2003, 2002

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: 2023202220212020, 20192018, 201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011-2001

17. Seznam organizací 

18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Počet zobrazení: 80416 | Aktualizováno: 04. 03. 2024